Import datového souboru

Popis
Pomocí pravidla Import datového souboru dokážete pomocí CSV souboru importovat úpravy k již existujícím položkám. Pravidlu jsme věnovali samostatný článek.