MERGADO Marketplaces - NEWS

MERGADO Marketplaces - 18 - podpora :czech_republic: Allegro.CZ

Termín nasazení: 2023-06-13T22:00:00Z

Nasadili jsme novou verzi MERGADO Marketplaces. Release obsahuje především řadu oprav a optimalizací. Nově můžete odesílat nabídky kromě :poland: Allegro.PL také do :czech_republic: Allegro.CZ. K tomu je ovšem třeba splnit podmínky:

 • Váš uživatelský účet na Allegru musí mít jako výchozí storefront Allegro.CZ.
 • Při autorizaci přístupu MERGADO Markeptlaces do Allegra se otevře autorizační okno Allegra v polštině. Toto nevadí, přihlaste se se svým CZ Allegro účtem. Allegro autorizaci udělá správně. Jazyk lze změnit v nastavení, v pravém dolní rohu stránky.

Uvedená omezení nebrání v datovém napojení. Na dalším vylepšování pracujeme.

4 Likes

MERGADO Marketplaces - 19 - podpora Kaufland Marketplace

2023-07-24T22:00:00Z

Dnešní release přinesl následující novinky.

 • Podpora Kaufland Marketplace. Po Allegro.PL a Allegro.PL nově podporujeme další marketplace.
 • Nová stránka Napojení. Nastavení přístupů do jednotlivých marketplaces jsme přesunuli na novou stránku.
 • Další menší opravy a vylepšení.

Narazíte-li na nešvary v aplikaci, budeme rádi, když nám napíšete na technickou podporu.

Děkujeme.

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 19.1 - drobná vylepšení

2023-08-17T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přináší vylepšení uživatelského rozhraní (barvičky, design), zmírnění validace dostupnostního feedu při zakládání kampaně tak, aby validace zbytečně nebránila v zakládání kampaní tam, kde to není třeba, a celá řada menších oprav a vylepšení ukrytých “pod kapotou”, díky kterým Marketplaces lépe fungují.

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 19.2 - opravy a drobná vylepšení

2023-08-22T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přináší řadu oprav “pod kapotou”. Snažili jsme se vyřešit situaci, kdy v jednom případě došlo k duplikaci nabídek v Allegru. Toto by, z podstaty, nemělo nastat a situaci se nám nepodařilo zreplikovat. Nicméně jsme udělali řadu vylepšení, která by měla posílání nabídek zrobustnit. A na dalších pracujeme.

MERGADO Marketplaces - 20 - nový ukazatel stavu kampaně

2023-08-30T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přinesla následující vylepšení:

 • Nový ukazatel, že právě probíhá přegenerování kampaně. Toto uvidíte na stránce Kampaně, v detailu kampaně i v přehledu nabídek.
 • Na stránce kampaně jsme v seznamu kampaní nahradili termín aktualizace dostupnostního feedu termínem aktualizace kampaně.
 • Statusy kampaní jsme upravily tak, aby lépe rozlišovaly rozdíly jednotlivých marketplaces. Tedy jak Allegro, tak Kaufland mají vlastní statusy.
 • Skryli jsme graf synchronizace nabídek.

MERGADO Marketplaces - 21 - stabilizace jádra aplikace

2023-10-10T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přinesla celkové vylepšení a opravy jádra aplikace, díky kterým bude aplikace stabilněší a uživatelsky přívětivější. Vylepšil se mimo jiné také proces synchronizace produktového feedu, dostupnostního feedu a statusů a nově naleznete odkaz do produktové karty v detailech nabídek také pro Kaufland. Byla provedena i řada dalších úprav, která zajistí stabilnější posílání nabídek na marketplaces.

4 Likes

MERGADO Marketplaces - 22 - přidání elementu CONDITION pro Allegro, tlačítko pro synchronizaci produktového feedu a další vylepšení

2023-10-24T22:00:00Z

Dnešní release přinesl následující novinky:

 • Nové tlačítko pro synchronizaci produktového feedu v nastavení kampaně.
 • Přidání elementu CONDITION pro Allegro. Nově je tedy možné nahrát na Allegro také například použité zboží. Vezměte prosím va vědomí, že pro již existující Allegro kampaně je nutné v nastavení zvolit jednotný element CONDITION pro celou kampaň, nebo ho napárovat s produktovým feedem.
 • Přidání tlačítka na pozastavení nabídky v Kauflandu.
 • Další menší opravy a vylepšení.
1 Like

