Problém s aplikací výpočetního pravidla

:warning: Po středečním release evidujeme problémy s aplikací výpočetního pravidla.

Konkrétně se jedná o případy, kdy ve vzorci výpočtu použijeme element s cenou obsahující měnu. Taková proměnná se nevyhodnotí jako číslo, výpočet se neprovede a pravidlo se přeskočí.
To může následně způsobit nekonzistentní hodnoty v následujících pravidlech a v některých případech pak i zamítnutí výstupního feedu reklamním systémem.

Oprava této chyby je již připravena a testuje se. Během dopoledne by měla být nasazena a následně spuštěno přegenerování daných projektů.

Za komplikace se omlouváme a prosíme o trpělivost.

:mechanic: Problém se dá dočasně vyřešit vytvořením nové pomocné proměnné, díky které pomocí regulárného výrazu z elementu s cenou a měnou “vytáhnete” a do proměnné uložíte samotné číslo bez měny. Proměnnou pak nahradíte ve vzorci výpočetního pravidla za element s cenou. S nastavením vám rádi pomůžeme.

2 Likes

:alarm_clock: UPDATE

:white_check_mark: Oprava chyby je nasazena a dotčené projekty budou v nejbližších minutách zařazeny do fronty pro přegenerování.

Prosíme o součinnost a nahlášení případných problémů.

1 Like