:calc: Výpočet (Výpočtové pravidlo)

Popis


Toto pravidlo umožňuje provádět výpočty s proměnnými.
 
:calc:


Použití

Pomocí Mergada lze nastavit i výpočty (sčítání, odčítání, násobení, dělení, práci se závorkami i proměnnými). Kompletní informace o tom, jak na početní operace v Mergadu naleznete zde.