Kde se proměnné používají

Proměnné se používají v pravidlech, kde mohou nastavit novou hodnotu nějakého elementu.

Příklad: Když budeme chtít sestavit název produktu z více různých elementů, aby obsahoval: výrobce + původní název použitý na e-shopu + ještě třeba parametr vyjadřující velikost produktu, můžeme vytvořit přepisovací pravidlo, kde do elementu PRODUCTNAME uložíme tyto 3 proměnné: %MANUFACTURER% %PRODUCTNAME% %PARAM_VELIKOST% . Konkrétní název produktu po aplikování takového pravidla se nám sestaví ve tvaru např.: Adidas Pánské sportovní tričko XXL .