🌟 Novinky a release v Mergadu

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 28. 7. 2021 15:30

:sun_behind_small_cloud: :beach_umbrella: Letní sezóna dovolených se nevyhnula ani týmu vývojářů Mergada. Ti ostřílení sekáči, kteří zůstali, pracovali především na dlouhodobých projektech a na zpevňování základů, na kterých zbytek aplikace Mergado staví.

Je však i pár věcí, které jsou pro uživatele viditelnější.

Novinky

 • :candy: Ve wizardu nového projektu je nyní díky novým ikonkám lépe vidět, v jakém kroku průvodce se uživatel právě nachází.
 • :blue_book: V rozhraní Mergada pro správné zobrazení produktů u Facebook formátů kromě G:TITLE a G:LINK nově bereme i hodnoty elementů TITLE a LINK.
 • :apple: Zapracovali jsme na lepší integraci Mergada s Mergado Packem.
 • :postal_horn: Posílání mailů pro přivítání nových uživatelů v Mergadu a o blížícím se konci zkušební doby shopů přesouváme do nového systému, který bude sloužit jako komplexní mailový průvodce uživatele Mergadem.
 • Další drobné opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 11. 8. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: :green_apple: Na základě odezvy uživatelů :heart: do formuláře výběrů vracíme zpět jednoduchý seznam výběrů.
  • :mag: V jednoduchém seznamu lze vyhledávat, zvýrazňuje v sobě aktuálně vybraný výběr a lze v něm vidět počet položek u každého výběru. Seznam se také dá celý skrýt či odkrýt.
  • Nový správce výběrů - který poskytuje více možností pro správu - nadále zůstává.
  • :information_source: U tlačítek pro uložení - Uložit jako nový a Uložit změny - jsme upravili pořadí podle jejich využití. Primární a častěji používaná akce je nyní napravo.
 • :candy: Pro lepší orientaci v UI jsme do hlavního menu přidali odkaz přímo na nového správce výběrů.
  • 127339062-122b474b-2f77-4690-b518-45d4464287bb
 • :star: :apple: Na základě uživatelského podnětu jsme se zamysleli a vylepšili jsme import výběrů.
  • Výběr se už nebude vždy importovat jako “vlastní MQL”, ale při importu zachováme formu, v jaké byl výběr nadefinovaný.

   :open_umbrella: Pokud v cílovém projektu chybí element, který právě importovaný výběr používal, je to na první pohled vidět a je na uživateli, aby situaci napravil (tedy aby např. element G:PRICE ve výběru importovaném z Google projektu do projektu Heureka.cz ve formuláři výběrů nahradil za element PRICE_VAT).

 • :hammer_and_wrench: V zobrazení auditu feedů jsme ošetřili situace, při kterých načítání velkého množství dat pro výsledky určitých validátorů končilo chybou.
  • Toto se mohlo dít primárně u validátorů typu Element XYZ nemá unikátní hodnotu, kdy konkrétní neunikátní hodnotu sdílí příliš mnoho produktů, které jsme pak v UI zobrazovali všechny najednou.
  • Nově se pod konkrétní výsledek tohoto typu validátoru v UI vypíše maximálně 20 produktů. Při stažení CSV s výsledky validátoru se - tak jak tomu bylo doteď - samozřejmě stáhnou produkty všechny.
 • :world_map: Při validování URL adres při auditu feedů jsme adresy s pomlčkou (což je jiný znak, než klasický spojovník - ) brali jako nevalidní. To jsme opravili a nově je pomlčka v URL brána jako validní znak.
 • :adhesive_bandage: Do UI auditu feedů jsme vrátili nápovědné texty, které se mají zobrazovat pod jednotlivými validátory, ale nedopatřením se nám v poslední době někam zatoulaly… :cry:
 • Odstranili jsme “falešné” chybové hlášky, které se ukazovaly při úspěšném uložení formuláře pro změnu párovacích elementů.
 • A množství dalších drobných změn a vylepšení…

Platforma :wrench:

