Proměnné

Proměnné v Mergadu zastupují konkrétní hodnoty z elementů. Každá proměnná má svůj název , který může být libovolný. Obvykle však bývá stejný jako název elementu, ze kterého proměnná vychází, protože se tak lépe pozná, k jakému elementu proměnná patří nebo z něj vychází.

Například když budeme mít ve feedu element PRICE_VAT , obsahující koncovou cenu produktu s DPH, tak pro každý produkt může být tato cena jiná. Element PRICE_VAT tedy obsahuje proměnlivou číselnou hodnotu, kterou můžeme obecně nazvat jako proměnnou. U každého produktu ve feedu má tedy proměnná jinou hodnotu.

Při použití proměnných v Mergadu je zapisujeme pomocí značky % okolo názvu proměnné, např. %PRODUCTNAME% bude proměnná z elementu PRODUCTNAME .

V Mergadu najdete přehled a správu proměnných v hlavním menu exportu pod odkazem Proměnné.