🐺 PPC Wolf NEWS

Oznámení nových verzí aplikace PPC Wolf.

2021-10-17T22:00:00Z :wolf: PPC Wolf 1. release

Vydali jsme první verzi aplikace. Jde o veřejnou “alfa verzi”. Funkcí má jen malou část z celkového plánu a může obsahovat chyby. Cílem je kolektivní testování a zpětná vazba. I s nápady na funkce, které jsme my do původního plánu nezačlenili.

Podrobnější informace

V tomto vlákně jsem sepal základní infomrace. To aby bylo možné se na ně odkázat a nebylo třeba je oapokovat na mnoha místech :smiley:

Známá omezení

Uvedu jen ty nejhlavnější.

 • Kampaně jsou generovány jednorázově po stisku tlačítka, nikoliv automaticky. Aplikace čeká na vylepšení MERGADO API. Až vylepšení bude nasazeno, nasadí PPC Wolf automat, který bude kampaně generovat z nových produktů průběžně sám. Zefektivní také dotazování do reklamních systémů.
 • Kampaně lze tvořit pouze v Skliku. Google Ads zatím v nastavení nenajdete. Počítáme s nimi. Doplníme později.
 • Chybí podpora výběrů z Mergada. Využijete ji? Pokud ano, napište prosím na info@shopitak.com ať víme, že o tuto funkcionalitu bude zájem. Bude-li zájem, doplníme.
 • Strohé uživatelské rozhraní. Cílem aplikace je “jednoduchý konektor”. Ten nebude potřebovat bohaté grafy, tabulky a podobně. Ale třeba něco na zkrášlení vymyslíme :wink:

Tato omezení budeme postupně odstraňovat.

Proč jsme vydali alfa verzi aplikace a ne až 100% hotovou verzi

Protože potřebujeme zpětnou vazbu na její fungování. A to od více uživatelů. Chceme také aby kampaně vytvořené v rámci veřejného testování mohly dále fungovat i do budoucna. A to by při neveřejném testování vývojových verzí bohužel nešlo. Ale to už jsem vlastně psal na začátku.

2022-02-05T23:00:00Z :wolf: PPC Wolf 2. release

V závěru minulého týdne proběhla řada releasů. Přinesly podporu :chopsticks: produktových výběrů z Mergada, napojení :garlic: Google Ads, :us: anglickou lokalizaci a další vylepšení.

Aktuální verze aplikace PPC Wolf je stále veřejnou alfa verzí. Obsahuje řadu nedokonalostí o kterých víme a pracujeme na jejich odstranění. V brzké době přijdou další releasy, které by je měly řešit a směřovat k první stabilní verzi aplikace.

1 Like

:wolf: PPC Wolf - 3. verze - napojení Google, automatická aktualizace dat

2022-03-07T23:00:00Z

Dnes byla nasazena nová verze :wolf: PPC Wolf. Přinesla mnohá vylepšení. Zejména vylepšené napojení Google Ads a automatickou aktualizaci kampaní. Vylepšen byl formulář napojení reklamního systému Google Ads a další.

Aplikaci můžete testovat.
Za zpětnou vazbu budeme rádi. Posílejte ji prosím na náš support: info@shopitak.com.

Děkujeme.

:wolf: PPC Wolf - 4. verze - nový blok s proměnnými, stránka kampaně

2022-03-20T23:00:00Z

Dnes byla nasazena nová verze :wolf: PPC Wolf. Přinesla následující vylepšení.

1) Nový blok proměnných

Blok s přehledem proměnných nově umožňuje kromě náhledu hodnot také zapnutí nových proměnných. Můžete tak přidávat nové proměnné z exportu v Mergadu ve všech krocích průvodce založením kampaně, kde se blok vyskytuje. Stejný blok je i v editaci šablon.

ppcwolf-varialbles-block-2

2) Vylepšená stránka Kampaně

Vylepšili jsme zobrazení stránky Kampaně. Navíc jsme do tabulky přidali sloupec s počtem sestav v kampani.

3) Číslo napojeného účtu v editaci Google Ads

V detailu napojení Google Ads nově vidíte číslo účtu, do kterého je PPC Wolf napojen.

To je pro dnešek vše. Na dalších vylepšeních pro vás @group_ppcwolf pracujeme.

1 Like

:wolf: PPC Wolf - 5. verze - počítadla znaků v editaci inzerátů

2022-04-03T22:00:00Z

Byla nasazena nová verze :wolf: PPC Wolf. Přinesla následující vylepšení.

1) Vylepšená stránka Kampaně

Na stránku Kampaně jsme doplnili nové ovládací prvky pro výběry dle reklamního systému a statusu kampaně. Přidali jsme řazení řádků tabulky kampaní dle dalších sloupců a výchozí řazení kampaní stanovili abecedně. Cílem bylo zpřehlednit správu většího množství kampaní.

