Odhad ceny za automatický překlad v MERGADO Translate

Chcete dopředu vědět přibližnou cenu automatického překladu v MERGADO Translate? Máme pro vás statistické pravidlo, které vám pomůže.

Jak statistické pravidlo funguje

Pravidlo spočítá počet znaků v elementech exportu, které chcete přeložit. Počet znaků vynásobí objemovou cenou za překlad v překladači, který používáte.

Následně zkontroluje duplicitní texty ve feedu, ty překládáme jen jednou, a spočítá cenu bez duplicit. To by měla být vaše cena za překlad.

Výpočet nepočítá s kredity, které můžete mít v překladačích zdarma nebo v rámci základního paušálu.

Nastavení pravidla

Na stránce Pravidla vytvořte přes tlačítko Nové pravidlo.

V tvorbě pravidla vyplňte všechny hodnoty, zejména elementy exportu, které chcete překládat. A vytvořte pravidlo tlačítkem. Zvolte typ “statistiky”.


Získání odhadu ceny

V přehledu pravidel uvidíte vaše nové statistické pravidlo. V pravé části jeho řádku klikněte na ikonu kruhové šipky. Tím se spustí generování statistiky.

Generování statistiky může chvíli trvat v závislosti na velikosti překládaného exportu.

Vygenerovaná statistika se objeví na stránce Historie. Otevřete ji šipkou na konci řádku.

Počet znaků, které pošleme k překladu a očekávanou cenu najdete na 3. a 4. řádku detailu statistiky.

1 Like