Jak používat sledování produktu při průchodu pravidly? Vše co potřebujete vědět!

Co je “Sledování produktu”?

Je to skvělá funkce pro kontrolu nastavených pravidel a pro dohledávání chyb.

Umožňuje označit konkrétní produkt ke sledování, aplikovat pravidla pouze na tento produkt a následně zobrazit přehled všech změn, které u produktu provedla jednotlivá pravidla. :exploding_head:

Sledování produktů sami denně používáme v rámci :wrench: technické podpory k Mergadu. Je to nepostradatelný diagnostický nástroj, doslova killer feature. :cupid:

Kde se produkt označí ke sledování?

Na stránce Produkty → u libovolného produktu → pod záložkou “Průchod pravidly”.
Tam stačí jen zatrhnout checkbox, kterým si označíte produkt ke sledování:

Poznámka: záložka “Průchod pravidly” není dostupná v tabulkovém zobrazení. Je třeba se přepnout na pohled, kdy vidíte elementy.

:bulb: Označení produktu ke sledování platí po dobu 24 hodin, potom se samo zruší. Není tedy nutné opět checkbox odtrhávat, to si zařídí Mergado samo! :partying_face: :tada:

Aplikování pravidel JEN NA SLEDOVANÉ produkty

Když označíte produkt ke sledování, rovnou můžete na stejném místě (pod záložkou “Průchod pravidly”) spustit aplikování pravidel jen na sledované produkty kliknutím na odkaz “Spustit aplikování pravidel”:

Tato možnost je zde pouze poprvé, než bude dokončeno první aplikování pravidel na sledovaný produkt.
Poté můžete samozřejmě také spouštět aplikování pravidel jen na sledované produkty, musíte však přejít na stránku PravidlaSpustit procesy ručněAplikovat jen na sledované:

Vyfiltrování jen sledovaných produktů

Na stránce Produkty můžete snadno najít sledované produkty zvolením filtru:
ZobrazitSledované

Kde najdeme přehled změn?

Přehled změn je dostupný hned na několika místech v Mergadu:

 1. na stránce zobrazující průběh aplikování pravidel se po jejich doběhnutí zobrazí pod pravidly odkaz na přehled změn každého sledovaného produktu:

 2. na stránce Produkty → pod záložkou “Průchod pravidly” u každého sledovaného produktu, pokud již byla aplikována pravidla:

 3. v Historii projektu, když kliknete na datum u události aplikování pravidel, (byl-li nějaký produkt označený ke sledování), tak na následující stránce je opět výpis všech sledovaných produktů s možností zobrazit si jejich přehled změn pouhým kliknutím na odkaz s názvem produktu:

Co v přehledu změn není vidět?

V přehledu změny jsou vypsané pouze změny v hodnotách elementů sledovaného produktu. Proto zde nenajdeme:

 • skrývací pravidla, ani to, jakým pravidlem byl produkt skrytý (tohle by bylo velmi užitečné a námět byl již předán vývojářům, třeba se jednou realizace dočkáme :peace_symbol: )
 • pokud pravidlo neudělalo žádnou změnu v hodnotách elementů sledovaného produktu, takové pravidlo v přehledu změn nebude uvedeno
 • nenajdeme zde ani průběžné změny v rámci jednoho pravidla, např. pokud pravidlo obsahuje vícero řádků s úpravami stejného elementu, třeba CATEGORYTEXTu a hodnotu tohoto elementu postupně změní třeba 3x, v přehledu změn bude zaznamenaný pouze výsledek, tj. až “poslední úprava”, kterou pravidlo provedlo.

Praktická ukázka, jak sledování sami používáme

V projektu přidáme pravidlo a chceme si zkontrolovat, že “udělá co má”.

 1. Přejdeme do stránky Produkty.
 2. Načteme si výběr použitý v pravidle.
 3. Označíme ke sledování první produkt z tohoto výběru (v praxi většinou označíme první neskrytý produkt z daného výběru, pokud jsou tam nějaké produkty skryté).
 4. Klikneme na odkaz pro spuštění aplikování pravidel na sledovaný produkt.
 5. Počkáme na stránce s průběhem aplikování, většinou je to rychlé. :speedboat:
 6. Jakmile se dole objeví odkaz s názvem sledovaného produktu, klikneme na něj.
 7. Zobrazíme si tak přehled změn a pokud pravidlo udělalo změnu, kterou jsme chtěli, máme hotovo :+1: a můžeme pokračovat v jiných úpravách nebo jít přegenerovat celý projekt…
  __
 8. Pokud pravidlo neprovedlo změnu, jakou jsme potřebovali, rovnou z přehledu změn klikneme na název pravidla a tím se dostaneme do jeho editace.
 9. Pravidlo upravíme/opravíme a uložíme.
 10. Protože jsme na stránce Pravidla, rovnou můžeme spustit nové aplikování pod tlačítkem “Spustit procesy ručně” → “Aplikovat jen na sledované produkty”, a pak už opakujeme kroky od 5. dále. :brain:

:point_right: Vyzkoušejte také funkci sledování produktu při průchodu pravidly, jen pozor na to, že od té chvíle už tuto funkci budete používat pořád. :wink: