Co by měla splnit aplikace pro bezpečný převod z MERGADO 1 na MERGADO 2

MERGADO 2 mění způsob práce s elementy projektů. To může mít dopad na aplikace. Jedna věc je, zda aplikace funguje na MERGADO 2, druhá věc, zda zvládne automatický převod z MERGADO 1 na MERGADO 2. Případně, zda ji mají uživatelé převést ručně. Uvedu podmínky, pro převod.

Seznam změn relevantních pro vývojáře třetích aplikací, které nastanou u projektu, který bude převeden na MERGADO 2:

1) ZANOŘENÉ ELEMENTY

Z projektových elementů budou odstraněny zanořené elementy spolu s elementy obsahujícími atributy.

Příklad: PARAM|Barva, IMAGES|IMAGE|2, GIFT(ID=3342). Společným příznakem těchto elementů je většinou přítomnost jednoho z následujících znaků: |, (.

:exclamation: Vyžadovaná akce: Poskytnout seznam projektů, u kterých jsou tyto elementy použity. U těchto projektů se pak při převodu manuálně upraví projekt (popřípadě nastavení aplikace) tak, aby byla zajištěna původní funkcionalita.

2) ZMĚNA VELIKOSTI PÍSMEN V NÁZVECH ELEMENTŮ

U některých projektových elementů může dojít ke změně velikosti písmen, id těchto elementů ale bude zachováno!

Příklad: G:PRICEg:price. Tuto změnu lze očekávat primárně u projektů s formáty: Google, Facebook, Adwordsdsa a Plain CSV.

:exclamation: Vyžadovaná akce: Zajistit, aby logika aplikace byla založená na id-čkách elementů a ne na jejich názvech.

Poznámky

Výše popsané změny se projeví jak v API, tak i v datech zasílaných do pravidel aplikací v rámci přegenerování a to ve všech verzích (tedy nezávisle na hodnotě hlavičky use-mergado-api-version-for v API či nastavení verze API u pravidla v Developers).

Tyto řádky jsou určeny výhradně pro tvůrce aplikací. Z automatického převodu do MERGADO 2 jsou nyní aplikace zpracovávající elementy projektů vyjmuty. Jejich migrace proběhne buď ručně pod našim dohledem, nebo po tom, co vývojář potvrdí, že chod jeho aplikace převod neohrozí a zásady uvedené výše splňuje.

7 Likes

Toto aktuálně bohužel u našich aplikací možné není, protože MERGADO neposílá v rámci aplikace pravidel ID elementů, ale pouze jejich názvy.

3 Likes