🐺 PPC Wolf NEWS

Oznámení nových verzí aplikace PPC Wolf.

2021-10-17T22:00:00Z :wolf: PPC Wolf 1. release

Vydali jsme první verzi aplikace. Jde o veřejnou “alfa verzi”. Funkcí má jen malou část z celkového plánu a může obsahovat chyby. Cílem je kolektivní testování a zpětná vazba. I s nápady na funkce, které jsme my do původního plánu nezačlenili.

Podrobnější informace

V tomto vlákně jsem sepal základní infomrace. To aby bylo možné se na ně odkázat a nebylo třeba je oapokovat na mnoha místech :smiley:

Známá omezení

Uvedu jen ty nejhlavnější.

  • Kampaně jsou generovány jednorázově po stisku tlačítka, nikoliv automaticky. Aplikace čeká na vylepšení Mergado API. Až vylepšení bude nasazeno, nasadí PPC Wolf automat, který bude kampaně generovat z nových produktů průběžně sám. Zefektivní také dotazování do reklamních systémů.
  • Kampaně lze tvořit pouze v Skliku. Google Ads zatím v nastavení nenajdete. Počítáme s nimi. Doplníme později.
  • Chybí podpora výběrů z Mergada. Využijete ji? Pokud ano, napište prosím na info@shopitak.com ať víme, že o tuto funkcionalitu bude zájem. Bude-li zájem, doplníme.
  • Strohé uživatelské rozhraní. Cílem aplikace je “jednoduchý konektor”. Ten nebude potřebovat bohaté grafy, tabulky a podobně. Ale třeba něco na zkrášlení vymyslíme :wink:

Tato omezení budeme postupně odstraňovat.

Proč jsme vydali alfa verzi aplikace a ne až 100% hotovou verzi

Protože potřebujeme zpětnou vazbu na její fungování. A to od více uživatelů. Chceme také aby kampaně vytvořené v rámci veřejného testování mohly dále fungovat i do budoucna. A to by při neveřejném testování vývojových verzí bohužel nešlo. Ale to už jsem vlastně psal na začátku.

2022-02-05T23:00:00Z :wolf: PPC Wolf 2. release

V závěru minulého týdne proběhla řada releasů. Přinesly podporu :chopsticks: produktových výběrů z Mergada, napojení :garlic: Google Ads, :us: anglickou lokalizaci a další vylepšení.

Aktuální verze aplikace PPC Wolf je stále veřejnou alfa verzí. Obsahuje řadu nedokonalostí o kterých víme a pracujeme na jejich odstranění. V brzké době přijdou další releasy, které by je měly řešit a směřovat k první stabilní verzi aplikace.

1 Like

:wolf: PPC Wolf - 3. verze - napojení Google, automatická aktualizace dat

2022-03-07T23:00:00Z

Dnes byla nasazena nová verze :wolf: PPC Wolf. Přinesla mnohá vylepšení. Zejména vylepšené napojení Google Ads a automatickou aktualizaci kampaní. Vylepšen byl formulář napojení reklamního systému Google Ads a další.

Aplikaci můžete testovat.
Za zpětnou vazbu budeme rádi. Posílejte ji prosím na náš support: info@shopitak.com.

Děkujeme.

:wolf: PPC Wolf - 4. verze - nový blok s proměnnými, stránka kampaně

2022-03-20T23:00:00Z

Dnes byla nasazena nová verze :wolf: PPC Wolf. Přinesla následující vylepšení.

1) Nový blok proměnných

Blok s přehledem proměnných nově umožňuje kromě náhledu hodnot také zapnutí nových proměnných. Můžete tak přidávat nové proměnné z exportu v Mergadu ve všech krocích průvodce založením kampaně, kde se blok vyskytuje. Stejný blok je i v editaci šablon.

ppcwolf-varialbles-block-2

2) Vylepšená stránka Kampaně

Vylepšili jsme zobrazení stránky Kampaně. Navíc jsme do tabulky přidali sloupec s počtem sestav v kampani.

3) Číslo napojeného účtu v editaci Google Ads

V detailu napojení Google Ads nově vidíte číslo účtu, do kterého je PPC Wolf napojen.

To je pro dnešek vše. Na dalších vylepšeních pro vás @group_ppcwolf pracujeme.

1 Like

:wolf: PPC Wolf - 5. verze - počítadla znaků v editaci inzerátů

2022-04-03T22:00:00Z

Byla nasazena nová verze :wolf: PPC Wolf. Přinesla následující vylepšení.

1) Vylepšená stránka Kampaně

Na stránku Kampaně jsme doplnili nové ovládací prvky pro výběry dle reklamního systému a statusu kampaně. Přidali jsme řazení řádků tabulky kampaní dle dalších sloupců a výchozí řazení kampaní stanovili abecedně. Cílem bylo zpřehlednit správu většího množství kampaní.

3) Počítadla znaků v editaci inzerátu

Do správy inzerátů jsme přidali k formulářovým polím počítadla. Pokud počet znaků překročí validní hodnotu pro daný prvek inzerátu, změní počítadlo barvu ze zelené na červenou. Stejná počítadla najdete jak v editaci inzerátů, tak v editaci šablon. Použijete-li v šablonách proměnné, ty se počítají jako počet znaků názvu proměnné, nikoliv hodnoty. Výpočet je tak pouze přibližný. Příčina je v tom, že proměnné mohou nabývat různých hodnot. Validaci všech inzerátů tak provede diagnostika.

4) Náhled hodnot všude

Náhled vygenerovaných hodnot jsme doplnili tak, aby byl ve všech krocích průvodce i správě šablon, kde dává smysl.

5) Import nastavení názvů sestav

V průvodci i správě šablon jsme doplnili do nastavení sestav import z jiných kampaní. Oproti správě inzerátů a klíčových slov zde chyběl. Cílem byla vyšší konzistence uživatelského rozhraní.

Suma sumárum přinesl tento release především vylepšení uživatelského rozhraní. A to jednak na stránce Kampaně, jednak při správě inzerátů. Na dalším vylepšování pracujeme.

Poznámka k využívání aplikace

PPC Wolf je stále ve veřejní alfa verzi. Průběžně ho vylepšujeme, ale má omezení. Ta se mohou týkat např. zpracování větších objemů dat. Zpracování desítek tisíc sestav najednou může trvat dlouho. Doporučuji proto, pro zkoušení, používat výběry s menším počtem položek (nastavíte si v Mergadu). Když budete s funkcionalitou spokojeni, můžete do daného výběru změnou v Mergadu na stránce Produkty, pouštět postupně vyšší objemy položek. Nebo si vytvoříte v PPC Wolfovi další kampaně pro jiné výběry (což by mohlo vést k pěkné segmentací kampaní). Toto není nezbytné. Ale může to některé činnosti zefektivnit :wink:

Děkuji, že jste s námi.

1 Like

:wolf: PPC Wolf - 6. verze - upozornění na chyby v kampani

2022-04-18T22:00:00Z

Byla nasazena nová verze aokiace :wolf: PPC Wolf. Přinesla následující vylepšení.

1) Vylepšené hlášení chyb v sestavách na stránce Kampaně

Vylepšili jsme zobrazení reklamních sestav. Sestavy jsou nově řazené tak, že nejprve jsou sestavy s chybami, následně sestavy v pořádku. Obě skupiny jsou řazeny abecedně. Bylo vylepšeno chování ikony stavu sestavy. Nově je červená u sestav se všemi typy chyb.

2) Editace inzerátu zobrazuje upozornění na chyby

Stránka editace inzerátu obsahuje více vylepšení. Pokud inzerát obsahuje chybu validace, červená ikona se zobrazí u položky, kde je chyba. Po najetí myší se zobrazí text s informací, o jakou chybu jde. Stránka nově obsahuje tlačítko Zpět. Počítadla znaků se u kampaní Google Ads zobrazují u všech položek inzerátu i s limity znaků. A další drobná vylepšení stránky.

Děkuji, že jste s námi.

:wolf: PPC Wolf - 7. verze - správa klíčových slov

2022-05-17T22:00:00Z

Byla nasazena nová verze aplikace :wolf: PPC Wolf. Přinesla možnost správy klíčových slov. Vedle automaticky vygenerovaných klíčových slov tak můžete ručně vytvářet vlastní klíčová slova. Klíčová slova také dokážete “smazat”, pozastavit či aktivovat. Novou stránku pro správu klíčových slov najdete pod ikonu tužky (edit) u klíčových slov na stránce Sestavy.


Nová stránka pro správu klíčových slov v sestavě.


Stránka pro správu klíčových slov je dostupná pod ikonou tužky na stránce s přehledem reklamních sestav.