Jak řídit inzerci pomocí konfiguračních CSV

Od té doby, co Mergado představilo pravidlo pro import dat z CSV souborů nosím v hlavě koncept správy inzercí za pomocí centrálních konfiguračních souborů. Rád bych se o něj podělil. Vysvětlím ho na příkladu.

Příklad: různá :dollar: CPC pro různé :watch: hodiny během dne

Máme export pro vyhledávač zboží s výchozí nabídkou za proklik v elementu CPC (HEUREKA_CPC pro #platforms:heureka, MAX_CPC pro #platforms:zbozicz atp.). Hodnotu CPC bychom chtěli měnit v průběhu dne, a to tak, že výchozí hodnotu CPC vynásobíme určitým koeficientem. Výše koeficientu se bude lišit pro jednotlivé hodiny. Takových exportů máme hned několik a chtěli bych koeficienty spravovat centrálně - provést úpravu na jednom místě s tím, že se projeví v desítkách exportů. Jak tedy na to?

1. Element s aktuální hodinou

Nejprve potřebujeme do produktů dostat element, ve kterém bude aktuální hodina. Obdobně bychom mohli pracovat s dnem v týdnu, měsícem a podobně. Použijeme aplikaci Bidding Fox Elements a zapneme element BFE_D_EXECUTE_HOUR. Ten bude naplněn celočíselnou hodnotou od 0 do 23 označující hodinu. Např. v 15:24 to hude číslo 15.

coeficients-2

2. Konfigurační CSV

Vytvořme si CSV soubor. Ten bude obsahovat sloupce:

  • BFE_D_EXECUTE_HOUR čísla 0 - 23 označující hodiny
  • CPC_COEF koeficient, kterým budeme násobit výchozí hodnotu CPC. V našem případě čísla s desetinnou tečkou :exclamation:

“Sloupce” oddělíme čárkou. Mohli bychom použít i např. svislítko, které lépe vypadá, nicméně čárka je v pravidle pro datový import výchozí.

2.1 Tvorba CSV

CSV vytvoříme v obyčejném textovém editoru. V mém případě to byl Gedit. Uživatelé Windows mohou použít LibreOffice, Notepad čim samotné eM Files viz níže.

2.2 Jak dostat CSV na internet

CSV je třeba umístit na internet tak, aby bylo dostupné na URL. Použijeme aplikaci eM Files. Ta jednak umožní soubor vystavit na veřejné URL, přístup k němu mají další uživatelé obsluhující Mergado, tak obsahuje jednoduchý editor a změny v souboru lze dělat přímo v ní.

coeficients-3
Konfigurační CSV nahrané do eM Files.

coeficients-4
eM Files obsahují jednoduchý editor CSV.

3 Výpočet CPC

3.1 Nový element pro koeficient

V exportu vytvoříme nový element CPC_COEF.

3.2 Import hodnot koeficientu

Pomocí pravidla Import datového souboru naimportujeme data z CSV viz výše do elementu CPC_COEF. Všimněte si, že párovacím sloupcem je element BFE_D_EXECUTE_HOUR. Pokud je např. čas 15:24, element BFE_D_EXECUTE_HOUR obsahuje u všech položek zboží hodnotu 15. Do elementu CPC_COEF se naimportuje číslo z řádku 15. V našem případě výše číslo 1.2.

3.3 Násobení výsledného CPC

Předpokládáme, že výchozí hodnotu CPC jsme stanovili již dříve. Např. pravidlem. Nyní, pro zohlednění koeficientu, použijeme pravidlo pro výpočet. Výchozí hodnotu CPC vynásobíme koeficientem CPC_COEF, tedy %CPC%*%CPC_COEF% a zapíšeme do elementu CPC.

A to je de facto vše. Nyní se bude výstupní hodnota měnit podle hodiny, kdy dojde k přegenerování dat. Všimněte si, že:

  • Změna v konfiguračním souboru se projeví v mnoha exportech.
  • Lze sdílet nastavení mezi exporty - připravíte si jeden konfigurační soubor a ten využijete opakovaně.
  • Konfiguraci lze provázat s Elements - hodinou, dnem v týdnu aj.
  • Princip centrálního konfiguračního CSV můžete použít i např. pro převody velikostí oblečení či jiné úkony opakované na více exportech.

Celé to lze nastavit za pár minut. Tedy nejspíš rychleji, než kolik času vám vzalo, milí @group_feedmarketing, přečíst tento návod :wink:

3 Likes
Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt