🌟 Novinky a release v Mergadu

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 28. 7. 2021 15:30

:sun_behind_small_cloud: :beach_umbrella: Letní sezóna dovolených se nevyhnula ani týmu vývojářů Mergada. Ti ostřílení sekáči, kteří zůstali, pracovali především na dlouhodobých projektech a na zpevňování základů, na kterých zbytek aplikace Mergado staví.

Je však i pár věcí, které jsou pro uživatele viditelnější.

Novinky

 • :candy: Ve wizardu nového projektu je nyní díky novým ikonkám lépe vidět, v jakém kroku průvodce se uživatel právě nachází.
 • :blue_book: V rozhraní Mergada pro správné zobrazení produktů u Facebook formátů kromě G:TITLE a G:LINK nově bereme i hodnoty elementů TITLE a LINK.
 • :apple: Zapracovali jsme na lepší integraci Mergada s Mergado Packem.
 • :postal_horn: Posílání mailů pro přivítání nových uživatelů v Mergadu a o blížícím se konci zkušební doby shopů přesouváme do nového systému, který bude sloužit jako komplexní mailový průvodce uživatele Mergadem.
 • Další drobné opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 11. 8. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: :green_apple: Na základě odezvy uživatelů :heart: do formuláře výběrů vracíme zpět jednoduchý seznam výběrů.
  • :mag: V jednoduchém seznamu lze vyhledávat, zvýrazňuje v sobě aktuálně vybraný výběr a lze v něm vidět počet položek u každého výběru. Seznam se také dá celý skrýt či odkrýt.
  • Nový správce výběrů - který poskytuje více možností pro správu - nadále zůstává.
  • :information_source: U tlačítek pro uložení - Uložit jako nový a Uložit změny - jsme upravili pořadí podle jejich využití. Primární a častěji používaná akce je nyní napravo.
 • :candy: Pro lepší orientaci v UI jsme do hlavního menu přidali odkaz přímo na nového správce výběrů.
  • 127339062-122b474b-2f77-4690-b518-45d4464287bb
 • :star: :apple: Na základě uživatelského podnětu jsme se zamysleli a vylepšili jsme import výběrů.
  • Výběr se už nebude vždy importovat jako “vlastní MQL”, ale při importu zachováme formu, v jaké byl výběr nadefinovaný.

   :open_umbrella: Pokud v cílovém projektu chybí element, který právě importovaný výběr používal, je to na první pohled vidět a je na uživateli, aby situaci napravil (tedy aby např. element G:PRICE ve výběru importovaném z Google projektu do projektu Heureka.cz ve formuláři výběrů nahradil za element PRICE_VAT).

 • :hammer_and_wrench: V zobrazení auditu feedů jsme ošetřili situace, při kterých načítání velkého množství dat pro výsledky určitých validátorů končilo chybou.
  • Toto se mohlo dít primárně u validátorů typu Element XYZ nemá unikátní hodnotu, kdy konkrétní neunikátní hodnotu sdílí příliš mnoho produktů, které jsme pak v UI zobrazovali všechny najednou.
  • Nově se pod konkrétní výsledek tohoto typu validátoru v UI vypíše maximálně 20 produktů. Při stažení CSV s výsledky validátoru se - tak jak tomu bylo doteď - samozřejmě stáhnou produkty všechny.
 • :world_map: Při validování URL adres při auditu feedů jsme adresy s pomlčkou (což je jiný znak, než klasický spojovník - ) brali jako nevalidní. To jsme opravili a nově je pomlčka v URL brána jako validní znak.
 • :adhesive_bandage: Do UI auditu feedů jsme vrátili nápovědné texty, které se mají zobrazovat pod jednotlivými validátory, ale nedopatřením se nám v poslední době někam zatoulaly… :cry:
 • Odstranili jsme “falešné” chybové hlášky, které se ukazovaly při úspěšném uložení formuláře pro změnu párovacích elementů.
 • A množství dalších drobných změn a vylepšení…

Platforma :wrench:

