Proměnné

V tomto příspěvku se dozvíme:

Úvod

V MERGADO Editoru jste možná narazili na situaci, kdy v pravidle potřebujete vytvořit zástupný prvek pro všechny hodnoty konkrétního elementu různých produktů. Od toho tady máme proměnné.

Co jsou proměnné?

Proměnné v MERGADO Editoru představují zastoupení pro konkrétní hodnoty z elementů. Například když budeme mít ve feedu element PRICE_VAT, který obsahuje koncovou cenu produktu s DPH, může být tato cena pro každý produkt jiná. Element PRICE_VAT tedy obsahuje (napříč produkty) proměnlivou číselnou hodnotu, kterou můžeme obecně nazvat jako proměnnou. U každého produktu ve feedu tedy proměnná může mít jinou hodnotu.

Příklad: Chceme sestavit název produktu z více elementů s různými hodnotami a chceme, aby název obsahoval:

 • výrobce,
 • původní název produktu použitý na e-shopu
 • a parametr vyjadřující velikost produktu.

Vytvoříme přepisovací pravidlo, kde v poli pro element vyplníme PRODUCTNAME a do pole Nový obsah napíšeme tyto 3 proměnné:

 • %MANUFACTURER%
 • %PRODUCTNAME%
 • %PARAM_VELIKOST%

Konkrétní název produktu po aplikování takového pravidla se nám sestaví ve tvaru např.: Adidas Pánské sportovní tričko XXL.

:information_source:  MERGADO 2 pro zastoupení hodnoty používá už samotný element a automaticky tedy už nevytváří všechny proměnné z elementů vašeho feedu jako MERGADO 1. Stále však umožňuje vytvořit nové proměnné v případě potřeby. Kompletní správu a přehled proměnných naleznete v levém menu pod odkazem Proměnné.

Postup tvorby proměnné

Novou proměnnou do MERGADO Editoru přidáme tak, že na stránce Proměnné klikneme na tlačítko Nová proměnná a dále:

 1. Zvolíme element, ze kterého bude proměnná vycházet.
 2. Zadáme regulární výraz, který představuje masku pro výběr textu z daného elementu.
 3. V poli Testovací text uvidíme náhodně vybranou hodnotu z námi zvoleného elementu. Kliknutím na ikonku dvou šipek můžeme testovací text změnit nebo do pole v případě potřeby zadat vlastní text.
 4. Klikneme na tlačítko Otestovat výraz.
 5. Pokud nejsme s výsledkem naší masky tvořené regulárním výrazem spokojeni, můžeme regulární výraz upravit a znovu jeho aplikování na vzorku dat otestovat.
 6. Jakmile nám regulární výraz vyhovuje, uložíme si konkrétní část (nebo části) textu odpovídající našemu regulárnímu výrazu do proměnných, stačí zadat jejich název a kliknout na tlačítko Uložit proměnnou.

:bulb: Pro testování regulárních výrazů doporučujeme i stránku regex101.com.

Příklady

Uživatelé proměnnými nejčastěji nastavují novou hodnotu do nějakého elementu (pomocí pravidel). Proměnné se také používají pro vyseparování části (proměnlivého) textu z nějakého elementu.