:rounding: Zaokrouhlit číslo

Popis


Zaokrouhlí obsah elementu na určitý počet míst.

:rounding: