Alternativní texty elementů

Ve středu vyjde nová verze PPC Wolfa. Přinese, mimo jiné, podporu alternativních textů. Rád bych tuto novinku zmínil podrobněji.

Co jsou alternativní texty

Fungování uvedu na příkladu:

Původní zápis

Pro %TITLE% máme náhradní díly skladem. Doprava a instalace zdarma.

Nový zápis

Pro %TITLE%[rychlovarnou konvici] máme náhradní díly skladem. Doprava a instalace zdarma.

Příklad je trošku přitažený za vlasy, ale fungování je jasné. Místo %TITLE% vloží PPC Wolf hodnotu z daného elementu. Hodnoty však mohou být různě dlouhé. A tak se stávalo, že u dlouhých hodnot celková délka prvku inzerátu mohla překročit limit. Neprošla validací a do inzerce se nedostala.

Řešení problému

PPC Wolf při generování textů doplní hodnotu elementu. Pokud by celková délka překročila limit, hodnotu elementu nahradí alternativním textem, který uživatel uvedl (nepovinně) v hranatých závorkách. Vzhledem k tomu, že délku textu vidíte při tvorbě šablony, mělo by uvedení alternativního textu minimalizovat výskyt situací, kdy bude délka překročena.

Pokud je v textu elementů více, PPC Wolf se snaží docílit kombinace, která doplní co nejvíce hodnot, aniž by došlo k překročení limitu.

Lze uvést v závorkách prázdnou hodnotu. To se může hodit např. u nepovinných položek inzerátu.

Kde novinku najdete

Novinku najdete tam, kde můžete použít elementy. Tedy v šablonách sestav, inzerátů a klíčových slov. Jak v průvodci vytvořením kampaně, tak v editaci existujících šablon.