Plánovaný převod všech projektů na MERGADO 2 začne 2. června 2023

V letních měsících tohoto roku (2023) dojde k automatickému převodu všech projektů z původní verze na novou verzi Editoru. Budeme jej spouštět hromadně, postupně po integracích (Heureka, Google). Pro převod vyhrazujeme značnou část našich kapacit tak, aby proběhl v pořádku a nijak vás v používání Mergado Editoru neomezoval.

Kdy převod proběhne?

Převod začíná 2. 6. 2023 a první fáze bude končit ke konci září. Začátkem června vyzkoušíme převod na malém vzorku projektů. Následovat bude několik fází:

:point_right: 1. fáze
Projekty se stejnými vstupními a výstupními formáty. Např. Heureka - produktový → Heureka produktový. Formáty jako právě zmíněný: Heureka - produktový, Google Nákupy, Facebook.com a Zboží.cz budou převedeny mezi prvními. Následovat budou postupně další formáty. Složité integrace, jako je například Shoptet, budou probíhat mezi posledními.

:point_right: 2. fáze
Projekty s různými formáty.

:point_right: 3. fáze
Vlastní formáty.

Plány převodu se mohou změnit. O veškerých událostech budete informováni v tomto vláknu.

Co se vlastně změní?

Projekt bude převeden na novou verzi Editoru. Základní informace a změny v Editoru jsou popsané v článku Co je MERGADO 2.

:bulb:Důležité informace:

 • Výstupní feed bude během převodu stále dostupný. Nepřepíše se po čas převodu. Může se však stát, že bude chvíli neaktuální.
 • Pokud se převod nepodaří, projekt se vrátí do původního stavu. Uživatel v tomto případě nic nepozná.
 • V Editoru naleznete v žárovkách užitečné informace týkající se převodu, změn v aplikaci a odkazy do nápovědy.
 • Elementy v MERGADU 1, které v názvu obsahují |, tedy symbol svislé čáry (např. PARAM|Barva), v Mergado 2 po převodu nebudou existovat. Ve výběrech se takovéto elementy automaticky nahradí za cestu k danému elementu.
 • Převod na nové jádro probíhá pouze pro výběry, elementy a pravidla. Ostatní nastavení a data budou převedena beze změny.
 • Během převodu může dojít k vytvoření dopomocných pravidel a elementů. Tento případ nastane u pravidla Import datového souboru. Všechny informace o převodu budou k dispozici v Historii.
 • Pozastavená pravidla se nebudou převádět.
 • O převodu jste informování notifikací do Mergada a emailem.

Co zajišťujeme z naší strany?

Na převod jsme vyhradili značné kapacity na vývoji a supportu. Automatický převod přenáší veškerá data a nastavení z vašeho projektu.

:white_check_mark: Na vašem projektu ještě navíc zkontrolujeme:

 • zda byl správně převeden
 • zda probíhá v pořádku: import, aplikovaní pravidel a export
 • jestli jsou všechna pravidla v pořádku
 • zda jsou varování pro váš projekt relevantní

:wrench: Veškeré nalezené chyby jsme připraveni opravit do několika hodin.

Co budeme potřebovat z vaší strany?

O úspěšném převodu budete informováni zprávou do MERGADA, všechny informace navíc naleznete v Historii a také dostanete notifikaci na svůj e-mail.

I když pro převod máme několik pojistek, je stále možné, že váš projekt může mít jistá specifika, která náš systém nezná. Po dokončení převodu proto doporučujeme, ať si svůj projekt zkontrolujete. Pozornost věnujte zejména pravidlům, zda u nich nedošlo k zásadní změně. V případě nesrovnalostí se obraťte na náš support.

Podívejte se na přehledný slovník pojmů pro rychlejší orientaci a lepší práci s Mergado 2.

2 Likes

:newspaper: Aktuální informace k převodu (7. 7. 2023)

Vaše pohodlí a hladký převod projektů je naší prioritou.

Rozšířili jsme proto testování převodu ze dvou týdnů na celý měsíc červen. Během něj jsme ladili jak procesní tak i technické překážky. Nyní postupně navyšujeme počet projektů, které se denně budou převádět.

Plán:
Rozdělení na fáze zůstává. Do konce září je v plánu stihnout co nejvíce z první fáze. Věříme, že ji však stihneme celou.

Aktuálně je přibližně 26 % ze všech projektů na MERGADO 2.

:record_button: K dispozici je také možnost převodu přímo v Editoru, kterou můžete převést podle tohoto návodu.
Doporučujeme začít u menších projektů (do 100 000 produktů), které nemají aktivní některou aplikaci z MERGADO Store a kde je vstupní a výstupní formát Heureka.

2 Likes

:newspaper: Aktuální informace k převodu (10. 8. 2023)

Aktuálně je možné převádět i projekty s vyšším počtem produktů. Hranice je nyní stanovena na 300 000 produktů.

:newspaper: Aktuální informace k převodu (4. 9. 2023)

Rozšiřujeme projekty, které převádíme i o placené aplikace z MERGADO Store. Nově převádíme projekty s těmito aplikacemi:

 • Bidding Fox
 • Bidding Fox Elements
 • Scraping Camel
 • Blending Bull
 • Cron Runner
 • eM Files
 • Kvinono
 • MERGADO Drive
 • Symlink Stork

:exclamation: Připomínáme, že k datu 30. 9. převod projektů pozastavíme. Budeme se věnovat novinkám, které vám přineseme po každoročním freezu v lednu.

:newspaper: Aktuální informace k převodu (1. 2. 2024)

Pokračujeme v převodu projektů na MERGADO 2. Převod probíhá za stejných podmínek jako minulý rok.

:information_source: Připomínáme důležité informace:

 • Výstupní feed bude během převodu stále dostupný. Nepřepíše se po čas převodu. Může se však stát, že bude chvíli neaktuální.
 • Pokud se převod nepodaří, projekt se vrátí do původního stavu. Uživatel v tomto případě nic nepozná.
 • V Editoru naleznete v žárovkách užitečné informace týkající se převodu, změn v aplikaci a odkazy do nápovědy.
 • Elementy v MERGADU 1, které v názvu obsahují |, tedy symbol svislé čáry (např. PARAM|Barva), v MERGADO 2 po převodu nebudou existovat. Ve výběrech se takovéto elementy automaticky nahradí za cestu k danému elementu.
 • Převod na nové jádro probíhá pouze pro výběry, elementy a pravidla. Ostatní nastavení a data budou převedena beze změny.
 • Během převodu může dojít k vytvoření dopomocných pravidel a elementů. Tento případ nastane u pravidla Import datového souboru. Všechny informace o převodu budou k dispozici v Historii.
 • Pozastavená pravidla se nebudou převádět.
 • Projekty jsou při převodu kontrolovány a celý proces je monitorován.

Převod se týká všech zbývajících projektů. V tomto roce převedeme poslední projekt z MERGADO 1 na MERGADO 2. Během celé doby můžete provést převod z vaší strany pomocí návodu ve vlastním vláknu.