Základní MERGADO Slovník

Pro rychlejší orientaci a lepší práci s MERGADEM 2 jsme pro vás sepsali přehledný slovník pojmů. Uložte si jeho grafické zpracování:

1 Like