Text-davinci

TEXT-DAVINCI je jazykový model skupiny GPT-3 od OpenAI.

Co je text-davinci

Text-davinci je jazykový model (LLM) skupiny GPT-3 od OpenAI. V API OpenaAI je, v čase vzniku těchto řádek, dostupných více verzí modelu text-davinci. Konkrétně text-davinci-003 a text-davinci-002. Rozdíl mezi těmito modely popisují OpenAI v tomto článku.

Model text-davinci-003 patří do skupiny text-completion. Na rozdíl od gpt-3.5-turbo a gpt-4, které patří do chat-completion.

K čemu je dobrý text-davinci

Autoři tvrdí, že text-davinci-003 dokáže zpracovat komplexní zadání (prompty) různého typu. Od psaní textů, přes překlady, sumarizace textů aj. Mně funguje dobře na “méně kreativní” prompty. Např. rozdělení zboží do kategorií zvládá lépe než “ukecanější” modely GPT-3.5 či GPT-4. Dělá méně chyb, výstupy jsou přesnější a výstup standardnější.[1]

Text-davinci je v API OpenaAI levnější, než jsou chat-completion modely.

Kolik stojí text-davinci

Cena: 0.02 USD za tisíc tokenů.


  1. Testoval jsem různé prompty. Přesto je možné, že vy dokážete vymyslet prompt, který bude mít výsledky jiné. ↩︎