Vnořený element

Pro které elementy je možné využívat vnořený element. Potřebujeme následující?
2022-06-28_14-30

images
image1 IMG uRl…
IMG uRl…
/images

pokud zadáváme a generujeme přes pravidlo obsah elementů s pomocí images|image1 negeneruje se ve výstupním fededu…

1 Like

Které elementy mají podporu pro vnoření (potřebujeme skupinu pro images|image…)

Mergado 2 přinese podporu libovolných zanořených elementů. Do něj mají nyní přístup členové insiders a mohou takto vytvářet nové exporty. Všem uživatelům by mělo být zpřístupněno v závěru července 2022. Pokud by to spěchalo, je možné napsat na podporu a požádat o zapojení do insiders.

Na původním jádře Mergada vychází zanořené elementy z konkrétního formátu. Jde-li např. o Heureka.cz formát, budou to PARAM, DELIVERY atp.