MERGADO Marketplaces - 23 - úpravy v rámci Allegra a nutná obnova napojení

2023-11-01T13:00:00Z2023-11-01T14:00:00Z

V rámci tohoto mimořádného releasu proběhne přejmenování aplikace a její přesunutí pod jiný účet v rámci Allegra. Kvůli těmto nutným opravám dojde bohužel k přerušení všech Allegro napojení a uživatelé si tedy budou muset toto napojení obnovit. Bez obnovení napojení nebude probíhat synchronizace produktového feedu, dostupnostního feedu a statusů. Doporučujeme tedy, abyste si své napojení co nejdříve obnovili.

Při obnově napojení si také můžete povšimnout, že aplikace MERGADO Marketplaces vyžaduje více oprávnění, než tomu bylo doposud. Důvodem je neustálé vyvíjení naší aplikace a přidávání nových funkcí, pro jejichž správné fungování budou tato oprávnění sloužit.

Pro obnovení napojení stačí otevřít naši MERGADO Marketplaces aplikaci, otevřít si sekci “Napojení” a kliknout na Allegro. V detailu napojení pak zvolte možnost “Připojit” a napárujte aplikaci s Vaším Allegro účtem. Po úspěšném napojení uvidíte hlášku, že jste se úspěšně napojili a u napojení na Allegro budete mít ikonku fajfky:

V případě problémů se na nás neváhejte obrátit.

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 24 - nové ukazatele stavu kampaně, napojení a dostupnostního feedu

2023-11-14T23:00:00Z

Tento release přináší následující novinky:

 • Nově se bude propisovat element PRODUCT_ID do Allegra, a to v podobě referenčního čísla.

 • Přidali jsme ikonku stavu kampaní, díky čemuž na první pohled poznáte, zda je s Vaší kampaní vše v pořádku. V případě vážných problémů se vedle názvu kampaně zobrazí vykřičník a po jeho rozkliknutí se dozvíte více informací o daném problému.

 • V sekci nastavení kampaně najdete nově také ikonku správnosti dostupnostního feedu.

 • V případě problému s napojením se zobrazí vykřičník také přímo u sekce napojení.

 • V případě nenahrání nabídky na marketplace se u nabídky zobrazí zašedlá ikona s odkazem do výsledků vyhledávání na marketplace, abyste se mohli podívat, jak vypadají ostatní nabídky tohoto produktu.

 • Další menší opravy a vylepšení.

3 Likes

MERGADO Marketplaces - 25 - nové záznamy v sekci historie, marketplace i název a stav kampaně v detailu kampaně

2023-12-05T23:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přinesla následující vylepšení:

 • Název kampaně, ikonka marketplace a stav kampaně jsou nově viditelné přímo v hlavičce kampaně pro snadnější orientaci v rámci aplikace.

 • Lokalizovali jsme chybové hlášky a v některých případech změnili jejich znění, aby byly hlášky pro uživatele srozumitelnější.
 • S chybovou hláškou “Allegru se nepodařilo najít přesně odpovídající produkt”, která se zobrazuje v případě, že se v produktovém katalogu Allegra nachází více produktových karet se stejným identifikátorem, se již budete setkávat jen ve výjimečných případech. Nově naše aplikace zhodnotí stav produktových karet na Allegru a přiřadí nabídku k té nejlépe vyplněné.
 • Nově jde změnit CONDITION element pro Kaufland v detailu jednotlivých nabídek.
 • Proběhla kompletní revize historických událostí a v sekci historie tak najdete nové záznamy a zajímavá data.
 • Další menší opravy a vylepšení.
3 Likes

MERGADO Marketplaces - 26 - vylepšení změny dostupnosti na Allegru a informace o Allegro base storefront

2023-12-18T23:00:00Z

Tento menší předvánoční release obsahuje následující novinky:

 • Vylepšili jsme proces aktualizace dostupnosti produktů na Allegru.

 • Lokalizovali jsme nové chybové hlášky a lehce jsme pozměnili zápis hlášky “Allegru chybí povinné parametry”.

 • Při vytváření kampaně a v detailu nastavení kampaně nově informujeme uživatele o výchozím storefrontu. Base storefront je daný tím, na kterém trhu byl Allegro účet založen a není možné jej změnit. Naše aplikace aktuálně podporuje prodej pouze na tomto výchozím storefrontu.


 • Pro lepší přehled o napojení na Kaufland uvidíte v případě správně fungujícího napojení client key a secret key v podobě hvězdiček v detailu napojení na Kaufland.

 • Byl zprovozněn graf synchronizace nabídek v sekci statistik, kde se ukazuje počet úspěšně a neúspěšně nahraných nabídek na marketplace po posledních 10 přegenerováních.

 • Další menší opravy a vylepšení.

4 Likes

MERGADO Marketplaces - 27 - přidání sekce nastavení notifikací a posílání názvu nabídky, popisku a obrázků do Allegra

2024-01-09T23:00:00Z

První release letošního roku je plný skvělých funkcí a vylepšení! V první řadě jsme vylepšili proces synchronizace dostupnostního feedu a aplikace si tak již bez problému poradí i s prázdnou hodnotou ve feedu. Dále jsem se zaměřili na situace, kdy dojde ze strany uživatele k vypnutí nebo smazání projektu, který byl použitý pro vytvoření kampaně v aplikaci MERGADO Marketplaces. V tomto případě Vás o tom informujeme jak na přehledu kampaní v podobě vykřičníku a chybové hlášky, tak v sekci historie.


:star: A dvě hlavní novinky si popíšeme více níže:

Posílání názvu nabídky, popisku a obrázků do Allegra
Do teď fungovala naše aplikace tak, že si převzala název nabídky, popis a obrázky z produktové karty od Allegra. Nyní ale máte možnost, zaslat na Allegro vlastní produktová data. Stačí si při vytváření kampaně nebo v nastavení kampaně napárovat elementy PRODUCT_NAME, DESCRIPTION a IMAGE. Při dodatečném napárování těchto elementů v nastavení kampaně nezapomeňte kliknout na “Synchronizovat produktový feed”.

Vezměte prosím na vědomí, že je rozdíl mezi údaji z produktové karty a nabídky. Na obrázku níže můžete vidět, že název “Nillkin backs for Samsung Galaxy Note 20 1 gold pineapples” je názvem produktu z produktové karty Allegra (není možné změnit) a “Samsung Galaxy Note kryt na telefon” je názvem nabídky, který nyní můžete na Allegro zasílat.

:exclamation: Co se týče popisu nabídky, tak má Allegro určitá omezení z hlediska formátování. Text musí mít HTML formátování a Allegro navíc podporuje pouze vybrané HTML značky. Více informací naleznete v naší nápovědě zde.

Přidání sekce nastavení notifikací
Notifikace si můžete nově nastavit v hlavním menu aplikace v sekci “Nastavení”. Zde si můžete aktivovat upozornění na vybrané problémy prostřednictvím e-mailu a MERGADO zpráv. Díky nastavení notifikací se můžete sami rozhodnout, o jakých problémech a kampaních chcete být informováni. Více informací o této nové funkci naleznete zde.

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 28 - menší opravy a vylepšení

2024-01-23T23:00:00Z

Tento release přináší řadu menších oprav a vylepšení, kdy velká část není pro běžné uživatele viditelná, ale vše slouží pro lepší fungování aplikace. Mezi viditelné změny pak patří například:

 • Lokalizace nových chybových hlášek z marketplace.

 • V sekci validace a nastavení notifikací najdete link na články z našeho fóra, které Vám zodpoví případné otázky a nejasnosti, na které v těchto sekcích můžete narazit.

 • Notifikace přes MERGADO Zprávy nově obsahují link přímo do naší aplikace:

 • V případě, že došlo z Vaší strany k obnovení napojení na marketplace, je tato událost viditelná v sekci historie pro lepší přehled o stavu napojení:

 • Vylepšili jsme proces posílání názvu nabídky, obrázků a popisků na Allegro. Pokud je ve Vašich datech chyba, tak se nabídku stejně pokusíme na Allegro nahrát s popiskem/názvem/obrázky od Allegra a Vás o tom informujeme v podobě oranžové validační hlášky. Pokud data opravíte a přegenerujete produktový feed, pokusíme se Vaše data na Allegro opět nahrát.

1 Like

MERGADO Marketplaces - 29 - pokračování drobných oprav a vylepšení

2024-02-06T23:00:00Z

Dnes proběhl release, který přinesl pouze menší opravy a vylepšení aplikace. V případě problémů se na nás neváhejte obrátit.

1 Like

Mergado Marketplaces - 30 - zefektivnění synchronizace produktového feedu

2024-02-20T23:00:00Z

Dnešní release přinesl vylepšení v rámci vnitřního fungování aplikace. Opět jsme provedli drobné změny ve validačních hláškách a zejména jsme se zaměřili na optimalizaci přegenerování produktového feedu. Především tedy uživatelé s menším počtem produktů by měli zaznamenat rychlejší přegenerování v rámci aplikace. Pokud narazíte na jakékoli potíže, neváhejte nás kontaktovat.

1 Like

Mergado Marketplaces - 31 - odstranění elementu CURRENCY pro Allegro a doplnění měny podle storefrontu k elementu PRICE

2024-03-05T23:00:00Z

Tento release obsahuje následující novinky:

 • Nyní již aplikace ukládá všechny URL adresy obrázků, které se nachází pod jedním elementem. Zejména tedy pokud chcete na Allegro ukládat všechny obrázky, které máte například pod elementem IMGURL_ALTERNATIVE, tak jen stačí při vytváření kampaně nebo v jejím nastavení napárovat do kolonky IMAGE kromě náhledového obrázku také dodatečné obrázky. Pokud budete element dodatečně párovat v nastavení kampaně, nezapomeňte změnu uložit a spustit manuální přegenerování celého feedu.

 • Uživatelé, kteří mají Mergado ve slovenštině, měli do teď naši aplikaci v anglickém jazyce. Nově jsme jako výchozí jazyk pro SK uživatele zvolili češtinu. Pokud byste chtěli mít naši aplikaci nadále v angličtině, zvolte si v Mergado Accounts jako jazyk EN, odhlaste se a znovu přihlaste.

 • Změnili jsme formulaci informačních hlášek, které naleznete při vytváření kampaně a v nastavení kampaně.

 • Pro Allegro jsme odebrali možnost zvolit si jednotnou měnu pro celou kampaň nebo si element CURRENCY napárovat a měna bude automaticky doplněna na základě výchozího storefrontu uživatele, na kterém budou nabídky vystaveny.

 • Měnu, kterou dle storefrontu na marketplace zasíláme, zobrazujeme nově také v kolonce PRICE.

1 Like

Mergado Marketplaces - 32 - zakládání produktových karet pro Allegro

2024-03-25T23:00:00Z

Dnešní release přináší další fázi optimalizace aplikace, díky které se výrazně zrychlí synchronizace statusů, dostupnosti a produktového feedu. Hlavní novinkou v aplikaci je ale pak dlouho očekávaná funkce zakládání produktových karet pro ty produkty, které se ještě v Allegro katalogu nenachází :sparkles:

Pokud jste se po založení kampaně setkali v sekci validace s hláškou “Produkt s tímto ID nebyl v Allegro katalogu nalezen”, tak vám naše nová funkce přijde vhod.

Pro založení produktových karet je nutné napárovat některé elementy, které byly doposud v rámci aplikace nepovinné. Jedná se o elementy IMAGE, PRODUCT_NAME a CATEGORY.

V případě, že jste tyto elementy ještě nenapárovali, stačí přejít do nastavení kampaně, rozkliknout si sekci elementy a požadované elementy dopárovat.

Poté změny uložte a klikněte na možnost “Synchronizovat produktový feed”.

Po dopárování těchto elementů se Vám odemče sekce produktových karet:

Zde pak stačí napárovat vaše kategorie z produktového feedu na odpovídající kategorii na Allegru a napárování uložit.

Kliknutím na napárovanou kategorii se vám zobrazí tabulka s produkty, pro které je v dané kategorii potřeba založit produktovou kartu. V tabulce se zobrazí také všechny povinné parametry, které je potřeba pro založení produktové karty vyplnit.

Při vyplňování povinných parametrů máte možnost doplnit hodnoty buď na úrovni daného produktu, nebo vyplnit hodnoty pro celý sloupec daného parametru. Zároveň máte na výběr mezi zvolením vlastní hodnoty a napárováním na element z produktového feedu.

Po vyplnění všech povinných parametrů u alespoň jednoho produktu se vám odemče tlačítko “Spustit zalistování”.

Tím se spustí zalistování produktu. Výsledek zalistování zjistíte po nějaké chvíli přímo v tabulce pro doplnění povinných parametrů, kde máte následující ikonky:

Produktová karta ještě nebyla zalistována.

