Jak vytvořit kampaň a nahrát produkty na Kaufland marketplace

V tomto návodu si ukážeme, jak vytvořit kampaň a nahrát produkty na Kaufland Global Marketplace.

Nejprve je nutné založit a správně nastavit svůj účet na Kaufland Global Marketplace (stačí jedna registrace pro Kaufland.cz, Kaufland.de i Kaufland.sk). Detailní informace o registraci na Kaufland marketplace naleznete zde: Kaufland.cz // Seller University.

V aplikaci Marketplaces je nejprve nutné přejít na kartu „Napojení“ a následně kliknout na modrou ikonu pro přidání napojení u Kaufland marketplace. Otevře se karta „Detail napojení“.

Na kartě „Detail napojení“ je nutné vložit API klíče, které naleznete ve své administraci přímo na stránkách Kaufland marketplace. Zde přejdeme do „Nastavení“ → „Nastavení obchodu“ → „API“. Nahoře jsou uvedeny Vaše API klíče („Client Key“ a „Secret Key“). Pokud zde zatím žádné nejsou, jednoduše si vygenerujte nové. Klíče si po vygenerování bezpečně uložte, uvidíte je pouze po jejich vygenerování – poté už nebude možné je znovu zobrazit.

Tyto klíče následně vložte do aplikace Mergado Marketplaces na kartě „Detail napojení“, viz výše a pokračujte tlačítkem připojit – napojení by nyní mělo být aktivní.

Pozn.: Pokud v Kaufland administraci dáte znovu generovat klíče a získáte nové, tak ty původní ztratí svoji platnost. Pokud tedy budete mít v aplikaci Marketplaces uložené staré klíče a vygenerujete v Kaufland administraci nové, napojení přestane být funkční.

Vytvoření kampaně v aplikaci

V menu přejděte na záložku „Kampaně“ a poté klikněte na tlačítko „Vytvořit kampaň“. Přivítá vás wizard pro tvorbu kampaně s pěti kroky.

  1. První krok – Obecné – je vyplnění názvu kampaně. Název může být libovolný. Doporučujeme však takový, aby bylo na první pohled jasné, o co se v kampani jedná.

  1. V dalším kroku – Marketplace – je nutné zvolit, na který marketplace chcete nabídky nahrát. Vybereme tedy „Kaufland“. Následně se otevře pole pro výběr „Storefront“ (země, ve které se budou nabídky prodávat – viz Kaufland.cz / Kaufland.de / Kaufland.sk). Následně je možné vybrat hodnotu CONDITION a HANDLING_TIME pro všechny produkty v kampani najednou (viz popisek u výběru pole). Poté opět pokračujte tlačítkem „Další krok“.

  1. V následujícím kroku – Mergado – je nutné vybrat, ze kterého Mergado projektu a výběru chcete produkty na marketplace nahrát.

Ještě nemáte žádný export na výběr? Podívejte se, jak nahrát produktový feed do Mergado Editoru zde.

:information_source: Pokud nechcete na marketplaces zasílat všechny produkty z daného projektu, vytvořte si v Mergado Editoru výběr produktů, které chcete na marketplace zalistovat. Upozorňujeme, že později již není možné v nastavení kampaně zvolený výběr změnit. Zároveň není možné, upravit složení produktů v aplikaci pomocí pravidla skrýt, protože toto pravidlo se do aplikace Mergado Marketplaces nepřenáší.

Následně se otevře část pro namapování elementů z vybraného projektu v MERGADU na elementy v aplikaci Marketplace. Povinně je nutné namapovat vždy elementy EAN, PRODUCT_ID a PRICE.

:warning: Pozn.: Namapování bývá předvyplněné, ovšem nemusí být správné. Zkontrolujte si, zda mapujete opravdu správné elementy – tedy ty, které obsahují v Mergado projektu požadované hodnoty (tyto hodnoty se potom nahrají na marketplace). Element namapovaný na PRODUCT_ID musí být ten, podle kterého se následně párují produkty z dostupnostního feedu.

Pokud jste v předchozím kroku Marketplace vybrali hodnotu pro CONDITION a HANDLING_TIME, tak zde tyto elementy již nemapujte.

:exclamation: Vezměte prosím na vědomí, že pro DE a SK storefront musíte napárovat cenu v EUR a pro CZ storefront v CZK.

  1. V dalším kroku – Dostupnostní feed – vložte URL adresu dostupnostního feedu ve formátu Heureka či Mall. Po kliknutí na tlačítko „Další“ se provede kontrola dostupnostního feedu. V případě, že v něm chybí nějaké produkty ze zvoleného výběru, vás o tom aplikace informuje. Pokud dostanete informaci, že chybí všechny produkty, pravděpodobně jste vložili jiný dostupnostní feed, nebo jste špatně namapovali element PRODUCT_ID v kroku Mergado. Produkty, které jsou ve výběru, ale v dostupnostním feedu chybí, nebudou na marketplace nahrány. Pokud máte dostupnostní feed nějak omezený je potřeba toto omezení odebrat.

:information_source: Pokud narazíte na chybovou hlášku “Nastala chyba při stahování dostupnostního feedu, ujistěte se, že je soubor dostupný”, je pravděpodobné, že máte dostupnostní feed zabezpečený a aplikace tak k němu nemá přístup. Pokud máte svůj e-shop na Shoptetu, tak zde naleznete návod, jak v Shoptet administraci upravit zabezpečení Vašeho dostupnostního feedu tak, aby k němu měla aplikace přístup.

  1. Poslední krok - Dokončení - je pouze závěrečné shrnutí. Ujistěte se, že máte vše správně vyplněno a případně údaje opravte. Tvorbu kampaně dokončíte tlačítkem „Uložit“ vpravo dole. Tímto je kampaň vytvořena a nabídky se začnou automaticky nahrávat do Kaufland marketplace. Tento proces může nějakou chvíli trvat.

:exclamation: Po dokončení synchronizace produktového feedu si rozklikněte detail kampaně a v sekci validace zkontrolujte případné chybové hlášky. Vysvětlení těch nejčastějších validačních hlášek naleznete zde.

:question: Máte ve validaci chybovou hlášku “Produkt s tímto EAN nebyl v Kaufland katalogu nalezen "? Tato hláška znamená, že pro dané produkty ještě v katalogu Kauflandu neexistuje produktová karta. Podrobný návod, jak produktovou kartu založit přes naši aplikaci, naleznete zde.