Výpočet (Výpočtové pravidlo)

Popis
Toto pravidlo umožňuje provádět výpočty s proměnnými.

Použití
Pomocí Mergada lze nastavit i výpočty (sčítání, odčítání, násobení, dělení, práci se závorkami i proměnnými). Přečtěte si, jak na početní operace v Mergadu.