Při zalistování produktu došlo k chybě, kliknutím na ikonku zjistíte konkrétní chybu.

Produktová karta byla úspěšně vytvořena.

Výsledek zalistování zjistíte také v sekci historie:

:information_source: Podrobný návod naleznete na našem fóru zde.

:exclamation: Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o první verzi této nové funkce, pokud byste tedy narazili při jejím užívání na jakékoliv problémy nebo nápady na zlepšení, neváhejte se na nás obrátit.

3 Likes

Mergado Marketplaces - 33 - SK Allegro a další drobné úpravy

2024-04-08T22:00:00Z

Tento release obsahoval několik vylepšení naší nové funkce pro zakládání produktových karet na Allegru, z nichž většina není na první pohled pro uživatele viditelná, ale výrazně to vylepšilo fungování této funkcionality. Kromě toho jsme ale také přidali podporu pro allegro.sk :sparkles: Pokud tedy máte jako výchozí storefront slovenské Allegro, můžete pomocí naší aplikace na tomto trhu své nabídky vystavit:

3 Likes

Mergado Marketplaces - 34 - návrh kategorie na marketplace a možnost výběru prodejních dokumentů pro Allegro

2024-04-16T22:00:00Z

Dnešní release přináší následující novinky:

 • Sekci produktových karet jsme doplnili o možnost návrhu marketplace kategorie, která usnadní práci při párování hodnot z feedu na marketplace kategorie. Pokud by se Allegru nepodařilo navrhnout vhodnou kategorii na základě hodnoty z produktového feedu, tak můžete zkusit vyhledat odpovídající kategorii pomocí vyhledávače. Případně samozřejmě zůstává dostupná možnost zvolení kategorie pomocí stromu kategorií.

 • Pro Allegro je nyní možné zvolit ceník dopravy, reklamační podmínky a podmínky pro vrácení při vytváření kampaně a v nastavení kampaně. Díky tomu již nebudete muset mít názvy těchto dokumentů pojmenované v Allegro administraci jako “default”. V případě, že budete chtít dokumenty pro kampaň doplnit či změnit, je nutné změny uložit a následně v nastavení kampaně synchronizovat produktový feed.

 • Došlo ke změně v řazení napárovaných kategorií v sekci produktových karet od nejnovějších (nahoře) po nejstarší (dole). Nově se kolonka pro párování nové kategorie bude tedy ukazovat na vrchu seznamu kategorií pro lepší orientaci.

 • Změnilo se řazení napárovaných elementů v kolonce IMAGES. Elementy z produktového feedu se nově budou řadit v tom pořadí, ve kterém je napárujete. První obrázek z prvního napárovaného elementu pak bude použit jako náhledový obrázek na marketplace.

 • Další menší opravy a vylepšení.

1 Like

Mergado Marketplaces - 35 - Kaufland produktové karty a Allegro HANDLING_TIME

2024-05-12T22:00:00Z

V nové verzi aplikace Vám kromě řady optimalizací přinášíme také dvě velké novinky:

:sparkles: Kaufland produktové karty

Po vydání této funkce v první vlně pouze pro Allegro je nyní možné zakládat přes naši aplikaci nové produktové karty také pro Kaufland. Pokud máte ve validaci chybovou hlášku “Produkt s tímto EAN nebyl v Kaufland katalogu nalezen”, bude nutné založit pro daný produkt novou produktovou kartu.

Pro založení produktových karet je nutné napárovat některé elementy, které byly doposud v rámci aplikace nepovinné. U Kauflandu se jedná o elementy IMAGES, PRODUCT_NAME, DESCRIPTION a CATEGORY. Podrobný postup naleznete v naší nápovědě k produktovým kartám zde.

Pokud byste narazili při zakládání produktových karet na jakékoli problémy, neváhejte se obrátit na náš support.

:sparkles: Element HANDLING_TIME pro Allegro

Pro Allegro můžete nyní vyplnit lhůtu pro odeslání zásilky v elementu HANDLING_TIME. Jedná se o nepovinný element, který buď můžete napárovat na hodnotu z Vašeho produktového feedu a nebo zvolit jednotnou hodnotu pro celou kampaň.

:exclamation: Pokud se rozhodnete napárovat tento element na Váš produktový feed, vezměte prosím na vědomí, že Allegro přijímá pouze následující hodnoty: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 21, 30, 60.

2 Likes