Produkty a manuální úpravy

Stránka Produkty vám přehledně zobrazí, jaká data proudí do Mergada (levý sloupec) a jaká z Mergada ven (pravý sloupec).

Když kliknete na název produktu, zobrazí se vám rozhraní, kde můžete produkt manuálně upravit . Můžete editovat například jeho název (to se používá nejčastěji), popisek nebo cokoli jiného.

Manuální úpravy prodvedete tak, že v prostředním sloupci odkliknete tlačítko neměnit , vepíšete novou hodnotu a dole uložíte.

Pokud chcete provést úpravy vícero produktů zároveň, utvořte si výběr a použijte na něj pravidla.

*Pozn.: Pokud se vám na výstupu (napravo) nezobrazují provedené úpravy, klikněte v odkazu Pravidla na Aplikovat pravidla.

Tip: práci s produkty popisuje i videonápověda!