Manuální úprava popisku produktu (WYSIWYG editor)

V tomto příspěvku si povíme, jak manuálně upravovat popisky produktů přehledně a jednoduše.

:bulb:  WYSIWYG je zkratka pro "What you see is what you get“, česky “co vidíš, to dostaneš”.

MERGADO Editor nabízí formátované zobrazení

Po kliknutí na ikonu tužky na stránce Produkty u elementu pro popisek, např. DESCRIPTION nebo SHORT_DESCRIPTION, se nám zobrazí modální okno, kde můžeme upravovat danou hodnotu.
 

Obrázek 1: ikona tužky

 

Obrázek 2: modální okno po kliknutí na ikonu tužky
 

Hodnotu můžeme upravovat v:

  1. Prostém zobrazení, kde se nám hodnota zobrazuje ryze v textové podobě. Např. <strong>stvořené do přírody</strong>.
  2. Formátovaném zobrazení, kde se nám hodnota zobrazuje naformátovaná (tučnost, kurzíva atd.) a po uložení se hodnota uloží s příslušnými HTML prvky, které podporuje většina reklamních systémů.
     

Obrázek 3: Manuální úprava popisku ve formátovaném zobrazení
 

:information_source:  Formátované zobrazení je k dispozici pouze u elementů odpovídajících popisku produktu.