 • :mailbox_with_mail: Přidali jsme podporu pro custom texty patiček mailů, které Mergado jakožto notifikace týkající se vašich appek posílá uživatelům.
  • V :mergado: :hammer_and_wrench: Mergado Developers v menu pro správu appky přibyla nová položka Propagace, kde lze tyto custom texty nadefinovat.
   • Pro stylování zprávy je možné použít klasický Markdown.
  • Aktuálně lze custom patičky mailů definovat tyto typy zpráv (pro různé jazyky):
   • Žádáme uživatele appky, aby pro ni v Mergado Store přidal hodnocení
   • Oznámení o blížícím se konci zkušební doby appky
  • :warning: Vložené texty podléhají schválení naším support teamem. O schválení můžete po provedení všech chtěných změn požádat přes odkaz.
   • obrazek
    • Dokud text není schválený, do patiček posílaných mailů ho přidávat nebudeme.
    • :information_source: Schvalování podléhají jen produkční stage appky. Stage dev a další vývojové stages schvalování custom textů patiček mailů nepotřebují a posílají se vždy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 25. 8. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: :green_apple: Přidali jsme podporu pro novou verzi formátu :hungary: Árukereső.hu podle aktuální specifikace - a to varianty Árukereső.hu XML i Árukereső.hu CSV.
  • Kvůli zachování kompatibility s existujícími projekty (rozdílů mezi starou a novou specifikací bylo mnoho) se jedná o formáty zcela nové :baby:t2:.
   • Starší formát :older_adult:t3: je nyní označován jako Árukereső.hu (until 8/2021) - a ten u nově vytvářených projektů nepůjde nastavit jako výstupní.
  • Nové formáty pro XML i CSV samozřejmě umíme i auditovat :muscle:t4:.
 • :candy: Do UI jsme doplnili popisky elementů, z nejnovější specifikace Mergado XML.
 • :hammer_and_wrench: Zkoumali a vylepšili jsme mechanismus, který do rozhraní poskytuje informace o stažení výstupních feedů vašich projektů.
  • To by mělo zabránit situacím, kdy se v historii projektu mohla zobrazovat neaktuální data o stažení výstupních feedů.
 • :candle: Optimalizovali jsme analýzu struktury XML pro custom formát - u větších XML souborů jsme naměřili více než desetinásobné zrychlení. :racehorse:
 • Pro formáty s výstupním souborem typu JSON na dashboardu projektu už vypisujeme správně popisek JSON namísto XML.
 • Další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • :hammer: Opravili jsme chybu v rozhraní Developers, která nastávala při pokusu o uložení tagů appky.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 8. 9. 2021 15:30

Novinky

 • :apple: :star2: Podporujeme nový formát Kaufland.de (Angebotsdaten).
  • Specifikace CSV souboru je k dispozici zde.
  • Nový formát je podporovaný naším převodníkem formátů a umíme jej i auditovat.
  • Stávající (a až do této doby jediný) formát pro Kaufland.de je nově přejmenovaný na Kaufland.de (Produktdaten).
 • :green_apple: Upravili jsme audit pro formát Árukereső.hu, kde nyní nulové hodnoty 0 u elementů PRICE a NETPRICE považujeme za nevalidní.
 • :sun_behind_small_cloud: Kód pro formuláře pravidel prošel upgradem.
  • Ve výsledku to znamená i nové fíčury pro uživatele - např. to, že nyní umíme jako CSV exportovat řádky z více typů hromadných (víceřádkových) pravidel.
  • Znamená to také lepší možnosti pro budoucí vylepšování tohoto formuláře.
 • :hammer_and_wrench: V editoru pro Markdown texty (např. editace popisu uživatelského makra) v prohlížeči Firefox nešlo scrollovat mimo oblast, kde se zrovna nachází kurzor. Toto jsme opravili.
 • :candy: Opravili jsme chování selectboxů při vybírání položek pomocí klávesnice.
 • Odstranili jsme množství drobných chyb projevujících se v kódu pro UI na straně klienta (prohlížeče).
 • Vylepšili jsme některé anglické překlady v UI.

Platforma :wrench:

 • V editoru pro Markdown texty (např. editace textů do Mergado Store) v prohlížeči Firefox nešlo scrollovat mimo oblast, kde se zrovna nachází kurzor. Toto jsme opravili.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 22. 9. 2021 15:30

Novinky

Vývoj aplikace není pouze o neustálém přidávání nových funkcí. Čas od času je třeba se trochu poohlédnout zpět a vyřešit chyby a nepěknosti, které se při vývoji zákonitě nahromadí.

:sunflower: V posledních týdnech jsme se věnovali především opravám chyb a krocení technického dluhu.

 • :rocket: Také zkoumáme a testujeme cesty, jak zvyšovat výkon Mergada skrz posilování infrastruktury.
 • :hammer_and_pick: Při tvorbě výstupního CSV pro formát :de: Kaufland.de se element delivery_time_min exportoval dvakrát. Toto jsme opravili.
 • :candy: Pracujeme na modernizaci kódu starajícího se o frontend, což nám dá lepší možnosti pro budoucí vylepšení a vývoj.
 • :adhesive_bandage: UI: Opravili jsme další nekonzistentní chování při ovládání selectboxu klávesnicí.
 • :spider_web: UI: Při získávání nových notifikací v oknech prohlížeče, kde jsou otevřené shopy, do kterých aktuálně přihlášený uživatel nemá přístup, se z našeho serveru místo HTTP chyby 403 vracela chyba 500. Tato situace nastává např. když uživatel v jednom prohlížeči “nekontrolovaně” přepíná účty, kterými je do Mergada přihlášen. Toto jsme ošetřili.
 • :building_construction: Stejně jako v naposledy jsme vyřešili mnoho drobných chyb projevujících se v kódu pro UI na straně klienta (prohlížeče).
 • :bar_chart: Čas jsme věnovali i vylepšování interního monitoringu jednotlivých komponent, ze kterých se Mergado skládá. To nám dá lepší informace o problémech, které za provozu mohou potenciálně nastávat.
 • Opravili jsme také množství dalších chyb.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes
Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt