Mergado 2: Stránka Produkty

Mergado 2: Stránka Produkty

Vylepšené elementové zobrazení na stránce Produkty lépe reflektuje stromovou strukturu a zlepšuje celkový přehled, například pomocí prázdných hodnot nebo výběru vstupu. Seznamte se se všemi změnami při práci s produkty.

:muscle: Nová stránka Produkty umožňuje:

:woman_technologist: 1. Elementové zobrazení

 • nové zobrazení rozlišuje mezi potomkem a rodičem elementu
 • přidali jsme možnosti zobrazení hodnot ze vstupu/výstupu/obojí
 • ponechali jsme zobrazení rozdílů, skrytých a dlouhých hodnot


Porovnání rozhraní pro Mergado a Mergado 2.

:woman_teacher: 2. Tabulkové zobrazení


Znázornění nového tabulkového zobrazení.

:point_right: Nová lišta nástrojů obsahuje (zleva):

 • ikonky pro speciální sloupce (ukotvení, obrázek, Mergado ID, Název produktu, Akce produktu)
 • záložky pro presety (párování, bidding a další) + vlastní preset, viz. níže
 • blok ikonek pro nastavení zobrazení vstupních a výstupních hodnot (zobrazit jen vstup/výstup, obě, změny)
 • ikonku pro skrytí/zobrazení sloupce pro manuální změny
 • blok ikonek pro nastavení chování ohledně vícenásobných hodnot (první, jednu hodnotu na řádek, výběr oddělovače hodnot)
 • stránkování (má i aktuální Mergado, ale na jiném místě)
 • ikonku pro přepnutí do fullscreenu (má i aktuální Mergado)

:arrow_up: V hlavičce najdete:

 • ikonku pro možnost řazení (ne u speciálních sloupců)
 • název sloupce nově obsahuje možnost opticky rozlišit sémantickou vlastnost a přímo Element-Path
 • název sloupce má (po najetí myši) popisek, ve kterém je vypsáno, z jakých Element-Path se berou data
 • křížek pro dočasné skrytí sloupce (dočasné = ztratí se, pokud se např. obnoví stránka nebo změní preset a neovlivňuje uložený vlastní preset)

:robot: Vylepšení zobrazení

Změnili jsme zobrazení tak, aby odpovídalo standardům tabulkových editorů (například z Google Sheets či Excel):

 • vstup je vždy vlevo, výstup vpravo
 • zobrazují se rozdíly
 • číselné hodnoty jsou zarovnány doprava (ID, ceny a pod.)
 • rozdíly mezi sloupci a buňkami mají výraznější ohraničení
 • nová možnost zamknutí sloupců se speciálními sloupci
 • kurzor se chová jako v Excelu

:spiral_notepad: Poznámka

Ovládání pomocí klávesnice zůstává stejné jako v aktuálním Mergadu

:hammer_and_wrench: Vlastní preset

 • jde o seznam Element-Path
 • v rozevíracím seznamu u záložky pro vlastní preset si můžete nastavit, jaké sloupce se budou zobrazovat
 • preset se uloží pro každého uživatele
 • změna pořadí nově funguje přes drag and drop

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně nastavení Mergada 2, kontaktujte naši podporu nebo sledujte kategorii na fóru.

Děkujeme, že nám nadále pomáháte zlepšovat Mergado.