 • :mailbox_with_mail: Přidali jsme podporu pro custom texty patiček mailů, které Mergado jakožto notifikace týkající se vašich appek posílá uživatelům.
  • V :mergado: :hammer_and_wrench: Mergado Developers v menu pro správu appky přibyla nová položka Propagace, kde lze tyto custom texty nadefinovat.
   • Pro stylování zprávy je možné použít klasický Markdown.
  • Aktuálně lze custom patičky mailů definovat tyto typy zpráv (pro různé jazyky):
   • Žádáme uživatele appky, aby pro ni v Mergado Store přidal hodnocení
   • Oznámení o blížícím se konci zkušební doby appky
  • :warning: Vložené texty podléhají schválení naším support teamem. O schválení můžete po provedení všech chtěných změn požádat přes odkaz.
   • obrazek
    • Dokud text není schválený, do patiček posílaných mailů ho přidávat nebudeme.
    • :information_source: Schvalování podléhají jen produkční stage appky. Stage dev a další vývojové stages schvalování custom textů patiček mailů nepotřebují a posílají se vždy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 25. 8. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: :green_apple: Přidali jsme podporu pro novou verzi formátu :hungary: Árukereső.hu podle aktuální specifikace - a to varianty Árukereső.hu XML i Árukereső.hu CSV.
  • Kvůli zachování kompatibility s existujícími projekty (rozdílů mezi starou a novou specifikací bylo mnoho) se jedná o formáty zcela nové :baby:t2:.
   • Starší formát :older_adult:t3: je nyní označován jako Árukereső.hu (until 8/2021) - a ten u nově vytvářených projektů nepůjde nastavit jako výstupní.
  • Nové formáty pro XML i CSV samozřejmě umíme i auditovat :muscle:t4:.
 • :candy: Do UI jsme doplnili popisky elementů, z nejnovější specifikace Mergado XML.
 • :hammer_and_wrench: Zkoumali a vylepšili jsme mechanismus, který do rozhraní poskytuje informace o stažení výstupních feedů vašich projektů.
  • To by mělo zabránit situacím, kdy se v historii projektu mohla zobrazovat neaktuální data o stažení výstupních feedů.
 • :candle: Optimalizovali jsme analýzu struktury XML pro custom formát - u větších XML souborů jsme naměřili více než desetinásobné zrychlení. :racehorse:
 • Pro formáty s výstupním souborem typu JSON na dashboardu projektu už vypisujeme správně popisek JSON namísto XML.
 • Další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • :hammer: Opravili jsme chybu v rozhraní Developers, která nastávala při pokusu o uložení tagů appky.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 8. 9. 2021 15:30

Novinky

 • :apple: :star2: Podporujeme nový formát Kaufland.de (Angebotsdaten).
  • Specifikace CSV souboru je k dispozici zde.
  • Nový formát je podporovaný naším převodníkem formátů a umíme jej i auditovat.
  • Stávající (a až do této doby jediný) formát pro Kaufland.de je nově přejmenovaný na Kaufland.de (Produktdaten).
 • :green_apple: Upravili jsme audit pro formát Árukereső.hu, kde nyní nulové hodnoty 0 u elementů PRICE a NETPRICE považujeme za nevalidní.
 • :sun_behind_small_cloud: Kód pro formuláře pravidel prošel upgradem.
  • Ve výsledku to znamená i nové fíčury pro uživatele - např. to, že nyní umíme jako CSV exportovat řádky z více typů hromadných (víceřádkových) pravidel.
  • Znamená to také lepší možnosti pro budoucí vylepšování tohoto formuláře.
 • :hammer_and_wrench: V editoru pro Markdown texty (např. editace popisu uživatelského makra) v prohlížeči Firefox nešlo scrollovat mimo oblast, kde se zrovna nachází kurzor. Toto jsme opravili.
 • :candy: Opravili jsme chování selectboxů při vybírání položek pomocí klávesnice.
 • Odstranili jsme množství drobných chyb projevujících se v kódu pro UI na straně klienta (prohlížeče).
 • Vylepšili jsme některé anglické překlady v UI.

Platforma :wrench:

 • V editoru pro Markdown texty (např. editace textů do Mergado Store) v prohlížeči Firefox nešlo scrollovat mimo oblast, kde se zrovna nachází kurzor. Toto jsme opravili.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 22. 9. 2021 15:30

Novinky

Vývoj aplikace není pouze o neustálém přidávání nových funkcí. Čas od času je třeba se trochu poohlédnout zpět a vyřešit chyby a nepěknosti, které se při vývoji zákonitě nahromadí.

:sunflower: V posledních týdnech jsme se věnovali především opravám chyb a krocení technického dluhu.

 • :rocket: Také zkoumáme a testujeme cesty, jak zvyšovat výkon Mergada skrz posilování infrastruktury.
 • :hammer_and_pick: Při tvorbě výstupního CSV pro formát :de: Kaufland.de se element delivery_time_min exportoval dvakrát. Toto jsme opravili.
 • :candy: Pracujeme na modernizaci kódu starajícího se o frontend, což nám dá lepší možnosti pro budoucí vylepšení a vývoj.
 • :adhesive_bandage: UI: Opravili jsme další nekonzistentní chování při ovládání selectboxu klávesnicí.
 • :spider_web: UI: Při získávání nových notifikací v oknech prohlížeče, kde jsou otevřené shopy, do kterých aktuálně přihlášený uživatel nemá přístup, se z našeho serveru místo HTTP chyby 403 vracela chyba 500. Tato situace nastává např. když uživatel v jednom prohlížeči “nekontrolovaně” přepíná účty, kterými je do Mergada přihlášen. Toto jsme ošetřili.
 • :building_construction: Stejně jako v naposledy jsme vyřešili mnoho drobných chyb projevujících se v kódu pro UI na straně klienta (prohlížeče).
 • :bar_chart: Čas jsme věnovali i vylepšování interního monitoringu jednotlivých komponent, ze kterých se Mergado skládá. To nám dá lepší informace o problémech, které za provozu mohou potenciálně nastávat.
 • Opravili jsme také množství dalších chyb.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 6. 10. 2021 15:30

Novinky

 • :hammer_and_pick: V pravidle pro zaokrouhlení jsme opravili okrajové případy, kdy se někdy mohlo stát, že jsme desetinná čísla zaokrouhlovali jinak, než by člověk čekal.
  • Zatímco např. číslo 5975.50 se zaokrouhlilo správně na 5976, tak třeba číslo 2966.50 se zaokrouhlilo špatně na 2966, ačkoliv by smrtelník čekal výsledek 2967. :sweat: Toto se už dít nebude.
 • :green_apple: Repairman: Opravili jsme chybu, kvůli které nešlo uvnitř appky pouštět audity feedů.
 • UI: Ošetřili jsme situace, kdy se u odkazů s kotvou stránka posunula na ne zcela přesné místo.
 • :candy: UI: Ve formuláři pravidel jsme u víceřádkových typů pravidel sjednotili popisky ikonek.
 • :uk: Opravili jsme velké množství překlepů v textech anglické lokalizace uživatelského rozhraní.
 • Další drobné opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 20. 10. 2021 15:30

Vývoj není jen stále o novinkách. Tento týden jich není mnoho, ale intenzivně pracujeme na “vnitřnostech” Mergada, které aplikaci pro vás vylepší.

Novinky

 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme občasné zaseknutí auditů. Aktuálně se takto zaseknuté audity znovu spustí a proběhnou.
 • :information_source: U Hromadných pravidel jsme přidali informaci, co se stane s řádky s prázdnými hodnotami vpravo.

Platforma

 • Formulář pro úpravu jazykových mutací se nyní zobrazuje stejně jako ve Store.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 3. 11. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Na hlavní stránce s přehledem shopů je nově - pro lepší přehled - u každého projektu vidět počet uložených výběrů.
 • :green_apple: Vylepšili jsme analýzu vstupních XML feedů - nově už správně identifikujeme názvy elementů, které v atributu obsahují nestandardní znaky.
  • Dříve jsme detekcí těchto elementů měli problém :sweat: a to komplikovalo import složitějších feedů, na které si uživatel chtěl třeba nasadit custom formát.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme chybu v převodníku z Google formátů, při které se míchalo pořadí vícenásobných elementů.
 • :mailbox_with_mail: V těle e-mailové notifikace o ukončení zkušení doby appky vázané na projekt jsme nezasílali název shopu, pod který daný projekt patří.
  • Toto jsme opravili a název shopu se v e-mailu už bude správně zobrazovat.
 • Další drobné opravy.

Platforma :wrench:

 • :mag: V API bude možné filtrovat entity na základě hodnot jejich atributů.
 • :star: V API je k dispozici nový endpoint, kde jsou k dispozici informace o známých - avšak ne nutně právě přítomných - produktech pro daný projekt.
  • URL endpointu: https://api.mergado.com/projects/<project_id>/pairings/.
  • Dokumentace: Mergado · Apiary
  • :warning: Endpoint je v testovacím režimu - podoba tohoto endpointu, či dat z něj se vracejících, se může ještě změnit.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 18. 11. 2021 15:30

Novinky

 • :apple: U formátu :de: Idealo.de CSV jsme na základě aktuální specifikace změnili oddělovač sloupců v CSV na ; středník (dříve se používala čárka).
 • :green_book: U velkých a náročných projektů na stránce Produkty nově optimalizujeme stahování CSV s produkty.
  • Tzn. pokud projekt obsahuje opravdu velké množství produktů a zároveň velké množství skrývacích pravidel, ve výsledném CSV nyní nebudeme poskytovat informaci o tom, zda je daný produkt skrytý pravidlem či nikoliv (dřív se jinak dělo to, že CSV vůbec nešlo stáhnout). :sweat:
  • :bulb: Zároveň tuto detekci “velkých a náročných projektů” nově děláme o něco chytřeji.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme další chybu v převodníku z :world_map: Google a Facebook formátů, při které u převádění vícenásobných elementů hodnoty zdrojových elementů zůstávaly i na výstupu.
 • :candy: UI, Pravidla: Při vybírání výběrů v pravidle Hromadně přepsat dle výběru nově u konkrétních výběrů zobrazujeme počet produktů a typ výběru (vstupní/výstupní).
 • :mag: UI: Při načtení hlavní stránky s přehledem shopů už nebudeme zahazovat vyhledávaný řetězec, který mohl být definovaný v URL stránky.
  • Vyhledávaný řetězec i samotné vyhledávání při načtení stránky nově správně zachováme.
 • :candle: UI: U množství textových polí, které v uživatelském rozhraní slouží k vyhledávání, se pro lepší přehlednost nyní zobrazuje ikonka lupy.
 • UI: Opravili jsme navzájem se překrývající ikonky a textu u nastavení řazení na stránce Produkty.
 • UI: U editace parametrů uživatelských maker jsme opravili šířku sloupců, která občas zlobila.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • Opravili jsme chybu v rozhraní, která nastávala při editování pravidel appky.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 19. 1. 2022 15:30

Po :christmas_tree: vánoční pauze se vracíme s našimi pravidelnými updaty Mergada. :sunflower:

Novinky

 • :green_apple: U formátů :czech_republic: Heureka.cz a :slovakia: Heureka.sk nově podporujeme element SALES_VOUCHER.
 • :star2: Ve správci výběrů je u počtu produktů vidět :pie: koláčový graf, ze kterého lze snadno vyčíst, jaký poměr z celkového počtu produktů u projektu daný výběr obsahuje.
 • :candy: Vylepšili jsme našeptávání názvů při vytváření nových elementů na stránce Elementy.
 • :1234: Výběry: Opravili jsme chybu, kvůli které ve formuláři výběrů nešlo u operátorů <, >, <=, >= zadat záporná čísla. Nyní to možné už je.
 • :hammer_and_wrench: :mailbox_with_mail: Opakované posílání pozvánky do shopu v Mergadu na mail zatím neregistrovaného uživatele obsahovalo chybu, kvůli které se opakovaná pozvánka neodeslala. Toto jsme opravili.
 • :hammer_and_wrench: :spider_web: Opravili jsme také chybu, kvůli které se v historii projektu nezobrazovalo stahování výstupního feedu, pokud takové stahování probíhalo přes nezabezpečené HTTP spojení.
  • Toto se netýká stahování výstupních feedů přes zabezpečené HTTPS spojení (to by se ideálně mělo používat vždy) - které se v historii projektu zobrazovalo a stále zobrazuje správně.
 • :shield: Tlačítka pro spouštění auditu feedů (např. na přehledové stránce projektu) jsou nyní lépe chráněna proti nechtěnému vícenásobnému spuštění identického auditu.
 • :candle: A další drobné opravy a vylepšení… Např.
  • Vylepšili jsme množství :hungary: maďarských překladů popisků a textů v rozhraní Mergada.
  • :newspaper: Dlouhé texty u prvků na stránce při editaci makra se už správně zalamují.
  • V prohlížeči :fox_face: Firefox se na hlavní stránce po kliknutí na “Skrýt všechny exporty” u výpisu shopů zobrazovat ošklivý scrollbar. To je opraveno.

Platforma :wrench:

 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme filtrování pro endpoint https://api.mergado.com/queries/<id>/products/.
  • Tento endpoint by nově také měl data získávat efektivněji a tedy vracet rychleji.
 • :mailbox: Vývojáři konkrétní appky (tzn. uživatelé, kteří patří do jejího vendora) v detailu appky v Mergado Store u uživatelských hodnocení krom hvězdiček a textu uvidí i jméno a kontaktní e-mail uživatele, který appku hodnotil.
 • :adhesive_bandage: V Developers mohl select pro vybírání stage appky poskakovat, pokud bylo postranní menu sbalené. To je opraveno.
 • :world_map: V Developers je možné u aplikací zvolit podporované jazyky (tzn. jazyky, ve kterých appka umí zobrazit své UI).
  • Po zvolení jazyků se tato informace zobrazí v detailu appky v Mergado Store.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes
Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt