Blending Bull NÁPADY NA FUNKCE (původní)

Nápad č. 17

:nazar_amulet: Podpora zadávání více hodnot

Primárně mířím na pravidlo Smazat text. Uživatel chce ze souboru odstranit více slov. Ta se vyskytují na různých místech textu. Uživatel by mohl zadat pro každé slovo jedno pravidlo Smazat text. Slov je ale cca 30 ks. Už nyní by je mohl zadat pomocí regulárního výrazu a mazat např. slovoa|slovob|slovoc. Tedy slova oddělit svislítkem.

To ale nemusí být intuitivní. A uživateli se obtížněji bude zapisovat, pokud jde o sousloví - součástí “slova” je mezera. Je tedy otázka, zda mu to nezjednodušit. Třeba k textovému políčku pro text k narazení doplnit checkbox “zpracovat jako více slov” a oddělovač by byla čárka.

Pozor, myslím že bychom měli dokázat zpracovat jak zápis slovoa,slovob,slovoc tak slovoa, slovob, slovoc. Tedy že uživatel vložil za čárku mezeru.

Volbu “Zpracovat jako více hodnot oddělených čárkou” bych asi kombinovat s regulárními výrazy NEumožnil. celé by se to zesložitilo přehnaně.

  • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
  • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující