Doplnění produktových karet Allegra

Do aplikace jsme přidali možnost doplnit povinné parametry do již existujících karet z katalogu Allegra. Jedná se o případy, kdy Allegro pod daným identifikátorem produktu má ve svém katalogu produktovou kartu, ale produktová karta není kompletní. Abychom tedy k této kartě mohli nabídku napojit, je nutné tuto Allegro produktovou kartu doplnit. To je možné v nové sekci “Doplnění produktových karet”.

Do této sekce se uživatel může dostat přes sekci produktových karet nebo také pomocí ikonky u dané validační hlášky “Na Allegro produktové kartě chybí povinné parametry, pro jejich doplnění přejděte do sekce produktových karet”:

1. ZJIŠTĚNÍ ALLEGRO KATEGORIÍ

Prvním krokem je spuštění procesu, který u daných produktových karet zjistí, v jaké se na Allegru nachází kategorii, aby aplikace mohla podle toho nabídnout vhodné povolené hodnoty pro chybějící parametry:

Vezměte prosím na vědomí, že zjištění Allegro kategorií může při velkém počtu produktů s touto hláškou trvat delší dobu.

Seznam kategorií bude v anglickém jazyce, jelikož v této podobě nám Allegro kategorie zašle. Nemusíte mít ale obavy, parametry budou doplněny do produktové karty na tom trhu, na kterém prodáváte.

2. DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PARAMETRŮ
Po rozkliknutí kategorie se zobrazí seznam produktů, pro které je v dané kategorii potřeba doplnit nějaké parametry. Chybějící parametr je červeně podbarvený a po jeho doplnění se Vám odemče tlačítko “Spustit doplnění produktových karet”:

3. VÝSLEDEK DOPLNĚNÍ PARAMETRŮ
:white_check_mark: Pokud bude parametr úspěšně doplněn, tak produkt z tabulky zmizí a nabídka se k opravené kartě automaticky napojí.
:exclamation: V případě, že nám Allegro vrátí chybu, tak se v tabulce zobrazí ikonka vykřičníku s chybovou hláškou a parametr bude potřeba opravit. Po opravení hodnoty parametru je možné opětovně spustit doplnění produktové karty.

1 Like