PPC Wolf 🐺 NEWS

Oznámení nových verzí aplikace PPC Wolf.

2021-10-17T22:00:00Z :wolf: PPC Wolf 1. release

Vydali jsme první verzi aplikace. Jde o veřejnou “alfa verzi”. Funkcí má jen malou část z celkového plánu a může obsahovat chyby. Cílem je kolektivní testování a zpětná vazba. I s nápady na funkce, které jsme my do původního plánu nezačlenili.

Podrobnější informace

V tomto vlákně jsem sepal základní infomrace. To aby bylo možné se na ně odkázat a nebylo třeba je oapokovat na mnoha místech :smiley:

Známá omezení

Uvedu jen ty nejhlavnější.

  • Kampaně jsou generovány jednorázově po stisku tlačítka, nikoliv automaticky. Aplikace čeká na vylepšení Mergado API. Až vylepšení bude nasazeno, nasadí PPC Wolf automat, který bude kampaně generovat z nových produktů průběžně sám. Zefektivní také dotazování do reklamních systémů.
  • Kampaně lze tvořit pouze v Skliku. Google Ads zatím v nastavení nenajdete. Počítáme s nimi. Doplníme později.
  • Chybí podpora výběrů z Mergada. Využijete ji? Pokud ano, napište prosím na info@shopitak.com ať víme, že o tuto funkcionalitu bude zájem. Bude-li zájem, doplníme.
  • Strohé uživatelské rozhraní. Cílem aplikace je “jednoduchý konektor”. Ten nebude potřebovat bohaté grafy, tabulky a podobně. Ale třeba něco na zkrášlení vymyslíme :wink:

Tato omezení budeme postupně odstraňovat.

Proč jsme vydali alfa verzi aplikace a ne až 100% hotovou verzi

Protože potřebujeme zpětnou vazbu na její fungování. A to od více uživatelů. Chceme také aby kampaně vytvořené v rámci veřejného testování mohly dále fungovat i do budoucna. A to by při neveřejném testování vývojových verzí bohužel nešlo. Ale to už jsem vlastně psal na začátku.

Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt