:truncating: Zkrácení hodnoty

Popis


Zkrátí obsah elementu na stanovenou délku. Pravidlo je velmi jednoduché a intuitivní. K jeho funkci netřeba nic zvláštního dodávat.

:truncating: