MERGADO Marketplaces - informace

O aplikaci

Aplikace MERGADO Markeptlaces (dříve Ordelogy Products) se zabývá tvorbou a následnou synchronizací nabídek produktů ze zdrojového datového napojení e-shopu (MERGADO Editor) do cílového datového napojení (Allegro marketplace a Kaufland Global Marketplace).

Logo MERGADO Marketplaces

Podrobněji o funkcích

MERGADO Marketplace má za cíl dostat nabídky produktů z e-shopu do Allegro marketplace a Kaufland Global Marketplace. Datové napojení je realizovaná formou kampaní. Pro napojení můžete využít jednu či více kampaní. Výhoda je v tom, že kampaně mohou mít různá nastavení. Např. pro různé kategorie produktů. MERGADO Marketplaces totiž podporují výběry MERGADO Editoru. Kampaň načte data produktů, vytvoří z nich nabídky. Tyto zvaliduje. Na chyby upozorní v administraci. Nabídky, které jsou v pořádku, odešle do marketplaců. Datové napojení je dlouhodobé. Synchronizuje proto stavy skladových zásob, vytváří nové nabídky, uzavírá nabídky zboží, které e-shop z prodeje stáhl. Výhodou je, že uživatel sám vidí jak napojení funguje. Může odstranit případné chyby, přesně cílit které produkty bude v marketplacech Allegro či Kaufland nabízet a podobně.

Odpovědi na otázky

  1. Cíl aplikace - Snadné a automatické propojení s Marketplaces
  2. Cena aplikace - 786,- Kč bez DPH měsíčně. Po dobu testování “beta verze” 50 Kč/měsíc..
  3. Lze aplikaci zapnout bez MERGADO Editoru? Nelze.
  4. Jaké data aplikace umí zpracovat? Veškerá produktová data z MERGADO Editoru.

Kontakty

1 Like