O kategorii Scraping Camel

Aplikace Mergado Store která prochází HTML stránky všeho webu. Získává z nich informace. Tyto informace uloží a vygeneruje z nich jeden výstupní CSV soubor. Poskytuje přitom široké možnosti nastavení a získávání vlastních dat :: instalace :: novinky :: nápověda.

Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt