🐺 Jak poslat do PPC Wolfa z MERGADA jen některé položky

Návod jak postupovat když do PPC Wolfa chcete posílat jen některé položky (shopitems) z exportu v Mergadu.

Situace

Někdy chcete do kampaně v PPC Wolfovi poslat jen některé položky z exportu v MERGADU.

Problém

MERGADO v API do PPC Wolfa neposílá informaci, zda je shopitem na výstupu z MERGADO Editoru skrytá či nikoliv. PPC Wolf tedy nerozezná zda je shopitem skrytá.

Řešení

PPC Wolf podporuje výběry MERGADA. Stačí, abyste žádoucí položky měli ve výběru (jednom či více). V praxi jsou nejčastěji tyto dva přístupy.

Výběry dle vlastností položek

Pokud chcete kampaň např. na zboží s vlastnostmi “kategorie = tenisky” a zároveň “výrobce = Nike”, můžete pro toto udělat v MERGADU výběr. Obvykle je takových výběrů hned několik. Kampaně v PPC Wolfovi pak nastavte na dané výběry.

Výběry s použitím elementu

Pokud chcete širší možnosti práce s položkami kampaně, postupujte takto:

  1. Vytvořte si element. Je pracovní, já ho pojmenuji STATUS. Do něj mohu zapisovat různé hodnoty. Já si stanovím např. OK pro validní položky, error pro obecné chyby, no pro položky co jsem z kampaně odstranil ručně, mohli byste si vymyslet celý číselník důvodů ze kterých poznáte proč položku inzerovat nechcete.
  2. Vytvořte v MERGADU výběr na výstup kde hodnota elementu STATUS se rovná OK.
  3. Pomocí pravidel zapisujte do elementu STATUS hodnoty. Můžete např. prvním pravidlem všude zapsat OK, pak různými pravidly či ručně zapisovat chyby. Chyby mohou být proto, že zboží inzerovat nechcete (skladová dostupnost, cena, konkurence…), proto že data nejsou validní (název/klíčové slovo je příliš dlouhý) atp.
  4. Kampaň v PPC Wolfovi nastavte na tento výběr.

Závěr

Uvedený postup je jednoduchý a člověk si na něj rychle zvykne. Pokud bystě měli dotazy, nebo zájem o školení PPC Wolfa, napište prosím na support.

Příklady


Příklad výběru položek pro PPC Wolfa v MERGADU.


V PPC Wolfovi lze učinit nastavení výběru v průvodci vytvořením kampaně či v Nastavení kampaně.