VO feed - odebrat PARAM|*, ale neodebrat produkty s PARAM|*

Dobrý den, nově se mám postarat o feed pro e-shopy, který svěřený e-shop na Shoptetu nabízí.

Skrýt produkty určitého výrobců bylo jednoduché a Mergado to zvládlo krásně - v elementech jen vybrat a kliknout na přeškrtnuté oko.
Produkty těch výrobců se na výstupu nezobrazují (resp. jsou skryté).

Chtějí i nezobrazovat parametry PARAM|*. Ale produkty jim posílat (což je rozdíl oproti minulému příkladu s nezobrazováním produktů s určitými výrobci).
Uvědomil jsem tedy, že podobným postupem asi vyruším všechny produkty (nebudou na výstupu) s PARAM a to nechceme.

Nenapadá mě, jak to udělat. Možná elementy s PARAM vyloženě smazat (koš)?

Podobně s dopravou a cenou.

Děkuji a přeji hezký den.

Hezký den,

skrytí elementu nezpůsobí skrytí produktu, ale právě pouze daného elementu (ten se tedy nebude u produktů propisovat do výstupního feedu). Pro skrytí produktů na základě daného elementu je třeba vytvořit výběr na kartě Produkty (například [MANUFACTURER] = Název výrobce) a tento výběr následně uložit a použít v pravidle skrýt.

Pro skrytí konkrétního elementu v produktu slouží právě přeškrtnuté oko v kartě Elementy. Produkt se tedy bude nadále zobrazovat, ale bez skrytého elementu. I přesto, že je element skrytý, dá se s ním dále pracovat v ostatních pravidlech například pomocí proměnné.

1 Like

Dobrý den,

o skrytí jednoho nebo více výrobců máme pravdu oba :wink:.
Při snaze o skrytí produktů vybraných výrobců jsem v elementu vybral vždy toho výrobce a dal skrýt (přešktnuté oko). Po každém tom kliku (u toho daného výrobce) vytvořilo Mergado na pozadí výběr a pravidlo, které na výstupu daného výrobce tyto produkty skrylo (asi interní Mergadovo makro).

Ad PARAM - rozumím, můj postup bude tedy stejný s tím, že Mergado neudělá automaticky výběry a pravidla (jako u MANUFAKTURER) a tím se produkty neskryjí - jen se na výstupu nebudou objevovat mnou skryté PARAM|* a to potřebuji :wink:.

Děkuji.

1 Like

Hezký den,

už rozumím :slight_smile: Já jsem měl na mysli skrytí celého elementu přímo v záložce Elementy, kdežto Vy jste mluvil o skrytí konkrétní hodnoty v daném elementu (po rozkliknutí specifického elementu a výběru hodnoty, která má být skryta). Ano, v takovém případě se skryjí produkty, které obsahují danou hodnotu v elementu), takže pokud chcete skrýt pouze element (u všech produktů) bez skrývání produktů, je třeba skrýt celý element (ve Vašem případě tedy dané elementy PARAM|*).

Díky za vysvětlení, už si rozumíme :slight_smile:

2 Likes

Hezký den, ano, rozumíme si :wink: . A děkuji, funguje to tak, jak předpokládáme :wink: .

1 Like
Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt