Zaokrouhlit číslo

Popis
Zaokrouhlí obsah elementu na určitý počet míst.