🌟 Novinky a release v MERGADU

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 30. 5. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Tuning nové stránky Produkty: Rozšířili jsme seznam formátů, u kterých na záložce Obrázky umíme detekovat a zobrazit alternativní (doplňkové) obrázky.
 • Vylepšili jsme algoritmus pro vyhledávání v e-shopech/exportech na stránce s přehledem exportů + v postranním modrém panelu. Nyní by mělo být vyhledávání mnohem použitelnější.
 • Nově lze při vytváření custom formátu specifikovat typ souboru (zda se jedná o XML či CSV):
  • Při importu feedu se objevovaly případy, kdy MERGADO nedokázalo přesně rozpoznat typ vstupního souboru. Díky této nové možnosti ho lze nastavit přímo.
  • Při použití custom formátu na výstupu pak tento typ souboru specifikuje formát výstupního souboru - zda bude XML či CSV.
 • Nové formáty:
  • Shoptet Kompletní
   • Na základě zájmu Vás, uživatelů. Psali jste si o něj naší podpoře. :sparkling_heart:
   • Použijte ho k importu produktových dat do systému Shoptet.
   • Varianty pro :czech_republic: Česko i :slovakia: Slovensko.
  • :portugal: Portugalská varianta pro Kelkoo: Kelkoo.pt
  • :switzerland: Švýcarská varianta varianta pro Kelkoo: Kelkoo.ch
 • Pokusili jsme se vylepšit mechanismus pro import ne zcela “validních” CSV souborů. (Pro formát CSV neexistuje “oficiální” a všeobecně uznávaná formální specifikace, avšak nejblíže se tomuto přibližuje dokument RFC 4180), který se MERGADO snaží co nejvíce podporovat.)
  • Nově půjde do Mergada dostat i CSV soubory, se kterými jsme doteď měli problémy.
 • Pro audit XML jsme aktualizovali seznam podporovaných slovenských dopravců.
 • Zlepšili jsme detekci nevalidních klíčů pro Zboží.cz API.
 • Nově při scrapování informací e-shopu z Heureka.cz správně ošetřujeme situaci, kdy se nám nepodařilo získat sortiment report, pokud má shop jiný název, než který měl v okamžiku vytvoření spojení v Keychainu.
 • U políčka pro vytvoření nových elementů jsme pro formát Zboží.cz doplnili chybějící elementy: FREE_GIFT_TEXT, FREE_ACCESSORIES_TEXT, VOUCHER_TEXT
 • Vylepšili jsme některé chybové hlášky při “nesmyslných” MQL dotazech zadaných do formuláře výběrů na stránce Produkty.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 10. 6. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Rozšířili jsme seznam formátů. Spousta z vás se ptá, kdy budeme umět Google nákupy pro Slovenskou republiku. Již brzy :heart:
  • :slovakia: Google nákupy SK
  • :bulgaria: Glami.BG
  • :ukraine: Stileo.UA
  • :poland: Favi.PL a :hungary: Favi.HU
 • Další drobné opravy v rozhraní.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 26. 6. 2019 v 15:00

Novinky a opravy

 • Formulář pro vytvoření/editaci custom formátu prošel mírným faceliftem.
 • V rozklikávacím infoboxu e-shopu se na přehledu exportů nyní zobrazuje délka vybraného fakturačního období.
 • Ve formuláři výběrů jsme se pokusili vylepšit způsob zadávání hodnot u operátorů je/není obsažen ve výčtu (IN/NOT IN) - po kliknutí do pole s hodnotou se nyní zobrazí modální editační okno.
  • Stávající funkcionalita, kdy se nové řádky při opuštění pole automaticky převedou na hodnoty v uvozovkách oddělené středníky, zůstala.
  • Budeme rádi za případné připomínky či návrhy na další vylepšení. :two_hearts:
 • V historii exportu nově zobrazujeme i vypnutí appek (kdy a kdo ji vypnul). Doteď jsme zobrazovali jen jejich zapnutí.
 • V appce Repairman nyní lze stahovat CSV s produkty.
 • Zobrazování produktů u auditu XML (a také výsledků v appkách Heureka Watchdog a Pricing Monitor) prošlo mírným faceliftem.
 • V appce Repairman nyní lze ručně skrývat/odkrývat jednotlivé produkty.
 • U zobrazování odkazů na produktovou kartu (či fulltext search) u produktů ve výsledcích auditu XML se občas stávalo, že se nepoužila správná ikonka dané služby. Toto jsme opravili.
 • U auditu XML jsme vylepšili export produktů do CSV.
  • Do výsledného CSV by se měly správně dostat i vícenásobné/vnořené elementy.
  • Toto se týká i příslušné nové funkcionality v appce Repairman.
 • U všech mutací formátu Stileo jsme opravili detekci elementu pro obrázek a nyní je tak v našem rozhraní umíme zobrazit.
 • Algoritmus, který při importu vstupního feedu páruje produkty z feedu na (potenciálně již) existující produkty v Mergadu, obsahoval nedokonalost, kvůli které se v okrajových případech mohlo stát, že se dva různé produkty ze vstupního feedu ve výsledku napárovaly na jeden produkt v Mergadu (jeden produkt tak ze vstupu vlastně zmizel); a to i když byly párovací elementy nastavené správně.
  • Na toto jsme se v této iteraci pokusili zaměřit - párovací algoritmus prošel vylepšením za cílem tento nedostatek vyřešit.
 • :battery: Výkon: Tento týden jsme také nasadili další backend stroj pro zpracování feedů za cílem obecně zvýšit frekvenci plánovaného přegenerování feedů.
  • Dosavadní měření ukazují dvojnásobné zvýšení počtu produktů (a tedy i exportů), které za den v Mergadu zpracujeme.
  • Za případné výkyvy či nestabilitu se omlouváme a vězte, že celou situaci důkladně sledujeme.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 11. 7. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • :sunny: :tshirt: Pro formát GLAMI přidáváme podporu pro definování materiálů, což bude GLAMI přímo vyžadovat od 1. srpna 2019.
  • Materiál je u produktu reprezentovaný elementem ve svislítkové formě: Např. PARAM|Materiál|Bavlna s definovanou hodnotou, např. 80%.
  • Ve výsledném XML je pak tento materiál reprezentovaný touto strukturou:
   ...
   <PARAM>
   	<PARAM_NAME>Materiál</PARAM_NAME>
   	<VAL>Bavlna</VAL>
   	<PERCENTAGE>80%</PERCENTAGE>
   </PARAM>
   ...
   
 • Nově podporujeme další jazykové mutace Kelkoo:
 • Na stránce Produkty jsme vylepšili export hodnot do CSV.
  • Nově zohledňujeme (ne)zaškrtnuté checkboxy s nastavením výpisu: Jen neskryté produkty a Jen produkty s manuálními změnami.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 1. 8. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Nasazený facelift stránky Přehled exportu.
 • Přidaná podpora pro nový formát: Shopalike CSV.
 • U formátu Heureka.cz a Heureka.sk je nyní možné používat element PERCENTAGE i u vstupního Heureka formátu - a to stejným způsobem, jakým funguje i u formátu Glami (ke kterému reálně patří). Heureka sice žádný speciální význam elementu PERCENTAGE nedává, ale pro zjednodušení práce našim uživatelům jsme se rozhodli přidat podporu pro tento element i u Heureka formátu.
 • U některých velmi často používaných formátů - Heureka, Zboží.cz, Glami a Mergado XML - jsme přidali podporu pro vícenásobné parametry v podobě PARAM|Barva, PARAM|Barva|1, , PARAM|Barva|2, atd.
  • Díky tomu je v těchto formátech možné např. specifikovat více barev či materiálů: [PARAM|Materiál|1] = "Bavlna 62%", [PARAM|Materiál|2] = "Polyester 38%" (tento zápis materiálu formát Glami podporuje také).
 • Opravili jsme chybu u stránkování na stránce Produkty, kvůli které byly “poslední” produkty přes stránkování nedostupné (např. při 110 produktech jsme dávali k výběru jen 5 stránek, přestože jedna stránka obsahuje 20 produktů a stránek tedy mělo být celkem 6).
 • Zlepšili jsme chování formuláře pro vytváření proměnných, u kterého nyní už nebudou vyskakovat chybové hlášky tak “snadno” a tak moc, že se těmito chybovými hláškami překryje celý formulář.
 • Čas jsme věnovali i práci na různých změnách, které by ve výsledku měly MERGADO udělat stabilnější a responzivnější.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Inu, někdo se v létě válí u móře :desert_island: a někdo třeba zase lozí po horách :mountain_snow:
A my jim to přejeme! A u toho pilně pracujeme.

Datum a čas nasazení

čtvrtek 22. 8. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • :sunflower: Nový typ pravidla - Import datového souboru:
  • Díky tomuto pravidlu můžete pomocí CSV souboru importovat úpravy k již existujícím položkám.
  • Formát CSV souboru musí být:
   • Kódování utf-8.
   • Oddělovač polí musí být čárka, tedy znak ,. Hodnoty obsahující doslovnou čárku musí být obaleny v uvozovkách ".
   • Soubor může obsahovat neomezený počet řádků či sloupců, ale maximální velikost nahraného souboru je 25 MB.
  • Obsah CSV souboru pak má následující strukturu:
   • První sloupec představuje tzv. párovací sloupec:
    • První řádek prvního sloupce (ekvivalent buňky A1 v programu Excel či Libre/OpenOffice Calc) definuje párovací element/pole (toto může být buď libovolný existující element v aktuálním exportu, nebo speciální pole :xid, představující interní ID položky v Mergadu - viz dále).
    • Další řádky definují hodnoty, podle kterých se bude párovat (záleží také na vybraném párovacím režimu - viz dále).
   • Druhý sloupec a všechny ostatní sloupce definují názvy existujících elementů, kterým se bude měnit obsah podle toho, co obsahují další řádky v CSV souboru.
    • Poznámka 1: Pokud některý sloupec obsahuje neexistující element, takový sloupec se ignoruje; jinými slovy: neexistující elementy se automaticky nevytvoří.
    • Poznámka 2: Pokud některý řádek CSV souboru pro element definuje prázdnou hodnotu, takové pole se ignoruje a hodnota elementu zůstane nezměněná; jinými slovy: prázdná hodnota CSV pole Mergadu říká, že hodnotu daného elementu u daného produktu měnit nechcete.
  • Existují 3 režimy párování:
   • :one: Párování podle přesné shody: Na produkt se aplikují změny z toho řádku CSV souboru, jehož první sloupec přesně odpovídá hodnotě párovacího elementu (tj. ten element, který datový soubor specifikuje v buňce A1) u daného produktu.
    • Tento režim se dá nastavit v nastavení pravidla v UI.
    • Dá se také nastavit, zda při párování záleží či nezáleží na velikosti písmen.
    • :warning: Pokud soubor definuje více řádků se stejnou párovací hodnotou, v režimu přesné shody platí vždy nejspodnější řádek (řádky dále v souboru přepíšou řádky předchozí).
    • Příklad:
     • Obsah datového souboru:
      ITEM_ID, PRODUCTNAME, HEUREKA_CPC
      12, "Kořalka", "130,4"
      34, Terénní kočárek s pásy
      12, "Kočárek s koly, možná i s dárkem", "5,60"
      56,,"12,3"
      78, "","7,8"
      788, "Nějaký balast"
      
     • Co se stane:
      • Produkt s ITEM_ID = 12:
       • Bude mít nově hodnoty elementů:
        1. PRODUCTNAME :arrow_right: Kočárek s koly, možná i s dárkem.
        2. HEUREKA_CPC :arrow_right: 5,60.
       • Proč? Protože třetí řádek s přesnou párovací hodnotou 12 přebije první řádek s párovací hodnotou 12.
      • Produkt s ITEM_ID = 34:
       • Bude mít nově hodnoty elementů:
        1. PRODUCTNAME :arrow_right: Terénní kočárek s pásy.
        2. HEUREKA_CPC :heavy_minus_sign: hodnotu nezmění.
      • Produkt s ITEM_ID = 56 třeba v exportu vůbec není, takže se nic nestane.
      • Produkt s ITEM_ID = 78:
       • Bude mít nově hodnoty elementů:
        1. PRODUCTNAME :heavy_minus_sign: hodnotu nezmění.
        2. HEUREKA_CPC :arrow_right: 7,8.
       • A proč ne "Nějaký balast"? Protože řádek s párovací hodnotou ITEM_ID = 788 tomuto produktu neodpovídá přesně.
   • :two: Párování podle částečné shody: Produkt je na řádek v CSV napárovaný i v případě, že hodnota párovacího elementu (specifikovanho v buňce A1 CSV souboru) daného produktu jen částečně obsahuje hodnotu z párovacího (prvního) sloupce datového souboru.
    • Tento režim se dá nastavit v nastavení pravidla v UI.
    • Dá se také nastavit, zda při párování záleží či nezáleží na velikosti písmen.
    • :warning: Pokud soubor definuje více řádků se stejnou párovací hodnotou, v režimu částečné shody platí vždy nejvrchnější řádek (pokud se produkt napáruje na nějaký řádek z datového souboru, další řádky se pro tento produkt přeskočí).
    • Příklad:
     • Obsah datového souboru:
      DESCRIPTION, CATEGORYTEXT
      pro panenky, "Dětské zboží | Hračky | Hračky pro holky | Doplňky pro panenky"
      kočárek, "Dětské zboží | Kočárky"
      granáty, "Sport | Střelecké sporty | Airsoft | Příslušenství na Airsoft | Airsoftové granáty"
      granát, "Oblečení a móda | Módní doplňky | Šperky | Soupravy šperků a bižuterie"
      
     • Co se stane:
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu pro panenky:
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT bude Dětské zboží | Hračky | Hračky pro holky | Doplňky pro panenky.
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu kočárek:
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT bude Dětské zboží | Kočárky.
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu granáty:
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT bude Sport | Střelecké sporty | Airsoft | Příslušenství na Airsoft | Airsoftové granáty.
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu granát (a nikoliv granáty):
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT: Oblečení a móda | Módní doplňky | Šperky | Soupravy šperků a bižuterie.
   • :three: :sunrise_over_mountains: Speciální režim párování podle interního MERGADO ID produktu:
    • Tento režim se nedá nastavit v nastavení pravidla, ale je automaticky aktivován v případě, že datový soubor definuje párovací pole s hodnotou :xid. Uživatelské nastavení párovacího režimu je v takovém případě ignorováno a páruje se podle interního ID/:xid položky v Mergadu.
    • :face_with_monocle: K čemu tohle je?
     • Když si na stránce Produkty vyexportujete položky do CSV souboru, dostanete CSV soubor přesně v tomto formátu - první sloupec CSV zde u každého produktu definuje pole :xid.
     • Pokud si pak tento soubor otevřete v programu Excel či Libre/OpenOffice Calc), můžete snadno nadefinovat velké množství manuálních změn u konkrétních produktů.
     • Pokud pak takto upravený soubor nahrajete do pravidla Import datového souboru, vaše změny budou reprezentovány konkrétním hromadným pravidlem, které se dá pozastavit, přesouvat, či rovnou smazat.
    • Příklad:
     • Obsah datového souboru:
      :xid, "PARAM|Materiál|1", "PARAM|Materiál|2"
      123456, "Bavlna 50%", "Ovčí vlna 50%"
      123457, "Polyester 30%", "Ocel 70%"
      123458, "Sklo 45%", "Merino vlna 55%"
      123459, "Železo 23%", "Bavlna 77%"
      ...
      
     • Efekt by měl být zřejmý z předchozích příkladů…
 • :star2: Funkci sledování produktu při průchodu pravidly jsme konečně integrovali do nového designu stránky Produkty:
  • image
  • Průchod pravidly u každého produktu dostal vlastní záložku, ve které se dá sledování produktu aktivovat. Na tomto místě se také - až se nasbírají data v rámci aplikování pravidel - dají změny zobrazit.
  • Nově jsou graficky zvýrazněny i rozdíly v hodnotách, které jsou jednotlivými pravidly změněny.
 • :star2: Vylepšili jsme pravidlo pro nastavení UTM parametrů:
  • Nově se u tohoto typu pravidla dá explicitně nastavit cílový element, do kterého se UTM parametry mají propsat.
  • Již existující pravidla tohoto typu si ponechají již nastavený element (ten jim MERGADO dříve nastavovalo na pozadí.)
 • :star2: Vylepšili jsme pravidlo Hromadně přepsat hodnoty:
  • Pokud je u pravidla zapnutý režim regulárních výrazů, tak jdou nyní v pravém sloupečku používat číslované zpětné reference - ty odkazují na text, který regulární výraz odchytne ve sloupečku nalevo.
  • Například:
   • V levém sloupci se hledá v elementu PRODUCTNAME podle regulárního výrazu:
    ^(.*)(Velikost )(.*)( %MANUFACTURER%).*$
    
   • V pravém sloupci lze nyní nově na stejném řádku - např. pro naplnění elementu PARAM|Velikost - použít zpětnou referenci v této formě:
    \3
    
   • Což ve výsledku element PARAM|Velikost vyplní obsahem třetí skupiny (tj. obsah třetích závorek zleva) z toho, co regulární výraz najde.
   • Konkrétněji:
    • Pokud má PRODUCTNAME hodnotu Dámská bunda Le Mesh bílá, Velikost S / M Le Moda (s tím, že MANUFACTURER má u produktu hodnotu Le Moda), tak se zde element PARAM|Velikost naplní hodnotou S / M.
 • :star2: Drobné vylepšení UI: Na stránce Produkty je pod názvem uloženého výběru nová ikonka s proklikem na vytvoření nového pravidla - s tím, že právě zobrazený výběr se do formuláře nového pravidla předvyplní.
  • image
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme chybu ve vyhledávání na stránce Elementy, které už umí správně vyhledávat řetězce obsahující znak % procenta.
 • V Mergado Store jsme vylepšili řazení subjektů, u kterých se dá appka spravovat, aby odpovídalo řazení e-shopů a exportů na jiných místech v Mergadu.
 • :hammer_and_wrench: Při převodu ceny z formátu Google Nákupy nově správně zohledňujeme hodnotu elementu G:SALE_PRICE, pokud je k dispozici (dříve jsme tento element ignorovali a ve všech případech jsme preferovali cenu definovanou v G:PRICE).
 • :hammer_and_wrench: Na stránce Přehled exportu jsme opravili situace, kdy jsme zobrazovali červený stav exportu i v případech, kdy s ním bylo vše v pořádku.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme chybu, kvůli které u některých formátu padal export výstupního feedu, pokud název nějakého parametru bylo pouhopouhé číslo, tedy např. <PARAM><PARAM_NAME>1</PARAM_NAME>...</PARAM>, které se převádělo do formy PARAM|1, které jsme následně špatně považovali za vícenásobný element.
 • :bacon: MERGADO umí nové formáty:
 • :sparkling_heart: Pokračujeme v práci na optimalizacích :gear::
  • MERGADO by mělo mít více responzivnější UI v situacích, kdy internetový prohlížeč dělá na pozadí paralelně více dotazů na náš server.
  • Podívali jsme se na zoubek podivně pomalému pravidlu Hromadně přepsat podle výběru a zrychlili jsme ho (a nasadili už minulý týden - bystří si již mohli všimnout :wink:).
   • Podle dosavadních měření se toto pravidlo zrychlilo více než 10x. Na reálných datech jsme viděli zrychlení zpracování pravidla z 1+ hodiny na 5 minut :beers:.
 • A další drobné opravy a vylepšení…

Novinky v platformě

 • Přidali jsme logování webhooků, které MERGADO vaší appce posílá.
  • Webhooky se dají prohlížet na stránce Webhooks v administraci vaší appky v Developers.
  • U poslaných webhooků se dá prohlédnout hlavička, obsah, ale i odpověď vaší appky.
  • Webhooky je možné si nechat zopakovat; tzn. znovu zaslat na hook URL vaší appky.
  • Webhooky aplikování pravidel se logují pouze v případě, že hook skončil s chybou - i takový hook se pak přes UI dá poslat znovu - např. kvůli debuggingu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 5. 9. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Přidaná podpora pro nový formát: Sravni.bg :bulgaria:
 • :exclamation:Google formáty prošly aktualizací. Přidali jsme spoustu nových elementů a opravili drobné nedostatky. Ověřte si, že je vše v pořádku v Google Merchant centru i pro vaše Google Ads!
 • Pro formát Shopalike CSV jsme doladili audit a přidali podporu elementu IN STOCK.
 • Udělali jsme úpravu v našeptávačích pro hromadná pravidla, aby se nestávalo, že na vás vyskočí chyba. A to ani při práci s pravidly, které mají stovky řádků.
 • “Typ datového souboru neodpovídá typu zvoleného formátu.” :arrow_right: Pokud budete nahrávat špatný formát souboru, například formát souboru nesedí s vybranou specifikací. (př. XML chcete nahrát jako CSV) MERGADO vám to dá nyní jasněji vědět
 • Vylepšili jsme Modrý panel, ve kterém máte přístup ke všem vašim Eshopům na jednom místě. Nyní bude rychlejší a bude se v něm lépe vyhledávat.

Novinky v platformě

 • Z API odstraněn endpoint /tasks, který byl označen DEPRECATED v říjnu roku 2018 a je nyní nepouživaný
3 Likes

Makra v Mergadu

Připravili jsme pro vás novou funkci Mergada - Makra! Cílem je zautomatizovat práci, kterou v Mergadu děláte.
Například si nastavíte výběry a pravidla, které pak můžete používat na dalších projektech.

Příklady využití:

 • Skrytí levných produktů

  • Vytvoří výběr + pravidlo, které skryje levné produkty.
 • Doplnění výrobce do názvu

  • Vytvoří výběr + pravidlo, které doplní výrobce do názvu produktů.

Jedná se o první verzi a tak budeme rádi za každou zpětnou vazbu. Pište nám také, jaké makra byste potřebovali.

Kde se dozvíte víc

Přečtěte si tento článek o Makrech, kde jsou všechny potřebné informace. Zjistíte jak Makra fungují a jak vám můžou pomoct.

MergadoFest!

@ludekvolejnik bude mít workshop na MergadoFestu, kde vám Makra důkladně předvede. Tak se těšte!

Datum nasazení

pondělí 16. 9. 2019

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 30. 8. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • :star2: Přidali jsme podporu pro nový formát Artikul.cz.
 • Do uživatelského rozhraní jsme přidali možnost vytvářet elementy s atributy (do této chvíle je vytvářelo pouze samo MERGADO na základě obsahu vstupního feedu). Element s atributem lze zadat v těchto formách:
  • ELEMENT(id=123) s jedním atributem.
  • ELEMENT(id=123;dalsi_atribut=hodnota) s více atributy.
 • :compass: Na stránce s výpisem hodnot elementů jsme zavedli řádek, který reprezentuje všechny prázdné hodnoty daného elementu.
  • Nyní tak člověk může na první pohled vidět, kolik produktů u elementu nemá žádnou hodnotu (tzn. element má u produktu prázdnou hodnotu nebo element u produktu zcela chybí). Uživatel pak může na tuto množinu produktů vytvořit výběr a například je všechny skrýt.
 • Opravili jsme chybku v UI, kdy nám nedopatřením zmizely ikonky v políčku pro výběr operátoru ve formuláři výběrů. :shushing_face:
 • :incoming_envelope: Vyřešili jsme situaci, kdy opakované notifikace ohledně e-shopu či exportu někdy přicházely i uživatelům, kteří k němu již nemají přístup (ale dříve přístup měli).
 • :lipstick: Zobrazení probíhajících procesů (import, aplikování pravidel, export, atd.) v UI prošlo mírným faceliftem.
 • Další drobné opravy a vylepšení.

Novinky v platformě

 • Opravili jsme chybu, kvůli které jsme vývojářům fakturovali instance jejich vlastní appky vázané na uživatele. Podobnou situaci jsme vyřešili i pro vývojáře appek vázaných na e-shop, kteří měli svou appku zapnutou u svého vlastního e-shopu.
 • Pokud se nám při přístupu ke Google Analytics přes naše API vrátí z GA nějaká chyba, její HTTP status kód chyby nyní už bude probublávat až ke klientovi našeho API.
 • Opravili jsme situaci, kdy získávání výběrů produktů, které byly vytvořené skrz makra, vracelo chybu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 10. 2019 v 15:00

Novinky a opravy

 • :star2: Pravidlo pro import datového souboru nyní podporuje vložení datového zdroje přes zadanou URL. :sunflower:
  • Toto doplňuje původní a stále existující možnost zdrojový datový soubor nahrát přímo.
  • Datový soubor se z této URL bude stahovat před každým aplikováním pravidel, což pro Vaší inzerci znamená větší možnosti dynamiky.
  • Všechna další nastavení, jako režim mapování, rozlišování velikosti písmen, či mapování
   dle :xid
   jsou podporována i v tomto novém režimu.

   image

 • :star2: :wrench: Pravidla lze nově aplikovat pouze na vzorek položek (na “sledované” produkty).
  • Díky této nové možnosti lze zkontrolovat správnost nastavení exportu (výběry, funkčnost pravidel, hodnoty proměnných a výstupních elementů, atd.) v mnohem kratší době. :rocket:
  • Tento nástroj je k dispozici na stránce Pravidla v rozklikatelném tlačítku pro spuštění aplikování pravidel:

   image

   • Takto se spustí aplikování pravidel pouze na ty produkty v exportu, které jsou označené ke sledování v jejich průchodu pravidly. Pokud export ani jeden takový sledovaný produkt nemá, možnost spustit “částečné aplikování pravidel” se na stránce Pravidla nezobrazí.
  • Věříme, že Vám tato nová pomůcka v Mergadu ušetří spoustu drahoceného času. :heart:
 • :star2: Nový e-shop lze v Mergadu vytvořit samostatně.
  • Tato nová možnost se hodí v situacích, kdy má uživatel problém svůj feed do Mergada nahrát a vytvořit nový e-shop tradičním způsobem. Např. z důvodu kolizí názvů domén (třeba URL z CDN či z dodavatelských systémů) přítomných ve feedech i z jiných e-shopů.
 • Vylepšili jsme exportér pro formát Google Nákupy, který nyní umí správně exportovat i elementy s atributy.
 • Na stránce Přehled jsme pro exporty formátů Heureka.cz a Heureka.sk opravili grafy přehledu statistik z Heureky - přehled o dodacích lhůtách, kategoriích, počtech e-shopů na kartách, atd. - kde se občas chybně zobrazovala čísla agregovaná za více dnů (namísto pouze dne předchozího).
 • Opravili jsme chybu, kvůli které vyhledávání v modrém panelu občas nevracelo výsledky, pokud uživatel hledaný řetězec zadával příliš rychle. :face_with_raised_eyebrow:
 • A další drobné opravy a vylepšení…

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 7. 11. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • :sunflower: Nový typ pravidla - Hromadně zkopírovat hodnoty :open_file_folder:.
  • Pomocí tohoto pravidla lze jednoduše a hromadně zkopírovat hodnoty z více elementů do jiných elementů.
 • U pravidla Hromadné přejmenování kategorií najdete nového pomocníka :sunglasses: - možnost zvýraznit řádky s nepřítomnými kategoriemi:
  • image
 • Aktualizovali jsme formát pro Mall.cz marketplace, aby odpovídal aktuální specifikaci.
 • Přidali jsme podporu pro zcela nové formáty:
  1. Formát :hungary: Argep.hu pro Maďarsko.
  2. Formát :greece: Snif.gr pro Řecko.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které se u formátů Heureka.cz a Heureka.sk element RATING nepropisoval na výstup.
 • U formátu Skrz.cz se budou vícenásobné elementy TAGS|x, IMAGES|y a CITIES|z již správně exportovat.
 • Další drobné opravy a vylepšení…

Co chystáme

 • :sunny: Pro úzkou (interní) skupinku lidí v tomto release vypouštíme - k vyzkoušení a vyladění - novou vychytávku: plánovač pravidel :spiral_calendar:.

Novinky v platformě

 • Přehled odeslaných webhooků na stránce Webhooks v administraci vaší appky v Developers nyní zobrazí i delší payloady. Dříve se často stávalo, že byl JSON payload při logování webhooku useknutý kvůli délce. Nyní by se to mělo stávat méně.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 21. 11. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • :sunflower: Vylepšení: Pravidlo pro datový import nově podporuje i nestandardní oddělovače pro CSV soubory. Uživatel si nyní může vybrat z těchto:
  1. , čárka (výchozí)
  2. ; středník (nové)
  3. | svislítko (nové)
 • :truck: Pro formát :hungary: Favi.hu jsme přidali podporu pro pravidlo nastavení ceny dopravy. Aktuálně jsou k dispozici tito dopravci:
  • DHL
  • DPD
  • GLS
 • :wrench: U custom formátu nově umožňujeme uložit definici i bez zadaného “root” elementu. Díky tomu můžete do Mergada importovat i feedy, u kterých tento top-level element chybí.
 • :file_folder: Při čtení importovaných CSV souborů jsme vylepšili zpracování správně vyescapovaných uvozovek.
  • Např. "text v uvozovkách obsahující další ""dvojité uvozovky s , (oddělovačem)"" se přečte správně."
 • :mag: Opravili jsme fungování formuláře pro výběry (hledání produktů) pro uživatele s právy jen pro čtení.
 • U formátů pro Google Nákupy jsme opravili exportování elementu G:SUBSCRIPTION_COST.
 • Při vytváření spojení s vyhledávačem Heureka :czech_republic: :slovakia: a: přes Mergado Keychain :old_key: už zobrazujeme správnou hlášku, pokud daný účet na Heurece sice existuje, ale nemá u sebe žádné e-shopy.
 • … a další drobná vylepšení a opravy.

Novinky v platformě

 • Na stránce se zobrazením appky už nebudeme zobrazovat horní žlutá oznámení (o výpadcích, releasech, atd.) a tím překrývat obsah vašeho IFRAME.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 29. 1. 2019 v 14:00

Novinky a opravy

 • :gear: :star2: Pravidlo datového importu nyní vynutí plné aplikování pravidel, pokud se změní externí data.
  • Standardně MERGADO aplikuje pravidla pouze na produkty, jejichž vstupní hodnoty se změnily při posledním importu. Nyní tuto “změnu externích dat” budeme detekovat i u datového zdroje tohoto pravidla.
 • :gear: :wrench: Pravidlo datového importu nyní nově nerozlišuje velikost písmen u názvů elementů.
  • V Mergadu pracujeme s názvy elementů jako case-insensitive (nerozlišujeme u nich velikost písmen); element Nejaky_Element je pro nás tedy to samé, jako nejaky_element či NEJAKY_ELEMENT. Nedává tedy smysl, aby pravidlo datového importu velikost písmen rozlišovalo.
  • Nyní tedy nově bude mít datový vstup (např.):
   :xid,Nazev_Produktu,cenaSDPH
   1,"kočátek",123.45
   
   vliv i na elementy nazvané NAZEV_PRODUKTU a CENAsDPH.
 • :books: Vychytávka: U exportů je v menu nová možnost Duplikovat export :star2:
  • Tato akce vytvoří kopii exportu (ten se zařadí pod stejný e-shop). Kopie se vytvoří i se všemi výběry, pravidly, elementy a proměnnými.
  • :high_brightness: Pozor: Jakékoliv appky spuštěné pod původním exportem nebudou zapnuté u exportu nového - a je na uživateli, zda je vůbec zapnout chce.
 • :gear: :star2: Vylepšení: Pravidlo nastavení cen za dopravu nyní podporuje použití proměnných.
 • Formáty:
 • :star: Vylepšení: U pravidel, které podporují regulární výrazy nyní zobrazujeme nápovědu, jak používat zpětné reference.
 • :star: Upravili jsme workflow při práci s custom formáty, aby byla uživatelsky přívětivější.
 • Na stránce s historií exportu se nyní u přeskočeného importu (z toho důvodu, že se vstupní soubor nijak nezměnil) zobrazuje správný počet položek (namísto předchozí nuly).
 • Při hromadném importu pravidel jsme opravili chybu, kvůli které se nezobrazovala žádná pravidla, která by šlo importovat.
 • Při zakládání exportu jsme uživatelům zobrazovali jako existující e-shopy i ty, ke kterým měl přístup jen pro čtení - a nový export k nim stejně nešel přiřadit. Toto jsme opravili.
 • Na stránce Produkty jsme opravili chybu v zobrazení produktů, která vznikala v určité kombinaci nastavení zobrazení.
 • V modrém panelu se kvůli chybě při vyhledávání nezobrazovaly e-shopy, které neměly žádný export. Toto jsme opravili.
 • Sjednotili jsme názvy různých procesů a jejich fází na stránce s historií exportu.
 • Přidali jsme překlady pro názvy zemí a měn, které nám chyběly.
 • Další opravy a drobná vylepšení…

Novinky v platformě

 • V MQL nově podporujeme “speciální element” nazvaný @MERGADO_ID, který se dá používat k vybírání konkrétních produktů podle jejich interního (našeho) ID (např. to ID, které se používá na endpointu https://api.mergado.com/products/123456789, nebo se u produktů v rozhraní ukazuje v URL).
  • Toto nyní mohou appky používat k vytváření výběrů na konkrétní produkty (a pak v appce například dát k dispozici odkaz do Mergada na tento výběr).
  • Příklady použití:
   • @MERGADO_ID = "123456789"
   • @MERGADO_ID NOT IN (123456789; 123456780)
   • PRODUCTNAME ~ @MERGADO_ID AND @MERGADO_ID ~ "3" OR @MERGADO_ID IN ("123";"321")
 • Změnili jsme dobu, po které uchováváme záznamy webhook logů přístupné v Mergado Developers na 7 dní.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 26. 2. 2020 v 15:00

Opravy

 • Opravili jsme špatné převádění accessories v custom formátech. :prayer_beads:
 • Našeptávání proměnných v pravidlech pro dopravu už funguje.
 • Uživatelům, kteří jsou dlouho přihlášení se už nestane, že by se jim v aplikaci nezobrazily faktury. :moneybag:

Novinky

 • V auditu bude varování, pokud feed ve formátu pro Heureku nebo Zboží nebude obsahovat cenu za dopravu. :post_office:
 • :gear: V pravidle Zaokrouhlit si nyní budete moci zvolit oddělovač desetin (čárka, tečka) a tisíců (nic, tečka, čárka, mezera).
 • :mage: Předělali jsme Založení nového exportu, aby byl tento proces snazší a přehlednější.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. :pray:

4 Likes

O svoji inzerci se bát nemusíte.:man_superhero:
I když se venku dějí nevídané věci, chceme všechny uživatele Mergada ujistit, že jejich inzerce poběží dál beze změn.:gear:
Pokud budete potřebovat pomoc ohledně nastavení vaší reklamy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.:couple:

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 18. 3. 2020 v 15:00

Novinky

:sunny: Makra si nyní můžete vytvářet i vy sami

Nástroj Makra - tedy možnost spouštět přednastavené akce, díky kterým můžete Váš export nastavit snadno a rychle - jsme představili již vloni v září. Tehdy jsme makra spustili v režimu “uživatelé mohou makra spouštět”, kdy jste mohli používat námi již připravené skupiny akcí, ale sami jste je vytvářet nemohli.

Postup vytváření maker byl tehdy přístupný pouze našemu týmu, neb šlo o docela složitý proces v testovacím režimu. Editor maker a celé rozhraní okolo bylo prostě potřeba udělat uživatelsky přívětivější a před ostrým spuštěním jsme chtěli vychytat co nejvíce “much”.

Teď vytváření maker umožňujeme všem našim uživatelům. :sunglasses:

obrazek

V menu nejvyšší úrovně (tedy na hlavní stránce) je nová položka Vlastní makra. Na této nové stránce můžete svá makra vytvářet a dále spravovat.

Běžte si to vyzkoušet! :kite:

 • :four_leaf_clover: Makro je v principu sled parametrických akcí, které v Mergadu udělají něco, co byste jako uživatelé mohli v Mergadu udělat i vy sami, avšak správně vytvořené makro to udělá za Vás, bez chyby a mnohem rychleji - a takové makro můžete spustit na různých svých exportech.
  • Podporované akce v makrech jsou momentálně tyto:
   • Vytvořit element (a k němu volitelně i standardní proměnnou)
   • Vytvořit výběr (vstupní i výstupní)
   • Vytvořit pravidlo (aktuálně lze vytvářet pravidla typu přepsat, najít a nahradit, skrýt produkt, zkrátit hodnotu, změnit velikost písmen, zaokrouhlit, nastavit UTM parametry, odstranit HTML tagy a výpočet. Zatím není možné vytvářet hromadná pravidla - ale časem i toto máme v plánu.)
 • :thinking: Co je důležité si uvědomit:
  1. Makro je obecný předpis a jako takové před svým spuštěním nemá vazbu na žádný konkrétní export.
   • Myslete na to v situaci, když se třeba budete divit, že při definování akce Vytvořit pravidlo v seznamu výběrů, na které se pravidlo má aplikovat, nefigurují výběry z žádného vašeho existujícího exportu. Pravidla definovaná v makru lze aplikovat pouze na výběry, které jsou definované v témže makru. (A podobně to funguje i u ostatních akcí.)
  2. Makro po svém spuštění nad určitým exportem a vykonání předepsaných akcí stále nemá vazbu na žádný export, u kterého bylo spuštěno.
   • Jinými slovy, vytvořené elementy, výběry a ani pravidla nejsou nijak speciální - je to jako kdyby je vytvořil uživatel sám.
 • :candy: Makro dále může definovat parametry, kterými lze chování makra měnit pro konkrétní situaci před jeho spuštěním nad nějakým exportem.
  • Každý parametr má:
   • Název (např. Element pro cenu)
   • Typ (jedna z možností text, číslo, element)
   • Výchozí hodnotu (např. PRICE_VAT)
 • :pizza: Další vlastnosti makra:
  • Název makra
  • Popis makra (k jeho formátování lze použít GitHub Flavored Markdown)
  • Jazyk makra (kterým specifikujete jazykovou mutaci svého makra)
  • Formát makra (kterým specifikujete pro které formáty podporované Mergadem bude vaše makro doporučováno)
 • A co s vytvořeným makrem? :four_leaf_clover:
  1. Svá makra můžete spouštět :wrench: nad svými exporty v Mergadu (v rámci exportu je k tomu určená položka v menu nazvaná Makra).
  2. Svá makra můžete sdílet s ostatními uživateli. :nerd_face:
   obrazek
   Ti si jej pak přes odkaz mohou naimportovat do své vlastní kolekce maker :floppy_disk:. A když pak vy své makro upravíte, ostatní se to dozví a mohou nechat svou kopii makra aktualizovat podle vašich změn (a nebo mohou změny ignorovat).
 • :blue_book: K tématu vytváření maker se na našem blogu brzy objeví články, které Vám s touto vychytávkou dále pomohou. :wink:

Nezapomínejte, že aktuální možnosti okolo vytváření a spouštění maker a jejich správy jsou jen začátek a my budeme rádi, když nám k tomuto novému nástroji po vyzkoušení sdělíte Vaše názory a připomínky. Naším cílem je Vám práci v Mergadu co nejvíce zjednodušit. :cherries:

:star2: Plánovač pravidel

Nástroj plánovač pravidel byl v testovacím insiders režimu již od listopadu loňského roku. Chtěli bychom poděkovat všem insiderům, kteří tuto “fíčuru” testovali a pomohli nám před ostrým spuštěním objevit a vyřešit všemožné chyby. Díky! :heart:

 • Nová vychytávka! :upside_down_face:
 • :four_leaf_clover: Díky plánovači pravidel můžete svým pravidlům naplánovat časová odbobí, kdy se mají aplikovat a kdy se mají přeskakovat.
 • Jak se k nastavení plánu pravidla dostat?
  • Na stránce Pravidla je u každého pravidla (typ pravidla musí plánování podporovat) nová ikonka, kterou se dostanete na stránku s nastavením jeho plánu:
   obrazek
 • Jak plánovač funguje? :thinking:
  • Plánovač pravidlatři úrovně nastavení:
   1. Plánovač jako takový je u daného pravidla buď aktivní :white_check_mark: či neaktivní :heavy_multiplication_x:.
   2. :spiral_calendar: Platnost plánu může být omezená datem:
    1. Datum od (včetně): Denní plánovač (viz další bod) má efekt od tohoto data (včetně tohoto data). Můžete si také vybrat, zda se před tímto datem má pravidlo standardně aplikovat, či se má před tímto datem vždy přeskakovat.
    2. Datum do (včetně): Denní plánovač (viz další bod) má efekt do tohoto data. Můžete si také vybrat, zda se po tomto datu má pravidlo opět standardně aplikovat, či se má po tomto datu už vždy přeskakovat.
   3. :timer_clock: Denní plánovač, skrze který můžete nastavit chování pravidla pro každý den v týdnu zvlášť. Každý den je dále rozdělen na šest čtyřhodinových úseků, u kterých si můžete vybrat, zda se tehdy pravidlo aplikovat má, či ne.

Mějte prosím na paměti, že aby plánovač dělal to, co po něm chcete, pravidlo musí být zapnuté :warning:. Na pozastavené pravidlo nemá plánovač vliv. Jinými slovy, plánovačem nelze vynutit aplikování pozastaveného pravidla.

 • Příklad nastavení dle zadání:
  • Chcete např. nastavit plán pravidla Nastavit dárek zdarma tak, aby se od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 (včetně) pravidlo aplikovalo pouze v pátek od 12:00 do 24:00 a pak celou sobotu a celou neděli. S tím, že před 1. dubnem 2020 se pravidlo bude aplikovat standardně vždy. A poté, od 1. května se pravidlo bude vždy přeskakovat.

