MERGADO Marketplaces validační hlášky

V tomto článku naleznete vysvětlení těch nejčastějších validačních hlášek:

Uvedený popis neodpovídá formátu Allegro, místo něj bude použit popis poskytnutý Allegrem = Vysvětlení této validační hlášky a možné řešení naleznete zde.

Uživatel nemá na Allegru podmínky vrácení zboží s názvem: default = V administraci Allegra přejděte do sekce “Prodej”, “Nastavení prodeje” a poté klikněte na “Podmínky pro vrácení”. Zde pak stačí Vaše podmínky vrácení zboží přejmenovat na “default”. Po provedení změny v administraci Allegra je nutné v aplikaci smazat danou kampaň, smazat napojení na Allegro a znovu napojení obnovit. Poté již můžete založit novou kampaň se správně přiřazenými podmínkami pro vrácení.

Uživatel nemá na Allegru reklamační podmínky s názvem: default = V administraci Allegra přejděte do sekce “Prodej”, “Nastavení prodeje” a poté klikněte na “Reklamační podmínky”. Zde pak stačí Vaše reklamační podmínky přejmenovat na “default”. Po provedení změny v administraci Allegra je nutné v aplikaci smazat danou kampaň, smazat napojení na Allegro a znovu napojení obnovit. Poté již můžete založit novou kampaň se správně přiřazenými reklamačními podmínkami.

Uživatel nemá na Allegru ceník dopravy s názvem: default = V administraci Allegra přejděte do sekce “Prodej”, “Nastavení prodeje” a poté klikněte na “Nastavení dopravy”. Zde pak stačí Váš ceník dopravy přejmenovat na “default”. Po provedení změny v administraci Allegra je nutné v aplikaci smazat danou kampaň, smazat napojení na Allegro a znovu napojení obnovit. Poté již můžete založit novou kampaň se správně přiřazeným ceníkem dopravy.

Tato měna není pro zvolenou zemi povolena = V případě Allegra je aktuálně možné vystavit nabídky pouze na Vašem výchozím storefrontu. Ten zjistíte v naší aplikaci jak při vytváření kampaně, tak v nastavení dané kampaně. Pokud máte jako výchozí storefront Polsko, je třeba posílat na Allegro cenu v PLN a v případě českého storefrontu v CZK.

Chybí hodnota STOCK elementu, zkontrolujte dostupnostní feed = V případě této hlášky je možné, že se pod daným PRODUCT_ID v dostupnostním feedu nenachází žádná hodnota, případně v dostupnostního feedu produkt zcela chybí. Pokud se Vám tato hláška zobrazila u všech produktů, zkontrolujte formát dostupnostního feedu a zda se PRODUCT_ID v produktovém a dostupnostního feedu shoduje.

Allegru chybí povinné parametry = Na produktové kartě Allegra chybí povinné parametry. Tato hláška se netýká Vašich dat, ale dat toho uživatel, který na Allegru produktovou kartu založil. Naše aplikace aktuálně neumožňuje vytváření produktových karet nebo doplňování povinných parametrů. Bohužel tedy není možné Vaši nabídku k této neúplné produktové kartě připojit.

Allegru se nepodařilo najít přesně odpovídající produkt = S touto chybovou hláškou, která se zobrazuje v případě, že se v produktovém katalogu Allegra nachází více produktových karet se stejným identifikátorem, byste se již měli setkávat jen ve výjimečných případech. Naše aplikace zhodnotí stav produktových karet na Allegru a přiřadí nabídku k té nejlépe vyplněné. Pokud ovšem není žádná z produktových karet validní, tak se nabídka k žádné nepřiřadí a zobrazí se ve validaci tato hláška.

Produkt s tímto ID nebyl v Allegro katalogu nalezen = Naše aplikace zatím funguje pouze na tom principu, že na základě identifikátoru produktu přiřadí Vaši nabídku k již existující produktové kartě na Allegru. Přes aplikaci není možné zakládat nové produktové karty, proto není možné Vaši nabídku na Allegru zveřejnit.

Došlo k chybě na straně Allegra: produktová karta v Allegru neobsahuje žádný obrázek, proto nedošlo ke spárování nabídky s produktovou kartou = Naše aplikace nyní posílá na Allegro produktové obrázky, ale posílá je pouze jako obrázky nabídky. Pokud tedy není na Allegru produktová karta v pořádku a chybí v ní nějaké parametry či obrázky, přes naši aplikaci není možné tyto údaje do produktové karty doplnit. A jelikož aplikace pouze napojí Vaši nabídku k již existující produktové kartě, není možné ji zveřejnit.

:exclamation: Pokud Vaše validační hláška nebyla v seznamu obsažena nebo si stále s něčím nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit.

1 Like