Jak přejít z jiného překladače do MERGADO Translate a neztratit původní překlady

Chcete používat pro překlady exportů (feedů) v MERGADU aplikaci MERGADO Translate, ale bojíte se, že přijdete o překlady, které jste už udělali někde jinde?

Bát se nemusíte, pomůže vám:

 • MERGADO s pravidlem Import datového souboru
 • nastavení překladu pro výběr produktů, které nejsou přeloženy.

Získání CSV s přeloženými elementy

Jako první potřebujete vytvořit CSV soubor s přeloženými elementy, které chcete zachovat přeloženy a nepřekládat je znova.

Toto CSV můžete vytvořit více cestami, ale ukážeme si 2 nejčastější cesty:

1. Založení přeloženého feedu jako MERGADO export

Pokud už máte přeložený feed v MERGADU, přeskočte na další bod.

Pro případy, kdy máte přeložený feed mimo MERGADO a nemáte možnost vygenerovat CSV, máme postup:

Založte si export v MERGADU z přeloženého feedu. Jako výstupní formát použijte stejný, jaký má být ve feedu, který chcete překládat pomocí appky MERGADO Translate.

:bulb: TIP: Po nastavení překladu tento export nebude potřeba a můžete ho smazat (Nastavení – Smazat export).

2. Stažení výstupních elementů exportu jako CSV

Pokud máte přeložený feed už vytvořený jako export v MERGADU, stačí na stránce Produkty kliknout na Stáhnout CSV a vybrat Výstupní elementy.

Tím se vám stáhne CSV soubor s výstupními elementy.

CSV export výstupních elementů v Mergado exportu

Odstranění nepotřebných sloupců CSV souboru

Ze souboru odstraňte nepotřebné sloupce.

V souboru zůstanou jen sloupce s ID produktů (ITEM_ID/G:ID či jiný obdobný element) – ten musí být v prvním sloupci, je to párovací element.

Následovat budou sloupce s přeloženými elementy (např. elementy s názvem, popisem, barvou, materiálem produktů).

:bulb: TIP: Editaci CSV souboru doporučujeme dělat v Google Sheets. Např. v Excelu se stává, že rozhodí formát CSV souboru, ten pak vrací v MERGADU chybu.

Import datového souboru s původními překlady

V exportu v MERGADU, který chcete překládat, vytvořte pravidlo typu Import datového souboru (Pravidla - Nové pravidlo).

Vyplňte:

 • Název pravidla: Slouží jen pro vaši orientaci
 • Typ pravidla: Import datového souboru
 • Výběry: Všechny produkty
 • Režim mapování: Klíč se přesně shoduje
 • Zdroj datového souboru: Nahrát soubor
 • Datový soubor: Nahrajete svůj upravený CSV soubor s přeloženými elementy a ID produktů v prvním sloupci
 • Oddělovač polí: Čárka, pokud jste neměnili nastavení souboru staženého z Mergada.

Nastavení pravidla import datového souboru

Nastavení automatického překladu

Překládat chcete pouze produkty, které ještě nejsou přeloženy. Budete potřebovat vytvořit výběr produktů, který nebude obsahovat již přeložené produkty nahrané přes CSV soubor. Následně pro výběr produktů vytvoříte překládací pravidlo v MERGADO Translate.

Vytvoření výběru nepřeložených produktů

 1. Z vašeho CSV souboru s přeloženými produkty si zkopírujte všechna ID produktů (mělo by jít o všechny přeložené produkty).

 2. Na stránce Produkty v MERGADU vytvořte nový výběr produktů.

Výběr použije:

 • element s ID produktu (ITEM_ID/G:ID nebo obdobné),
 • není ve výčtu,
 • vložíte zkopírované hodnoty ID přeložených produktů z CSV dokument.

Výběr nepřeložených produktů podle ITEM ID

:bulb: TIP: Pokud byly přeloženy všechny produkty, které jsou nyní v exportu, měl by váš výběr nyní ukazovat 0 produktů. Naplní se, až do feedu přibudou produkty nové.

Vytvoření překládacího pravidla

Vytvořením překládacího pravidla v appce se zabývá nápověda v MERGADO Storu.

Ve vašem případě nepoužijete překlad na výběr produktů všechny produkty, ale pouze na vámi vytvořený výběr nepřeložených produktů z předchozí části článku.

2 Likes