   Plán potom nastavíte takto:

   aaaaaac

I u této vychytávky také samozřejmě budeme rádi za Váš feedback. Vaše zkušenosti s tímto nástrojem nás zajímají a určitě chceme vědět, jak se Vám s plánovačem bude pracovat. :heart:

Další novinky a opravy

 • :star: Pravidlo Nastavení cen za prokliky prošlo výrazným vylepšením.
  • Změny se týkají strategie minimální cena za proklik.
  • Dříve jsme minimální cenu za proklik počítali pro každý produkt zvlášť podle kategorie, kterou jsme získali ze statistických reportů z Heureky (které mají den prodlevu).
  • Nově si tato data připravujeme předem z aktuální tabulky pro minimální ceny za proklik, kterou Heureka poskytuje.
  • Ve výsledku toto znamená:
   1. Strategii minimální cena za proklik můžeme uplatnit ihned i u zcela nových produktů (před tím, než nám Heureka k danému produktu poskytne statistiky).
   2. Doba aplikování tohoto pravidla se výrazně urychlí :fast_forward:.
   3. :key: Díky těmto změnám již pro toto pravidlo není nutné v Keychainu vytvářet spojení s Heurekou. (Nicméně toto propojení stále doporučujeme, kvůli množství jeho dalších výhod.)
 • :high_brightness: Nový formát: Nově podporujeme formát pro Alza.cz :czech_republic:.
 • Při vytváření custom formátu nově našeptáváme URL, které v Mergadu již máte (stejně jako je našeptáváme v průvodci založením exportu).
 • Do nového průvodce založením exportu jsme do rekapitulace vrátili zpět (odhadovaný) počet produktů ve feedu.
 • :wrench: Custom formát: Opravili jsme načítání hodnot elementu DELIVERY, pokud obsahoval textovou hodnotu (počítalo se totiž s tím, že element s tímto názvem obvykle bývá zanořený).
 • Do průvodce založením exportu jsme doplnili množství chybových hlášek pro lepší diagnostiku problémů, které mohou vzniknout při přístupu k vašim feedům.
 • Vylepšení: Pokud se nám v průvodci založením exportu nepodaří identifikovat vstupní formát vašeho feedu, možnost definovat vlastní formát bude nyní zobrazena navrchu.
 • Oprava: V novém průvodci založením exportu jsme opravili vypisování hodně dlouhých URL adres.
 • Oprava: U pravidla hromadné přepisování dle hodnot jsme upravili popisky, aby dávaly větší smysl.
 • A mnoho dalších drobných oprav a úprav.

Novinky v platformě :hammer_and_pick:

 • MAIA (Mergado App IFRAME API) je nově podporovaná i ve widgetech vaší appky.
  • Díky tomu půjde např. otevřít nové okno prohlížeče přes Mergado.openWindow() i z widgetu.
 • V informacích o projektu na endpointu https://api.mergado.com/projects/<id>/info/ odteď vždy vracíme reálně používané hodnoty source a medium pro Google Analytics (tedy i tehdy, když MERGADO používá defaultní hodnoty, např. pokud uživatel explicitně nenastavil vlastní ).
 • V Developers si nově můžete nastavit kód pro Google Analytics, který se bude odesílat při návštěvě uživatele na stránce s detailem vaší appky v Mergado Store.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 6. 4. 2020 v 15:30

Novinky

 • :high_brightness: Vylepšení: Na základě Vaší zpětné vazby jsme vylepšili pár věcí týkajících se maker.
  • Při filtrování dostupných maker se nově dají zobrazit makra všech jazyků.
  • Zobrazení dostupných maker je nově rozděleno na vaše makra a veřejná makra.
  • Importované makro se nově automaticky nastaví jako neveřejné.
  • Množství dalších drobností a oprav.
 • Formáty:
  • Aktualizovali jsme formáty pro Shoptet.cz :czech_republic: podle novinek ve specifikaci.
  • Aktualizovali jsme specifikaci pro audit formátu pro Zboží.cz :czech_republic:, kde jsme upravili rozmezí pro validní hodnoty MAX_CPC a MAX_CPC_SEARCH.
  • Upravili jsme formát pro RSS, který teď exportujeme s elementy se správnou velikostí písmen.
 • Informační hlášky v rozhraní se nově nebudou zobrazovat víckrát, pokud říkají stejnou věc. :thinking:
  • Také jsme trochu umravnili vyskakování informačních hlášek v novém průvodci založením exportu.
 • :abacus: Vylepšili jsme automatickou detekci formátu pro formát Mergado Analytic XML. Nyní bychom ho měli rozpoznat o fous lépe.
 • :candy: Do rozhraní vytváření a editace custom formátu jsme implementovali pár vychytávek a opravili jsme pár chyb.
 • Oprava: Našeptávače hodnot elementů v rozhraní nenašeptávaly číslo 0. Toto jsme opravili.

Novinky v platformě :hammer_and_pick:

 • Ve specifických případech se stávalo, že widget appky neměl nastavenou správnou výšku - obsah widgetů tak byl vidět “useknutý”. Toho je nyní opraveno.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 29. 4. 2020 v 15:30

:sunny: Toto je primárně “technický release”, kterým vylepšujeme a modernizujeme “vnitřnosti” Mergada, aby naše appka byla do budoucna lépe udržitelná. Tento release je milníkem, kterým finišujeme dva naše velké a dlouhodobé projekty:

 1. :snake: Dokončení modernizace codebase našeho backendu z Pythonu 2 na Python 3.
 2. :floppy_disk: Refaktoring schématu datových struktur, ve kterém u nás reprezentujeme produkty z vašich shopů.

:information_source: Pro standardní práci uživatele se touto verzí, krom drobných oprav, navenek nic nemění.

Další novinky

 • Oprava vnitřní specifikace pro rodinu formátů Shopmania - na stránce Produkty se nyní bude element pro kategorie zobrazovat správně.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 5. 2020 v 16:00

Novinky

 • :sunny: Makra dostala různá vylepšení:
  • Do popisu makra lze nově přidávat i obrázky.
  • Vyhledávání maker nově vyhledává i v popisech makra.
  • Makra spuštěná nad nějakým projektem (exportem) se nyní zalogují do jeho historie.
  • Ve výpisu dostupných maker se u karty makra nově zobrazují časy vytvoření a poslední úpravy makra.
  • Opravili jsme chyby při stránkování výsledků při vyhledávání maker.
 • :star: Nová fíčura: Automatické návrhy kategorií pro pravidlo Hromadné přejmenování kategorií.
  • V tomto releasu nasazujeme zcela novou komponentu, která pomocí pokročilých algoritmů pro zpracování přirozeného jazyka na základě vstupních kategorií ve vašem feedu dokáže navrhnout co nejlepší ekvivalentní kategorii, kterou daný cílový vyhledávač zná.
  • Toto aktuálně podporujeme pro formáty :czech_republic: Heureka.cz, :czech_republic: Zboží.cz a :slovakia: Heureka.sk
  • V editoru pravidla Hromadné přejmenování kategorií je u podporovaných formátů nové tlačítko “navrhnout doporučené kategorie”:
   • obrazek
   • Po kliknutí se na pozadí začnou načítat unikátní kategorie přítomné ve vstupních hodnotách vašeho feedu a začnou se vyhodnocovat návrhy správných kategorií, které se následně zobrazí jako možnosti na pravé straně formuláře. Toto by mělo být pro standardní použití velice rychlé, nicméně pro velké feedy s množstvím (např. s tisíci) kategorií to může nějaký čas trvat.
  • Jde o zcela novou fíčuru, takže za připomínky a náměty od uživatelů budeme rádi! :balloon:
 • :sparkles: Podporujeme nové formáty :serbia: Eponuda XML a Eponuda CSV.
  • Specifikace formátu je k dispozici zde.
  • Příklad XML formátu zde.
  • Příklad CSV formátu zde.
  • Tyto nové formáty umíme i auditovat.
 • Opravili jsme audit formátu pro Google Nákupy. Nyní popis produktu kontrolujeme v elementu G:DESCRIPTION a nikoliv v DESCRIPTION.
 • Vylepšili jsme filtrování v historii projektů. Nově lze filtrovat události podle uživatele, který událost vykonal.
 • Vylepšili jsme chování formátů pro Heureku, které odteď umí rozpoznat a importovat elementy DELIVERY_ID, DELIVERY_PRICE a DELIVERY_PRICE_COD i když nejsou velkými písmeny.
 • Opravili jsme vzácné samovolné přesměrování na stránku s notifikacemi, které by nyní už nemělo nastávat.

Insiders :sunflower:

 • Na stránce Produkty je pro naše insiders uživatele nová možnost zobrazení produktů v tabulce.
  • Každý řádek v tomto zobrazení představuje jeden produkt. Sloupce představují názvy elementů, které jsou zobrazené (tyto si uživatel může sám vybrat). V buňkách uvnitř tabulky jsou pak vidět hodnoty těchto elementů.
  • Výstupní hodnoty se v buňkách dají přímo editovat.
  • V přípravě dále máme podporu pro řazení hodnot a export vybraných sloupců.

  Za jakýkoliv feedback k tabulkovému zobrazení budeme rádi, abychom tuto novou fíčuru, která má za úkol ulehčit uživatelům práci s jednotlivými produkty, mohli dosochat k dokonalosti. :balloon:

Platforma :clamp:

 • Aktualizovali jsme kód pro měření konverzí (zapnutí appky) pro Sklik.
 • Při vypínání appky v Mergado Store se uživatele zeptáme, zda nechce zanechat hodnocení a feedback.
 • Přidali jsme možnost mít ikonku appky ve dvou verzích - pro světlé i pro tmavé pozadí.
 • Nové endpointy pro zjištění přístupových práv uživatele pro konkrétní projekt/e-shop:
  • /users/<user_id>/permissions/eshop/<eshop_id> - pro zjištění práv uživatele pro daný shop.
  • /users/<user_id>/permissions/project/<project_id> - pro zjištění práv uživatele pro daný projekt (což jsou vždy stejná práva, jako má daný uživatel pro zbytek shopu, ke kterému projekt patří)
  • Odpověď pak má tuto formu
   { 
     "user_id": 1,
     "eshop_id": 2, // Nebo pole "project_id"
     "role": "writer" // Možné hodnoty: 'writer', 'reader', 'owner', null
   }
   
 • Po vypnutí appky u projektu se nově MERGADO postará o smazání všech pravidel typu ‘app’ pro danou appku, pokud si je appka po sobě z nějakého důvodu sama nedokázala při vypínání “uklidit”.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 27. 5. 2020 v 15:30

Novinky

 • :sunflower: Přidali jsme podporu formátu pro platformu :czech_republic: UPgates.
  • Specifikace formátu k dispozici zde.
  • V přípravě máme možnost tento formát i auditovat.
 • :sparkles: Optimalizovali jsme aplikování pravidel u velkých projektů.
  • Analyzovali jsme případy, při kterých se v určitých případech při aplikování pravidel velkých projektů s produkty pracovalo neefektivně.
   • Toto se nejvíce projevovalo u projektů se statisíci produkty a s desítkami až stovkami pravidel, z nichž jich velké množství cílí na výběry na výstup.
  • Na základě těchto analýz jsme implementovali vylepšení, které by v těchto extrémních případech mělo celkovou dobu trvání aplikování pravidel docela významně zkrátit :hourglass:.
 • :straight_ruler: Vychytávka v UI: Na několika místech v rozhraní - tam, kde se to může hodit - se u pravidel a výběrů nyní ukazují ikonky, díky kterým je na první pohled poznat, zda jde o výběry vstupní či výstupní.
  • Příklad ze stránky Pravidla:
   • obrazek - pravidlo je cílené pouze na výběry na vstup.
   • obrazek - pravidlo je cílené na výběry na vstup i výstup.
   • obrazek - pravidlo je cílené pouze na výběry na výstup.
  • Toto může uživatelům výrazně ulehčit práci při optimalizaci nastavení pravidel - což má přímý vliv na to, jak dlouho bude u projektu proces aplikování pravidel trvat.
 • :ribbon: Další vychytávka pro pravidlo Hromadné přejmenování kategorií.
  • Do levého sloupce kategorií nyní můžete vkládat víceřádkový text, který je formulářem následně správně rozdělen do nových řádků.
   • Toto funguje pro běžný text, ale i pro zkopírované řádky z Excelu či z CSV. V případě, že takto kopírujete dva sloupce, tak i tyto zkopírované hodnoty budou správně rozdělené do levého i pravého sloupce. :balloon:
   • ezgif-2-3cf96c28fe3a
 • :adhesive_bandage: Ošetřili jsme určité případy, kdy MQL špatně pracovalo se speciálními znaky v obsahu elementů - např. nebylo možné správně vyhledávat obsah elementu s víceřádkovým textem uvnitř víceřádkového obsahu jiného elementu. Toto je nyní ošetřeno a možné to je.
 • Aktualizovali jsme formát pro Google Nákupy, který podle platné specifikace popis produktu ukládá do elementu G:DESCRIPTION a nikoliv do DESCRIPTION. Toto zohledňuje také náš převodník formátů.
 • Vylepšení práce v UI: Modální okno pro editaci hodnot pro podmínky je obsažen ve výčtu/není obsažen ve výčtu má nyní lépe viditelná tlačítka i na menších displejích.
 • :hammer_and_wrench: Ošetřili jsme pravidlo Datový import, jehož aplikování končilo chybou, pokud se na URL, kde se má nacházet zdrojové CSV, nacházel zcela prázdný soubor. Nově v takovém případě pravidlo nic neudělá.
 • Updatovali jsme formát Glami, který nyní už podporuje pravidla Nastavit parametry produktů a Nastavení ceny dopravy pro všechny jazykové mutace :earth_africa:.
 • Přidali jsme základní podporu pro :iceland: Island (např. jeho měnu).
 • Prostor jsme věnovali i dalšímu ladění za cílem stabilizovat infrastrukturu Mergada.
 • A množství dalších drobných oprav.

Insiders

 • :candy: Pro naše insiders jsme ještě připravili doplnění k vychytávkám v UI.
  • Nad seznamem pravidel na stránce Pravidla je vidět nové zaškrtávací políčko Zobrazit série pravidel, kterým se dá aktivovat vizuální odlišení jednotlivých sérií pravidel.
  • Podle těchto sérií MERGADO při aplikování pravidel aktuální seznam pravidel totiž “rozseká” - a takové série pak musí zpracovávat sériově - jednu za druhou.
   • Toto “rozsekávání” se na pozadí dělo vždy - ale díky tomuto novému nástroji je možné jasně vidět, jak si MERGADO aplikování pravidel reálně naplánuje.
   • Platí zde obecné pravidlo, že čím méně takových sérií u projektu je, tím proces aplikování pravidel bude rychlejší.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes