Pricing Fox

Přijatelná cena pro zákazníka je základ úspěchu každého e-shopu. Pricing Fox je aplikace, která vám pomůže ceny hlídat i s ohledem na konkurenci. Zároveň na pohyb konkurenčních cen flexibilně reaguje tak, aby váš produkt na tom byl co nejlépe. Kromě aktuálních cen konkurentů aplikace může zohledňovat vaši nákupní cenu a další faktory, které si nastavíte. Kompletní cenotvorba tak bude fungovat na základě kritérií, které jsou pro vás a váš e-shop nejpřijatelnější.

Co Pricing Fox umí

  • Automaticky přeceňovat produkty na základě vámi nastavených pravidel .

  • Respektovat nákupní cenu , abyste se nedostali do ztráty.

  • Šetřit čas , který byste věnovali manuální cenotvorbě.

  • Porovnávat ceny s konkurencí napříč vašimi spárovanými produkty.
     

Více se dočtete článku Skoncujte s manuálním přeceňováním produktů pomocí Pricing Foxu.