Produkty a manuální úpravy

Stránka Produkty vám přehledně zobrazí, jaká data proudí do Mergada (levý sloupec) a jaká z Mergada ven (pravý sloupec).

Když kliknete na název produktu, zobrazí se vám rozhraní, kde můžete produkt manuálně upravit. Můžete editovat například jeho název (to se používá nejčastěji), popisek nebo cokoli jiného.

Manuální úpravy prodvedete tak, že v prostředním sloupci odkliknete tlačítko neměnit, vepíšete novou hodnotu a dole uložíte.

Pokud chcete provést úpravy vícero produktů zároveň, utvořte si výběr a použijte na něj pravidla.

Pozn.: Pokud se vám na výstupu (napravo) nezobrazují provedené úpravy, klikněte v odkazu Pravidla na Aplikovat pravidla.

Tip: práci s produkty popisuje i videonápověda!