3) Počítadla znaků v editaci inzerátu

Do správy inzerátů jsme přidali k formulářovým polím počítadla. Pokud počet znaků překročí validní hodnotu pro daný prvek inzerátu, změní počítadlo barvu ze zelené na červenou. Stejná počítadla najdete jak v editaci inzerátů, tak v editaci šablon. Použijete-li v šablonách proměnné, ty se počítají jako počet znaků názvu proměnné, nikoliv hodnoty. Výpočet je tak pouze přibližný. Příčina je v tom, že proměnné mohou nabývat různých hodnot. Validaci všech inzerátů tak provede diagnostika.

4) Náhled hodnot všude

Náhled vygenerovaných hodnot jsme doplnili tak, aby byl ve všech krocích průvodce i správě šablon, kde dává smysl.

5) Import nastavení názvů sestav

V průvodci i správě šablon jsme doplnili do nastavení sestav import z jiných kampaní. Oproti správě inzerátů a klíčových slov zde chyběl. Cílem byla vyšší konzistence uživatelského rozhraní.

Suma sumárum přinesl tento release především vylepšení uživatelského rozhraní. A to jednak na stránce Kampaně, jednak při správě inzerátů. Na dalším vylepšování pracujeme.

Poznámka k využívání aplikace

PPC Wolf je stále ve veřejní alfa verzi. Průběžně ho vylepšujeme, ale má omezení. Ta se mohou týkat např. zpracování větších objemů dat. Zpracování desítek tisíc sestav najednou může trvat dlouho. Doporučuji proto, pro zkoušení, používat výběry s menším počtem položek (nastavíte si v Mergadu). Když budete s funkcionalitou spokojeni, můžete do daného výběru změnou v Mergadu na stránce Produkty, pouštět postupně vyšší objemy položek. Nebo si vytvoříte v PPC Wolfovi další kampaně pro jiné výběry (což by mohlo vést k pěkné segmentací kampaní). Toto není nezbytné. Ale může to některé činnosti zefektivnit :wink:

Děkuji, že jste s námi.

1 Like

:wolf: PPC Wolf - 6. verze - upozornění na chyby v kampani

2022-04-18T22:00:00Z

Byla nasazena nová verze aokiace :wolf: PPC Wolf. Přinesla následující vylepšení.

1) Vylepšené hlášení chyb v sestavách na stránce Kampaně

Vylepšili jsme zobrazení reklamních sestav. Sestavy jsou nově řazené tak, že nejprve jsou sestavy s chybami, následně sestavy v pořádku. Obě skupiny jsou řazeny abecedně. Bylo vylepšeno chování ikony stavu sestavy. Nově je červená u sestav se všemi typy chyb.

2) Editace inzerátu zobrazuje upozornění na chyby

Stránka editace inzerátu obsahuje více vylepšení. Pokud inzerát obsahuje chybu validace, červená ikona se zobrazí u položky, kde je chyba. Po najetí myší se zobrazí text s informací, o jakou chybu jde. Stránka nově obsahuje tlačítko Zpět. Počítadla znaků se u kampaní Google Ads zobrazují u všech položek inzerátu i s limity znaků. A další drobná vylepšení stránky.

Děkuji, že jste s námi.

:wolf: PPC Wolf - 7. verze - správa klíčových slov

2022-05-17T22:00:00Z

Byla nasazena nová verze aplikace :wolf: PPC Wolf. Přinesla možnost správy klíčových slov. Vedle automaticky vygenerovaných klíčových slov tak můžete ručně vytvářet vlastní klíčová slova. Klíčová slova také dokážete “smazat”, pozastavit či aktivovat. Novou stránku pro správu klíčových slov najdete pod ikonu tužky (edit) u klíčových slov na stránce Sestavy.


Nová stránka pro správu klíčových slov v sestavě.


Stránka pro správu klíčových slov je dostupná pod ikonou tužky na stránce s přehledem reklamních sestav.

:wolf: PPC Wolf - 8. verze - výkon aplikace

2022-05-29T22:00:00Z

Dnes byla nasazena nová verze :wolf: PPC Wolfa. Přinesla nové jádro aplikace. Cílem bylo navýšit výkon zpracování dat, odstranit chyby ve zpracování a celkově vyladit chod aplikace. V rozhraní administrace neuvidíte žádná nová hejblátka a točítka. Zato chod aplikace bude lepší. A to i nad exporty s velkým objemem dat.

1 Like

:wolf: PPC Wolf - 9. verze

2022-06-19T22:00:00Z

Bude nasazena nová verze :wolf: ppc-wolf která přinese menší opravy.

 • Oprava počítadel znaků v inzerátech. Budou počítat i validovat limity správně.
 • Podpora elementů s parametry (typu PARAM|nějakýparametr). Tyto elementy dosud nešlo do kampaní vkládat. Nově to možné bude.

:wolf: PPC Wolf - 10. verze - RSA inzeráty Google Ads, dynamické proměnné v inzerátech

2022-08-14T22:00:00Z

Dnes byla nasazena nová varze :wolf: ppc-wolf která přinesla:

 • RSA inzeráty Google Ads (nastavíte v prvním kroku průvodce tvorbou kampaně)
 • Podporu dynamických proměnných v inzerátech. Nově zápis {Keyword:text} resp. {Keyword:%PROMENNA%} projdou validací dat jako validní.

