MERGADO Translate - NEWS

:open_book: Aplikace původně pod názvem Ordelogy Translate, dnes pod názvem MERGADO Translate. Funkce i tým zůstaly stejné, a tak v tradici pokračujeme dál :wink:

Rok od vytvoření překládací aplikace Translating Parrot přinášíme novou překládací appku Ordelogy Translate, která reaguje na podněty uživatelů Parrota.

Co uživatelé chtěli:

 • Více jazyků.
 • Kvalitnější překlad.
 • Omezení výpadků aplikace.

Nová aplikace Ordelogy Translate využívá pro překlad napojení na API překladačů Google Translate a DeepL. Podle mnohých zdrojů jde o nejkvalitnější veřejně dostupné automatické překladače.

Google Translate a DeepL podporují daleko více jazyků, v appce je nyní dostupných 23.

 • evropské jazyky
 • a čínština s japonštinou

Oproti Parrotovi je Ordelogy Translate podstatně méně komplikovaná aplikace. Díky tomu je menší pravděpodobnost, že se něco pokazí.

Nápověda v Mergado storu vám ukáže, jak appku začít používat.

V popisu aplikace ve storu najdete výpočet cenu překladu na modelovém příkladu. Cena je dvojprvková (aplikace + překlad podle objemu).

3 Likes

Release nové verze 1.1

Novinky

 • Přidali jsme chybějící evropské jazyky
  • chorvatštinu, irština, maltština
 • Výběr typu pravidla (překlad/statistika) je nyní radio button z původního drop-down menu
 • Rozhraní aplikace je v češtině

Opravy:

 • Oprava nefungujícího překladu z angličtiny do rumunštiny.
 • Oprava nezobrazování výběrů všech výběrů produktů při tvorbě překládacího pravidla.
3 Likes

Nový týden přináší novinky do Ordelogy Translate:

Novinky:

 • Podpora překladu textu obsahujícího HTML
 • Do přehledu překládacích pravidel v appce přibyla informace o vstupním a výstupním jazyce
 • Do testovacího rozhraní pro překlad (ikona zkumavky u připojení na stránce Připojení) přidán název připojení pro lepší orientaci.

Opravy:

 • Opravena nechtěné přepínání Výběru produktů ze specifického na všechny produkty při dodatečné editaci překládacího pravidla.
 • Odstranění textu “FeedTranslator” z názvu pravidla, které se zobrazuje v Mergado pravidlech.
 • Oprava statistiky, nyní už počítá i s duplicitami, které vzniknou během zpracování feedu (ukazovala vyšší nebo stejnou cenu překladu, než reálně byla).

Sledujte i stránku nápovědy aplikace, přináší odpovědi na časté dotazy a nejasnosti. V minulém týdnu přibylo např.:

 • Jak limitovat maximální cenu překladu
 • Jak dopředu zjistit cenu překladu
2 Likes

Opravena chyba, která bránila aktivovat aplikaci novým uživatelům.

Dnes vyšla verze 1.3

Novinky:

 • Možnost překladu feedů, kde jsou produkty ve více jazycích (ve výběru jazyka zvolíte na vstupu “Mixed”).
  • Řeší případy, kdy máte u jednotlivých produktů různé jazyky (část produktů polsky, část produktů anglicky), ale obsah elementu je v jednom jazyce (např. popis jednoho produktu je čistě v jednom jazyce).

Mixed jako vstupní jazyk použijte opravdu jen v případech, kdy ve feedu máte více jazyků. Automatická identifikace jazyka nemusí určit jazyk správně ve 100 % případů.

Opravy:

 • Opravena statistika. Při větším množství produktů docházela paměť a vycházely nesmyslné výsledky (např. úspora 99 % na ceně překladu díky nepřekládání duplicit, reálná úspora bývá 0-40 %).
1 Like

Přinášíme další aktualizaci appky

Novinky a úpravy

 • V editaci pravidel jsou nově vysvětlivky jednotlivých polí, která je třeba vyplnit.
 • Pokud není vytvořeno připojení na překládací službu, na stránce Pravidla nelze založit pravidlo.
 • Doplněny chybějící překlady rozhraní aplikace z angličtiny do dalších jazyků.
 • Nelze založit více překládacích pravidel na stejné kombinace výběrů produktů a elementů.
 • Není předvybrán druh pravidla v editaci/zakládání pravidla (dříve bylo předvybráno statistické pravidlo).
 • Zrychleno generování statistik přes statistické pravidlo (při testování zhruba 3x).
 • Zrychlen překlad elementů obsahující HTML.
 • Zpřesněna práce s nevalidním HTML.
 • Úprava grafických prvků statistického pravidla.
2 Likes

Ordelogy Translate - 1.5 verze

Termín nasazení: 2022-07-11T10:00:00Z

 • Při vytváření nového pravidla se zobrazuje checklist stavu pro lepší přehled o nastavení pravidla.
 • V detailu pravidla byl změněn text u typu pravidla z Translate → Překlad.
 • Tlačítka v aplikaci jsme barevně rozlišili. Barevné rozlišení se zobrazí po najetí kurzorem myši.
 • V přehledu pravidel jsme ikonku stavu změnili na textovou hodnotu.
 • V přehledu pravidel je nyní název pravidla odkaz do editace pravidla.
 • Na záložce s pravidly jsme přidali odkaz do nápovědy.
 • V záložce “Připojení”, jsme Přidali funkci testování, zda je API klíč validní a tedy použitelný pro překlad. Tlačítko má nově podobu zástrčky.
 • Nově při editaci připojení skrýváme API klíč podobně, jako heslo. Pro rychlou optickou kontrolu je přidána i možnost odkrytí API klíče.
 • Při vytváření nového připojení překládací služby, se nyní pod API klíčem zobrazují odkazy na návody, jak API klíč získat.
 • Testování v simulovaném prostředí, se nyní text s počtem znaků skloňuje v cz jazyce.
 • Upravili jsme texty v aplikaci, hlavně v nápovědách po najetí kurzorem myši.
 • Přidali jsme do aplikace 2 nové jazyky pro službu DeepL (Turkish, Indonesian).
2 Likes

Ordelogy Translate - 1.6 verze

Termín nasazení: 2022-09-05T13:30:00Z

 • Statistika se nyní vytváří i z výstupních elementů, pokud požadovaný element není dostupný na vstupu.
 • Byl upraven čas v aplikaci z UTC na GTM+2

Skupina pro uživatele Translate zde na fóru

Vytvořil jsem skupinu @group_translate Přihlásit se do ní můžete zde, stejně jako se odhlásit.

K čemu se skupina hodí

MERGADO Translate nemá vlastní e-mailing ani nic podobného. Do release notes se budu snažit psát zmínky této skupiny. Členům tedy přijde notifikace. Dozví se tak o nových verzích, nových funkcích, a termínech, kdy bude třeba chování MERGADO Translate zkontrolovat. Skupina je tedy způsobem, jak mít o Translate přehled.

Pro koho je skupina určena

Pro uživatele MERGADO Translate především. Nicméně přidat se může kdokoliv.

:information_source: Jak se do skupiny přidat

Přihlásit se do ní můžete zde, stejně jako se odhlásit.

:leafy_green: MERGADO Translate - 8. verze - zásadně přepracovaná aplikace

2023-05-09T22:00:00Z

Významně jsme přepracovali celou aplikaci. Téměř v každém prvku je, alespoň drobné, vylepšení. Řada vylepšení je na pozadí, v jádru aplikace. Celkově dojde k vylepšení práce s aplikací.

Vybrané novinky

 • Podporujeme zanořené elementy MERGADO 2.
 • Stránku Historie jsme přepracovali a vylepšili. Nyní můžete v záznamech vyhledávat pomocí filtrů a tabulka se záznamy obsahuje stránkování.
 • Přepracovali jsme tvorbu odhadu cen překladu. Nově to není pravidlo. Informace o odhadované ceně překladu se objeví v historii. Byl odstraněn limit na maximálně 50 tisíc zpracovaných položek.
 • Seznam výběrů při tvorbě nového překládacího pravidla ukazuje počty položek ve výběrech.
 • Vylepšili jsme UX detailu připojení. Ikony nově obsahují textové popisky.
 • Řada dalších, menších, vylepšení.

Kontrola po release

Tento release přenese mnoho změn. MERGADO Translate jsme důkladně testovali. Přesto vám doporučujeme po release zkontrolovat, zda funguje vše správně. Případné nešvary prosím hlaste na technickou podporu. Děkujeme.

Známá omezení

V některých případech nemusí souhlasit statistiky MERGADO Translate s interními statistikami DeepL. MERGADO Translate udává více překladů než DeepL. Na řešení budeme dále pracovat, stejně jako na dalších vylepšeních.

Náhledy novinek

@group_translate

1 Like

:leafy_green: MERGADO Translate - 8.1 verze - opravy chyb

2023-05-10T22:00:00Z

Nasadili jsme novou verzi s velkým počtem oprav. V rozhraní uvidíte především správné časy aplikace pravidel. Na pozadí jsme vylepšili chování pravidel tak, že to stojí za vlastní zápis zde v přehledu verzí, ač obvykle opravné releasy nekomentujeme.

Nechť vám MERGADO Translate slouží dobře.

1 Like

:leafy_green: MERGADO Translate - 9. verze - stabilnější překlady

2023-05-16T22:00:00Z

V nadcházejícím release přineseme zejména vylepšení překládacího jádra. Nyní nám aplikací obchází “duch”, který, za určitých (vzácných) okolností překládací pravidlo vypne. Zrobustníme chování pravidel tak, aby k tomuto nedocházelo, kdy nemá. Dále vylepšíme logování historie a další související agendy.

@group_translate