:data_import: Import datového souboru

Popis


Pomocí pravidla Import datového souboru dokážete pomocí CSV souboru importovat úpravy k již existujícím položkám. Pravidlu jsme věnovali samostatný článek.

:data_import: