Zakládání produktových karet pro Allegro a Kaufland

Pokud jste se po založení kampaně setkali v sekci validace s hláškou “Produkt s tímto ID nebyl v Allegro katalogu nalezen” či ““Produkt s tímto EAN nebyl v Kaufland katalogu nalezen”, tak to znamená, že pro daný produkt ještě v katalogu marketplace neexistuje produktová karta a je potřeba založit novou. V tomto článku si ukážeme, jak na to.

Do sekce produktových karet se dostanete buď přímo z menu kampaně a nebo pomocí ikonky u validační hlášky:

1. NAPÁROVÁNÍ VŠECH POVINNÝCH ELEMENTŮ

Pro založení produktových karet je nutné napárovat některé elementy, které byly doposud v rámci aplikace nepovinné. Jedná se o elementy:

  • IMAGES
  • PRODUCT_NAME: Dbejte na to, aby byl název produktu v jazyce storefrontu, na kterém prodáváte.
  • CATEGORY
  • DESCRIPTION: Tento element je povinný pouze pro Kaufland.

:exclamation: Jako identifikátor produktu je potřeba mít vyplněný EAN kód.

V případě, že jste tyto elementy ještě nenapárovali, stačí přejít do nastavení kampaně, rozkliknout si sekci elementy a požadované elementy dopárovat.

Poté změny uložte a klikněte na možnost “Synchronizovat produktový feed”.

2. NAPÁROVÁNÍ KATEGORIÍ

Po dopárování těchto elementů se vám odemče sekce produktových karet:

Zde pak stačí napárovat vaše kategorie z produktového feedu na odpovídající kategorie na Allegru/Kauflandu a napárování uložit. Díky tomu bude možné zjistit, jaké jsou na marketplace pro danou kategorii povinné parametry.

Při párování kategorií máte tři možnosti:

3. DOPLNĚNÍ PARAMETRŮ

Kliknutím na napárovanou kategorii se vám zobrazí tabulka s produkty, pro které je v dané kategorii potřeba založit produktovou kartu. V tabulce naleznete přehled všech povinných parametrů, které Allegro/Kaufland pro založení produktové karty vyžaduje.

V tabulce máte možnost vyplnit dva druhy parametrů:

  • Povinné parametry, které jsou červeně podbarvené a jejich vyplnění je nutné pro založení produktové karty.
  • Nepovinné parametry, kterou jsou bíle podbarvené a jejich vyplnění je dobrovolné. Nepovinných parametrů můžete vyplnit libovolný počet a zároveň máte možnost tyto hodnoty smazat. Upozorňujeme, že stejně jako v případě povinných parametrů není možné jejich hodnoty měnit po úspěšném vytvoření produktové karty.

Při vyplňování parametrů máte možnost doplnit hodnoty:

  • Na úrovni daného produktu
  • Nebo vyplnit hodnoty pro celý sloupec daného parametru.

Zároveň máte na výběr mezi zvolením vlastní hodnoty a mezi napárováním na element z produktového feedu.

Vlastní hodnota:

Napárování na element z produktového feedu:


Při napárování na hodnotu z produktového feedu se v tabulce zobrazí pouze název elementu, ale na marketplace pak budou při zalistování zaslány konkrétní hodnoty.

:information_source: Pokud se například vaše značka nenachází v seznamu od Allegra, můžete také zvolit možnost “ostatní” a zadat tak vlastní hodnotu. U Kauflandu pak není třeba zadávat možnost “ostatní”, stačí zvolit možnost “Použít vlastní hodnotu” a tu tam zadat.

:exclamation: Pokud máte ve svém feedu zanořené elementy pro hodnoty PARAM (např. materiál, barva, rozměry atd. viz obrázek níže), bude potřeba tyto hodnoty vložit do samostatných elementů, protože aplikace Mergado Marketplaces se zanořenými elementy zatím neumí pracovat.

Pokud tedy chcete při zakládání produktových karet napárovat hodnoty parametrů na váš produktových feed, ale parametry máte pod elementem PARAM, postupujte následovně:

  • Vytvořte si nové elementy pro daný projekt v Mergado Editoru v sekci “Elementy” (pokud feed ještě někam dále posíláte, tak ideálně nové elementy skryjte):

  • Následně vytvořte pravidlo pro “Hromadné zkopírování hodnot”, kde v rámci jednoho pravidla můžete hromadně z původních PARAM elementů zkopírovat hodnoty do vašich nově vytvořených elementů viz:

4. SPUŠTĚNÍ ZALISTOVÁNÍ

Po vyplnění všech povinných parametrů u alespoň jednoho produktu se Vám odemče tlačítko “Spustit zalistování”.

:exclamation: Po úspěšném zalistování produktů již není možné údaje na produktové kartě přes aplikaci upravit.

Výsledek zalistování zjistíte po nějaké době přímo v tabulce zalistování produktů, kde máte následující ikonky:

Produktová karta ještě nebyla zalistována.
Při zalistování produktu došlo k chybě, kliknutím na ikonku zjistíte konkrétní chybu.
Produktová karta byla úspěšně vytvořena.
image Tento status se zobrazuje pouze u Kauflandu a znamená, že produktová karta je v procesu schvalování ze strany Kauflandu. Tento proces může trvat i několik dní, jakmile od Kauflandu obdržíme zpětnou vazbu, tak se status změní na vykřičník či fajfku. Pokud bude produktová karta schválena, tak vaše nabídka k ní bude napojena při další synchronizaci produktového feedu.

Výsledek zalistování můžete ale také zkontrolovat v sekci historie:

:information_source: Po úspěšném zalistování produktu se na Allegro nahraje vaše nabídka. Název produktu je určený Allegrem na základě povinných parametrů. Váš název bude ale použitý doslovně jako název nabídky.

5. KONTROLA PRODUKTŮ NA MARKETPLACE

Po zalistování produktové karty na marketplace zkontrolujte daný produkt a nabídky také přímo v administraci daného tržiště.

Zaměřte se zejména na kontrolu názvu nabídky, produktu a popisek. Vezměte prosím na vědomí, že název produktové karty si Allegro určuje samo na základě povinných parametrů a navrhnutého názvu nabídky.

Schvalování produktové karty na Kauflandu může trvat i několik dní. Jakmile bude karta schválena, přiřadíme k nabídce status “Nesynchronizováno” a nabídka se k vaší nově vytvořené kartě napojí hned při další synchronizaci produktového feedu.

:information_source: Pokud byste při užívání této nové funkce narazili na jakékoliv problémy nebo nápady na zlepšení, neváhejte se na nás obrátit.

2 Likes