MERGADO Translate - NEWS

:open_book: Aplikace původně pod názvem Ordelogy Translate, dnes pod názvem MERGADO Translate. Funkce i tým zůstaly stejné, a tak v tradici pokračujeme dál :wink:

Rok od vytvoření překládací aplikace Translating Parrot přinášíme novou překládací appku Ordelogy Translate, která reaguje na podněty uživatelů Parrota.

Co uživatelé chtěli:

 • Více jazyků.
 • Kvalitnější překlad.
 • Omezení výpadků aplikace.

Nová aplikace Ordelogy Translate využívá pro překlad napojení na API překladačů Google Translate a DeepL. Podle mnohých zdrojů jde o nejkvalitnější veřejně dostupné automatické překladače.

Google Translate a DeepL podporují daleko více jazyků, v appce je nyní dostupných 23.

 • evropské jazyky
 • a čínština s japonštinou

Oproti Parrotovi je Ordelogy Translate podstatně méně komplikovaná aplikace. Díky tomu je menší pravděpodobnost, že se něco pokazí.

Nápověda v Mergado storu vám ukáže, jak appku začít používat.

V popisu aplikace ve storu najdete výpočet cenu překladu na modelovém příkladu. Cena je dvojprvková (aplikace + překlad podle objemu).

3 Likes

Release nové verze 1.1

Novinky

 • Přidali jsme chybějící evropské jazyky
  • chorvatštinu, irština, maltština
 • Výběr typu pravidla (překlad/statistika) je nyní radio button z původního drop-down menu
 • Rozhraní aplikace je v češtině

Opravy:

 • Oprava nefungujícího překladu z angličtiny do rumunštiny.
 • Oprava nezobrazování výběrů všech výběrů produktů při tvorbě překládacího pravidla.
3 Likes

Nový týden přináší novinky do Ordelogy Translate:

Novinky:

 • Podpora překladu textu obsahujícího HTML
 • Do přehledu překládacích pravidel v appce přibyla informace o vstupním a výstupním jazyce
 • Do testovacího rozhraní pro překlad (ikona zkumavky u připojení na stránce Připojení) přidán název připojení pro lepší orientaci.

Opravy:

 • Opravena nechtěné přepínání Výběru produktů ze specifického na všechny produkty při dodatečné editaci překládacího pravidla.
 • Odstranění textu “FeedTranslator” z názvu pravidla, které se zobrazuje v MERGADO pravidlech.
 • Oprava statistiky, nyní už počítá i s duplicitami, které vzniknou během zpracování feedu (ukazovala vyšší nebo stejnou cenu překladu, než reálně byla).

Sledujte i stránku nápovědy aplikace, přináší odpovědi na časté dotazy a nejasnosti. V minulém týdnu přibylo např.:

 • Jak limitovat maximální cenu překladu
 • Jak dopředu zjistit cenu překladu
2 Likes

Opravena chyba, která bránila aktivovat aplikaci novým uživatelům.

Dnes vyšla verze 1.3

Novinky:

 • Možnost překladu feedů, kde jsou produkty ve více jazycích (ve výběru jazyka zvolíte na vstupu “Mixed”).
  • Řeší případy, kdy máte u jednotlivých produktů různé jazyky (část produktů polsky, část produktů anglicky), ale obsah elementu je v jednom jazyce (např. popis jednoho produktu je čistě v jednom jazyce).

Mixed jako vstupní jazyk použijte opravdu jen v případech, kdy ve feedu máte více jazyků. Automatická identifikace jazyka nemusí určit jazyk správně ve 100 % případů.

Opravy:

 • Opravena statistika. Při větším množství produktů docházela paměť a vycházely nesmyslné výsledky (např. úspora 99 % na ceně překladu díky nepřekládání duplicit, reálná úspora bývá 0-40 %).
1 Like

Přinášíme další aktualizaci appky

Novinky a úpravy

 • V editaci pravidel jsou nově vysvětlivky jednotlivých polí, která je třeba vyplnit.
 • Pokud není vytvořeno připojení na překládací službu, na stránce Pravidla nelze založit pravidlo.
 • Doplněny chybějící překlady rozhraní aplikace z angličtiny do dalších jazyků.
 • Nelze založit více překládacích pravidel na stejné kombinace výběrů produktů a elementů.
 • Není předvybrán druh pravidla v editaci/zakládání pravidla (dříve bylo předvybráno statistické pravidlo).
 • Zrychleno generování statistik přes statistické pravidlo (při testování zhruba 3x).
 • Zrychlen překlad elementů obsahující HTML.
 • Zpřesněna práce s nevalidním HTML.
 • Úprava grafických prvků statistického pravidla.
2 Likes

Ordelogy Translate - 1.5 verze

Termín nasazení: 2022-07-11T10:00:00Z

 • Při vytváření nového pravidla se zobrazuje checklist stavu pro lepší přehled o nastavení pravidla.
 • V detailu pravidla byl změněn text u typu pravidla z Translate → Překlad.
 • Tlačítka v aplikaci jsme barevně rozlišili. Barevné rozlišení se zobrazí po najetí kurzorem myši.
 • V přehledu pravidel jsme ikonku stavu změnili na textovou hodnotu.
 • V přehledu pravidel je nyní název pravidla odkaz do editace pravidla.
 • Na záložce s pravidly jsme přidali odkaz do nápovědy.
 • V záložce “Připojení”, jsme Přidali funkci testování, zda je API klíč validní a tedy použitelný pro překlad. Tlačítko má nově podobu zástrčky.
 • Nově při editaci připojení skrýváme API klíč podobně, jako heslo. Pro rychlou optickou kontrolu je přidána i možnost odkrytí API klíče.
 • Při vytváření nového připojení překládací služby, se nyní pod API klíčem zobrazují odkazy na návody, jak API klíč získat.
 • Testování v simulovaném prostředí, se nyní text s počtem znaků skloňuje v cz jazyce.
 • Upravili jsme texty v aplikaci, hlavně v nápovědách po najetí kurzorem myši.
 • Přidali jsme do aplikace 2 nové jazyky pro službu DeepL (Turkish, Indonesian).
2 Likes

Ordelogy Translate - 1.6 verze

Termín nasazení: 2022-09-05T13:30:00Z

 • Statistika se nyní vytváří i z výstupních elementů, pokud požadovaný element není dostupný na vstupu.
 • Byl upraven čas v aplikaci z UTC na GTM+2

Skupina pro uživatele Translate zde na fóru

Vytvořil jsem skupinu @group_translate Přihlásit se do ní můžete zde, stejně jako se odhlásit.

K čemu se skupina hodí

MERGADO Translate nemá vlastní e-mailing ani nic podobného. Do release notes se budu snažit psát zmínky této skupiny. Členům tedy přijde notifikace. Dozví se tak o nových verzích, nových funkcích, a termínech, kdy bude třeba chování MERGADO Translate zkontrolovat. Skupina je tedy způsobem, jak mít o Translate přehled.

Pro koho je skupina určena

Pro uživatele MERGADO Translate především. Nicméně přidat se může kdokoliv.

:information_source: Jak se do skupiny přidat

Přihlásit se do ní můžete zde, stejně jako se odhlásit.

:leafy_green: MERGADO Translate - 8. verze - zásadně přepracovaná aplikace

2023-05-09T22:00:00Z

Významně jsme přepracovali celou aplikaci. Téměř v každém prvku je, alespoň drobné, vylepšení. Řada vylepšení je na pozadí, v jádru aplikace. Celkově dojde k vylepšení práce s aplikací.

Vybrané novinky

 • Podporujeme zanořené elementy MERGADO 2.
 • Stránku Historie jsme přepracovali a vylepšili. Nyní můžete v záznamech vyhledávat pomocí filtrů a tabulka se záznamy obsahuje stránkování.
 • Přepracovali jsme tvorbu odhadu cen překladu. Nově to není pravidlo. Informace o odhadované ceně překladu se objeví v historii. Byl odstraněn limit na maximálně 50 tisíc zpracovaných položek.
 • Seznam výběrů při tvorbě nového překládacího pravidla ukazuje počty položek ve výběrech.
 • Vylepšili jsme UX detailu připojení. Ikony nově obsahují textové popisky.
 • Řada dalších, menších, vylepšení.

Kontrola po release

Tento release přenese mnoho změn. MERGADO Translate jsme důkladně testovali. Přesto vám doporučujeme po release zkontrolovat, zda funguje vše správně. Případné nešvary prosím hlaste na technickou podporu. Děkujeme.

Známá omezení

V některých případech nemusí souhlasit statistiky MERGADO Translate s interními statistikami DeepL. MERGADO Translate udává více překladů než DeepL. Na řešení budeme dále pracovat, stejně jako na dalších vylepšeních.

Náhledy novinek

@group_translate

1 Like

:leafy_green: MERGADO Translate - 8.1 verze - opravy chyb

2023-05-10T22:00:00Z

Nasadili jsme novou verzi s velkým počtem oprav. V rozhraní uvidíte především správné časy aplikace pravidel. Na pozadí jsme vylepšili chování pravidel tak, že to stojí za vlastní zápis zde v přehledu verzí, ač obvykle opravné releasy nekomentujeme.

Nechť vám MERGADO Translate slouží dobře.

1 Like

:leafy_green: MERGADO Translate - 9. verze - stabilnější překlady

2023-05-16T22:00:00Z

V nadcházejícím release přineseme zejména vylepšení překládacího jádra. Nyní nám aplikací obchází “duch”, který, za určitých (vzácných) okolností překládací pravidlo vypne. Zrobustníme chování pravidel tak, aby k tomuto nedocházelo, kdy nemá. Dále vylepšíme logování historie a další související agendy.

@group_translate

:leafy_green: MERGADO Translate - 10. verze - maďarská lokalizace

2023-08-30T22:00:00Z

Dnes jsme vydali novou verzi MERGADO Translate, obsahující především maďarský překlad uživatelského rozhraní. Dále jsme přidali několik drobných vylepšení uživatelského rozhraní.

:leafy_green: MERGADO Translate - 11. verze - nové jádro, překlad kategorií

2023-10-17T22:00:00Z

Nadcházející release přinese dva zásadní celky nových funkcí.

Nové jádro MERGADO Translate

Přepsali jsme jádro MERGADO Translate. Cílem bylo zvýšit spolehlivost a umožnit přidávání nových funkcí do budoucna. Uživatelé v rozhraní novinky neuvidí. Poznají například to, že se překládací pravidlo nebude “samo vypínat”. Příčinou dosavadního vypínání byly zejména výpadky na straně DeepL a Google Translate. Nově vrátí při zpracování MERGADO Translate do MERGADO Editoru v takovém případě chybu. Ta se objeví v obou aplikacích jako oznámení. Při příštím zpracování dat se obě aplikace pokusí vše automaticky zpracovat tak, aby chybový stav odezněl. Nově tak můžete spatřit chybové hlášení, netřeba však nic konat. Pokud byste chtěli řešení situaci urychlit, můžete ručně v MERGADO Editoru zadat zpracování exportu. Není to však nutné. Při příštím automatickém zpracování vše proběhne samo.

Překlad kategorií

Nově zavádíme pojem “typ překladu”. Dosavadní funkcionalita odpovídá typu “Překlad textu”. Text se překládá jako celek a typ je vhodný pro většinu textů (elementů).

Novým typem překladu je “Překlad kategorie”. Rozdíl bude zřejmý na následujícím příkladu:

Příklady kategorií:

 • Bílé zboží | Pračky a sušičky | Pračky
 • Bílé zboží | Pračky a sušičky | Sušičky

Typ překladu text přeloží vždy celý text Bílé zboží | Pračky a sušičky | Pračky. Typ překlad kategorie rozloží celý text na části podle oddělovače (nyní podporujeme znaky | a >). Vznikne tedy více textů: Bílé zboží, Pračky a sušičky, Pračky a každý se přeloží zvlášť. Pokud byste překládali druhý text z příkladu výše, první dva řetězce jsou již v mezipaměti přeložené. Nově se přeloží pouze text Sušičky. Díky tomu:

 • ušetříte za překlady
 • jednotlivé kategorie se přeloží vždy stejně

@group_translate

1 Like

:leafy_green: MERGADO Translate - 12. verze - uživatelské slovníky

2023-11-01T23:00:00Z

Nadcházející release přinese řadu menších vylepšení:

 • Záznamy v Historii omezíme na 3 měsíce. Starší záznamy budeme mazat.
 • Přidali jsme nová upozornění na některé chyby připojení na DeepL a Google Translate.
 • Nově musí být název připojení unikátní.

A hlavní novinku:

Uživatelské slovníky

Co je uživatelský slovník? Představte si to jako tabulku o dvou sloupcích. Vlevo je text, který se má v textu najít a vpravo text, za který se má nahradit. Cílem je hromadné vylepšení překladů. Pokud např. DeepL přeloží leather bootspokožkové boty, můžete si v uživatelském slovníku nadefinovat překlad pokožkové botykožené boty. A tím hromadně překlady vylepšit.

Uživatelských slovníků může být více. Nový slovník vytvoříte buď ručně, nebo importem CSV, které obsahuje dva sloupce oddělené čárkou a texty v uvozovkách viz příklad:

"pokožkové boty","kožené boty"
"jiný překlad","lepší překlad"

:warning: Uživatelský slovník “zapnete” do překladu tak, že jej vyberete v překládacím pravidle!

Výhled do budoucna

Stávající zpracování uživatelských slovníků chápeme jako odrazový můstek pro další vylepšení. Rádi bychom vylepšili jak způsob ovládání, tak jejich možnosti. To však bude předmětem budoucích verzí.


@group_translate

2 Likes

:leafy_green: MERGADO Translate - 12.1 verze

2023-12-12T23:00:00Z

Dosud mohl pozlobit překlad zanořených vícenásobných elementů. Ve středu vydáme novou verzi MERGADO Translate, která toto opraví.

@group_translate

1 Like

:leafy_green: MERGADO Translate - 13. verze - manuální správa překladů

2024-01-23T23:00:00Z

Nadcházející release přinese novou agendu Překlady. Dosud fungoval MERGADO Translate “uzavřeně”. Překlady z překladačů DeepL a Google Translate rovnou zapsal do projektu v MERGADO Editoru. Nově vám umožní překlady procházet, upravovat či ty, se kterými jste spokojeni, označit za “zkontrolované”.

@group_translate

1 Like

Potřebujete upravit překlady v aplikaci MERGADO Translate? Nově dokážete text manuálně opravit

Pokud objevíte dílčí nepřesnosti v překladu vytvořeném aplikací MERGADO Translate, s novou fičurou Překlady snadno upravíte slova či pasáže v automaticky přeloženém textu. Pojďme se s ní blíže seznámit.

Jak funguje fičura Překlady v aplikaci MERGADO Translate

Stránka Překlady v pravidle slouží k manuální úpravě automatických překladů provedených pouze pro dané pravidlo. Potřebujete proto mít:

 1. Vytvořené pravidlo v aplikaci MERGADO Translate.
 2. Provedenou aplikaci pravidel (tedy provedený překlad) v MERGADO Editoru.

Jak pracovat s Překlady

 1. Přejděte do stránky Překlady a vyberte pravidlo, jehož překlady chcete upravit.

a) Uděláte to:

1. buď kliknutím na název pravidla
2. nebo kliknutím na ikonku tužky

prejiti_do_prekladu

 1. Nezapomeňte, že:

a) V aplikaci musíte mít vytvořené pravidlo. V opačném případě se na stránce objeví hláška, která vás k tomu nasměruje.
b) Abyste u daného pravidla své překlady viděli, musíte v MERGADO Editoru aplikovat pravidla. V opačném případě se na stránce objeví hláška, která vás k tomu nasměruje.

 1. Po vybrání pravidla a prokliknutí se do editace uvidíte tuto stránku:

nahled

K čemu slouží jednotlivé funkce stránky Překlad

vysvetlivky

1. Tabulka, ve které vidíte překlady

 1. Abyste se dostali na tabulku s překlady, stačí kliknout na vybraný řádek. Kurzor vám automaticky skočí do pole, ve kterém překlad upravujete.
 2. Na další překlad přejdete kliknutím na jiný řádek, nebo zmáčknutím klávesy Tab. Překlad se automaticky ukládá, jakmile opustíte oblasti textu, tedy kliknete mimo, nebo odskočíte “tabulátorem”.

2. Možnosti označení překladu jako zkontrolovaný

 1. Zde si můžete označit překlad jako zkontrolovaný, nebo nezkontrolovaný.
 2. Označení “zkontrolovaný překlad” vám pomůže vizuálně oddělit překlady, které už jste přeložili a jste s nimi spokojeni.

3. Indikátory

 • Informují o tom, jestli je překlad označený jako zkontrolovaný, nebo ne.

4. Filtry

 • Zobrazit překlady pouze pro elementy
  • Po rozkliknutí uvidíte elementy, které jsou vybrané v daném pravidle, a tedy pro ně existují překlady.
  • Pokud si element vyberete, zobrazí se vám pouze překlady, které pochází z daného elementu u daného uživatele.
 • Hledat ve zdrojovém/přeloženém textu
  • Hledá v textu, který aplikace dostává od MERGADA při aplikování pravidla (zdrojový text), a zároveň i v textu který Translate přeložil.
  • Jedná se o klasická livesearch.
 • Zkontrolované/nezkontrolované překlady
  • Po rozkliknutí můžete vybrat mezi:
   • Všemi
   • Zkontrolovanými
   • Nezkontrolovanými

Máte ohledně používání fičury Překlady dotazy? Napište nám níže do komentářů.

1 Like