Výpis chyb bránících přegenerování

Bylo by prosím možno v případě výskytu chyby někam vypsat i o jakou chybu se jedná?

Například v tomto případě, nic se neměnilo, běží už docela dlouho. Vstupní feed načíst z URL jde. Při přegenerování dostanu informaci o 3 chybách, na kterých export skončí, ale nikde se nedozvím o jaké chyby se jedná

Programátorovi jsem chtěl zadat opravu feedu, ale ten chce vědět co je v něm špatně. Takže jsem se mohl obrátit jen na podporu a požádat o info, ale bylo by určitě dobré mít alespoň základní i přímo v MERGADO. Naštěstí Kuba odpovídá rychle, ale i tak by bodla informace z nástroje.

1 Like

Děkuji @proficio zadal jsem na vývoj k promyšlení.