Jak nastavit maximální limit ceny GPT / OpenAI

API ChatGPT je placené. Je proto dobré nastavit limity, které by cena za jeho užívání neměla překročit.

Jaké jsou limity ceny ChatGPT

Používání ChatGPT je fakturováno v rámci administrace všech API společnosti OpenAI. Zde najdete dva limity:

  • Soft limit –⁠ po jeho dosažení vám OpenAI odešle e-mail s upozorněním. Utrácení peněz pokračuje dál.
  • Hard limit –⁠ po jeho dosažení dojde k přerušení služeb OpenAI i přerušení dalších útrat.

Kde se limity útrat nastavují

V administraci OpenAI navštivte stránku Manage account → Billing → Usage limits. Zde najdete formulář pro stanovení hard limitu i soft limitu.

Přímý odkaz do administrace

https://platform.openai.com/account/billing/limits

Další informace

1 Like