Jak vylepšit data o produktech pomocí validátoru v Kaufland marketplace

Naučte se používat validátor produktů v Kauflandu pro svůj prospěch

Zajistit import produktů (neboli “zalistování” položek) na marketplace, není obecně vždy zcela jednoduché. Každý marketplace má svá specifika a především různé požadavky na to, jak mají vypadat soubory s daty (jejich struktura) a jaké údaje u položek musí být uvedeny.

Pomocí MERGADO Editoru se Vám snažíme přípravu dat vždy co nejvíce usnadnit. Přesto se však často nevyhnete dodatečné tvorbě různých pravidel, které pomohou data doplnit/upravit tak, aby byl marketplace konečně “spokojený”.

Dobře víme, jak je to občas nepříjemné. Je to často nekonečný boj, kdy člověk data položek doslova “ladí”, postupně několikrát nahrává do systému… a pak postupně zjišťuje, co vše ještě musí doplnit, upravit, smazat… Zkrátka nekonečný a frustrující boj :frowning:

Usnadněte si práci pomocí reportů dat v Kaufland portálu

Naštěstí zrovna Kaufland má šikovnou pomůcku, pomocí které snadno zjistíte, které produkty vyžadují vaši pozornost. Ukáže Vám u kterých položek chybí nějaké potřebné či povinné/povinné údaje a co je třeba upravit.

Systém funguje tak, že si report(y) nejprve vyžádáte a po jejich vytvoření si je následně můžete stáhnout, respektive vám přijde odkaz mailem.

Jak si připravit reporty?

Prvním krokem je “vyžádání” reportu.

  1. Běžte do administrace portálu Kaufland Marketplace do sekce Reporty
  2. Zvolte si sekci s názvem Vyžádat reporty a rozklikněte nabídku s názvem “Informace o vašich údajích o produktu”.
  3. Následně zvolte volbu Neplatné produkty.
  4. Klikněte na odkaz Vyžádat report

Jak si reporty stáhnout?

Jakmile jste si “vyžádali” reporty, tak můžete počkat, až vám přijde na mail odkaz na jejich stažení nebo si můžete vygenerované reporty později stáhnout v sekci “Zpracované reporty”:

Ukázka odkazu na report, který se připravuje:

Jakmile je report připraven, svíti u něj zelená ikonka. Po najetí myší na řádek s reportem se zobrazí odkaz na stažení:

Jak porozumět reportu

Vygenerovaný report stáhnete ve formě CSV soubor, který má jako oddělovač dat “tabelátor”.
To je informace, na kterou se vás může tabulkový procesor typu Excel (od Microsoftu) nebo Calc (LibreOffice) zeptat při otevírání tohoto typu souboru.

V souboru je pak přehledná tabulka se seznamem položek, kde ve sloupci s příznačným názvem “missing_atributes” je seznam atributů, které jej třeba doplnit.

Ukázka souboru s daty:

Hned v prvním řádku, tak vidíme, že u položky s EAN 8594003199035, chybí:

  • bezpečnostní listy,
  • info o hmotnosti položky,
  • velikost obsahu (objem)
  • počet ks v balení

Na první pohled je tak vidět, co je třeba doplnit k položkám za informace. Zde pak nastupuje MERGADO Editor, pomocí kterého můžete efektivně doplňovat nové elementy a tyto naplnit pomocí pravidel.

Příklad: Pokud máte například informace o objemu položky uvedeny pouze v rámci názvu položky, je možné vytvořit pravidlo a “vytáhnout” vybraná data z názvu a tato doplnit do elementu “content_volume”, atd.
Zde je ukázka podobného pravidla, které “vytáhne” data a o velikosti a barvě z názvu položky a umístí je do jiného elementu - viz Přepsaní informací z Title do samostatných elementů

Vylepšujte data ideálně přímo v eshopu a nikoliv až v MERGADO Editoru!

Zní vám nadpis divně? Máte pocit, že jsme sami proti sobě?
Ale kde že… Jde o to, že pokud jste již “ztratili” spousty času tím, že jste zjistili, co vlastně Kaufland potřebuje, tak tyto informace využijte ke svému prospěchu!.

V naprosté většině případů se totiž dodatečné informace, které požaduje Kaufland hodí i jiným maketplace, ale hlavně i běžnému zákazníkovi. Snažte se tedy takovéto údaje uvést u položky v nějaké samostatné sekci a nikoliv pouze v rámci popisu položky, apod.

Primárně tedy chybějící informace doplňujte v rámci svého eshopu a teprve následně je pomocí pravidel v MERGADO Editoru doplňte do patřičných elementů.

Ukázka položky, která má klíčové údaje uvedeny samostatně:

Co napsat závěrem?

Zajistit korektní zalistování dat do markeplace není vždy jednoduché. Neberte však čas strávený vylepšováním dat jako nutné zlo, ale jako investici do vašeho eshopu. Kompletní a úplné údaje u položek budou pro klienty vždy přínosem a vám mohou přinést konkurenční výhodu.

3 Likes