Makro: Create "page category" from URL

Vytvořil jsem nové makro a nasdílel ho v MERGADO Editoru veřejně.

Co makro udělá

Vytvoří nový element PAGE_TYPE a pomocí sady pravidel do něj naplní hodnoty, které odpovídají “adresářové” části URL. Příklad: z URL https://www.mergado.cz/mergadotv/rozhovor-kaufland vytáhne část mezi doménou a posledním segmentem za posledním lomítkem. Tedy mergadotv.

Pokud makro hodnotu pro element PAGE_TYPE nenajde, zapíše do něj -- none --. Zápis s pomlčkami jsem zvolil, aby bylo patrné, že jde o systémovou hodnotu, nikoliv část URL.

Cíl makra

Cílem je získat přehled o typech obsahu na webu. Vychází z jednoduché úvahy, že některé weby obsahují v URL strukturu oddělenou lomítky. Může jít např. o kategorie e-shopu, typy stránek na obsahovém webu a podobně.

Kdy se makro hodí

Pokud URL obsahují hlubší strukturu. Nikoliv pouze domena.tlf/neco. To poznáte pohledem na URL na stránce Produkty MERGADO Editoru nebo výpisem hodnot elementu s URL (obvykle element URL, LINK atp.). A tato struktura je přiměřeně rozsáhlá. Ideální jsou jednotky či desítky položek na výstupu. Vyšší řády nemusí být přehledné.

Instalace makra

Makro je v angličtině (pouze popis). Na stránce Makra je třeba zvolit angličtinu nebo všechny jazyky, pokud nemáte MERGADO Editor v angličtině pořád. Pak je instalace jednoduchá. Vyberete element, ve kterém máte URL stránek, zakliknete i přegenerování dat a spustíte makro. Výsledky můžete prohlížet v hodnotách elementu PAGE_TYPE viz. náhled nahoře.