K čemu proměnné v Mergadu slouží

Nejčastěji se proměnnými nastaví nová hodnota do nějakého elementu (pomocí pravidel). Proměnné se také používají pro vyseparování jen části (proměnlivého) textu z nějakého elementu. Máme-li např. v popise produktu zakomponovaný i text o velikosti nebo barvě produktu, které se u jednotlivých produktů liší, můžeme pomocí proměnných získat informace právě jen o velikosti či barvě u každého produktu a uložit si tyto informace do elementu PARAM .