Jak dostat dostupnostní feed Heureky do Mergada

S pozvolným příchodem Mergado 2 je tu již možnost nahrávat do Mergada dostupnostní feed Heureky a třeba jej převést na Mall Marketplace dostupnostní feed.

Stačí si v “Mergado 2” vytvořit vlastní formát, kde použijete namapování elementů takto:

a tím se vstupní data do Mergada načtou. Výstupní formát už je potom na každém. :wink:

:bulb: Pokud nemáte přístupné “Mergado 2” a chcete jej s předstihem před ostatními vyzkoušet, ozvěte se nám.

2 Likes