:wolf: PPC Wolf - 11. verze - deaktivace vygenerovaných sestav

2022-08-18T22:00:00Z

Dnes byla nasazena nová varze :wolf: ppc-wolf která přinesla změnu v chování sestav. Ty jsou nejprve vygenerovány, pak zvalidovány, následně odeslány do reklamního systému. Dosud bylo možné vygenerovanou sestavu smazat. To je ovšem nepraktické, protože při dalším generování se vytvořila znovu. Nově je možné sestavu deaktivovat. V přehledu sestav zůstane a pamatuje si, že je deaktivována. Dokud ji uživatel opět neaktivuje.

Deaktivace v PPC Wolfovi a Google Ads či Sklik

Deaktivace sestavy se přenese do Skliku či Google Ads. Nikoliv však ihned, přenese se naráz se všemi změnami. Při odeslání dat do reklamního systému aktivovaném automatickým časovačem nebo ručně uživatelem.

1 Like

:wolf: PPC Wolf - 12. verze - nepovinné položky inzerátů Sklik

2022-09-01T22:00:00Z

Dnes byla nasazena nová verze :wolf: ppc-wolf. Přinesla řadu dílčích vylepšení a oprav. V administraci nově můžete v šablonách inzerátů sklik uvádět nepovinná políčka Titulek 3 a Popis 2. Dále byla přepracována editace viditelné URL, nově pod položkami Cesta 1 a Cesta 2.

@group_ppcwolf

:wolf: PPC Wolf - 13. verze - opravy

2022-10-13T22:00:00Z

Dnes byla nasazena nová verze :wolf: ppc-wolf. Přinesla opravy chyb. Nově lze vkládat elementy obsahující dvojtečku, druhý inzerát Google Ads je typu RSA (nikoliv starý ETA formát), vylepšili jsme cron, který odesílá změny do Google Ads a Skliku automaticky. Změnili jsme cenu aplikace na 286 Kč/měsíc.

Na dalších vylepšeních pro vás pracujeme.


@group_ppcwolf

:wolf: PPC Wolf - 14. verze - deaktivace kampaně

2022-11-27T23:00:00Z

Dnes byla nasazena nová verze :wolf: PPC Wolf. Přinesla možnost deaktivovat kampaň Google Ads a Sklik z prostředí PPC Wolfa. Deaktivace pozastaví kampaň v PPC systému a vypne aktualizaci dat v PPC Wolfovi. Dále byl vylepšen náhled inzerátu. Ten nově obsahuje tlačítko pro přegenerování náhledu daty z jiné položky.

Dále pracujeme na zvýšení stability a výkonu aplikace.

@group_ppcwolf

1 Like

:wolf: PPC Wolf - 15. verze - odkazy do Google Ads, Skliku a na web

2022-12-12T23:00:00Z

Dnes vydáme novou verzi :wolf: PPC Wolfa. Přinese odkazy do administrací Google Ads či Skliku a na web ze stránky Sestavy. Hlavní vylepšení jsou “pod kapotou”. Vylepšili jsme čtení dat z MERGADA a generování sestav.

:wolf: PPC Wolf - 16. verze - nastavení Google Ads, vylepšení změn v kampani

2023-02-21T23:00:00Z

Připravujeme pro vás novou verzi PPC Wolfa. Ta bude obsahovat následující novinky a vylepšení.

 • Nová nastavení Google Ads, uvidíte jak v průvodci vytvořením kampaně, tak v Nastavení kampaně. Doplnili jsme některá nová nastavení. 100% všechna možná nastavení zde nenajdete. Některá totiž nelze nastavit přes API Google Ads.
 • Změny šablon se nyní zapíší ho Historie.
 • Vylepšili jme způsob, jakým se detekují změny v kampani, aby se odeslaly do API reklamního systému. Nově detekujeme změny jak na vstupu dat z MERGADO API, tak ruční úpravy šablon a položek. Dosud bylo nutno po těchto změnách kliknout na tlačítko pro odeslání změn. Nyní po vyexportování dat Mergadem, dojde ke kontrole těchto vstupů v PPC Wolfovi automaticky.
 • Filtrování položek tabulky na stránce Odpovědi z reklamního systému.
 • Další vylepšení. Zejména “uvnitř” aplikace.:wolf: PPC Wolf - 17. verze - automatická synchronizace publik

2023-05-08T22:00:00Z

V úterý přineseme novou agendu Publika. Ta umožní automatickou synchronizaci retargetingových publik (e-mailů) do Skliku i Google Ads. Agenda bude ve veřejné beta verzi. Technicky bude funkční, není však 100% doladěný design administrace. Cílem je otestovat chod na produkci. Patříte-li mezi early adopters novinek, otestuje publika. Pokud vám strohý design nevyhovuje, počkejte na následující release, který vzhled administrace vylepší.

@group_ppcwolf @mergado_support

:wolf: PPC Wolf - 17.1 verze - opravy a drobná vylepšení

2023-05-30T22:00:00Z

Mnoho drobných vylepšení a oprav přinese nadcházející release. Většinu nepostřehnete buď proto, že jsou ukryty v útrobách PPC Wolfa, nebo protože v administraci jsou změny maličké.