Jak proměnnou vytvořit

Novou proměnnou do Mergada přidáme tak, že na stránce Proměnné klikneme na tlačítko Nová proměnná a dále:

  1. zvolíme element, ze kterého bude proměnná vycházet

  2. zadáme regulární výraz, který představuje masku pro výběr textu z daného elementu

  3. v poli Testovací text uvidíme náhodně vybranou hodnotu z námi zvoleného elementu. Kliknutím na ikonku dvou šipek můžeme testovací text změnit nebo lze do pole zadat i text vlastní.

  4. klikneme na tlačítko Otestovat výraz

  5. pokud nejsme s výsledkem naší masky tvořené regulárním výrazem spokojeni, můžeme regulární výraz upravit a znovu jeho aplikování na vzorku dat otestovat

  6. jakmile nám regulární výraz vyhovuje, uložíme si konkrétní část (nebo části) textu odpovídající našemu regulárnímu výrazu do proměnných, stačí zadat jejich název a kliknout na tlačítko Uložit proměnnou .

Ukázka vytváření proměnné:

 

Další informace k použití proměnných v Mergadu najdete na našem blogu, např. v článku Naplnění PARAMetrů produktů z jejich názvu.