MERGADO Marketplaces - NEWS

MERGADO Marketplaces - 28 - menší opravy a vylepšení

2024-01-23T23:00:00Z

Tento release přináší řadu menších oprav a vylepšení, kdy velká část není pro běžné uživatele viditelná, ale vše slouží pro lepší fungování aplikace. Mezi viditelné změny pak patří například:

 • Lokalizace nových chybových hlášek z marketplace.

 • V sekci validace a nastavení notifikací najdete link na články z našeho fóra, které Vám zodpoví případné otázky a nejasnosti, na které v těchto sekcích můžete narazit.

 • Notifikace přes MERGADO Zprávy nově obsahují link přímo do naší aplikace:

 • V případě, že došlo z Vaší strany k obnovení napojení na marketplace, je tato událost viditelná v sekci historie pro lepší přehled o stavu napojení:

 • Vylepšili jsme proces posílání názvu nabídky, obrázků a popisků na Allegro. Pokud je ve Vašich datech chyba, tak se nabídku stejně pokusíme na Allegro nahrát s popiskem/názvem/obrázky od Allegra a Vás o tom informujeme v podobě oranžové validační hlášky. Pokud data opravíte a přegenerujete produktový feed, pokusíme se Vaše data na Allegro opět nahrát.

1 Like

MERGADO Marketplaces - 29 - pokračování drobných oprav a vylepšení

2024-02-06T23:00:00Z

Dnes proběhl release, který přinesl pouze menší opravy a vylepšení aplikace. V případě problémů se na nás neváhejte obrátit.

1 Like

Mergado Marketplaces - 30 - zefektivnění synchronizace produktového feedu

2024-02-20T23:00:00Z

Dnešní release přinesl vylepšení v rámci vnitřního fungování aplikace. Opět jsme provedli drobné změny ve validačních hláškách a zejména jsme se zaměřili na optimalizaci přegenerování produktového feedu. Především tedy uživatelé s menším počtem produktů by měli zaznamenat rychlejší přegenerování v rámci aplikace. Pokud narazíte na jakékoli potíže, neváhejte nás kontaktovat.

1 Like

Mergado Marketplaces - 31 - odstranění elementu CURRENCY pro Allegro a doplnění měny podle storefrontu k elementu PRICE

2024-03-05T23:00:00Z

Tento release obsahuje následující novinky:

 • Nyní již aplikace ukládá všechny URL adresy obrázků, které se nachází pod jedním elementem. Zejména tedy pokud chcete na Allegro ukládat všechny obrázky, které máte například pod elementem IMGURL_ALTERNATIVE, tak jen stačí při vytváření kampaně nebo v jejím nastavení napárovat do kolonky IMAGE kromě náhledového obrázku také dodatečné obrázky. Pokud budete element dodatečně párovat v nastavení kampaně, nezapomeňte změnu uložit a spustit manuální přegenerování celého feedu.

 • Uživatelé, kteří mají Mergado ve slovenštině, měli do teď naši aplikaci v anglickém jazyce. Nově jsme jako výchozí jazyk pro SK uživatele zvolili češtinu. Pokud byste chtěli mít naši aplikaci nadále v angličtině, zvolte si v Mergado Accounts jako jazyk EN, odhlaste se a znovu přihlaste.

 • Změnili jsme formulaci informačních hlášek, které naleznete při vytváření kampaně a v nastavení kampaně.

 • Pro Allegro jsme odebrali možnost zvolit si jednotnou měnu pro celou kampaň nebo si element CURRENCY napárovat a měna bude automaticky doplněna na základě výchozího storefrontu uživatele, na kterém budou nabídky vystaveny.

 • Měnu, kterou dle storefrontu na marketplace zasíláme, zobrazujeme nově také v kolonce PRICE.

1 Like

Mergado Marketplaces - 32 - zakládání produktových karet pro Allegro

2024-03-25T23:00:00Z

Dnešní release přináší další fázi optimalizace aplikace, díky které se výrazně zrychlí synchronizace statusů, dostupnosti a produktového feedu. Hlavní novinkou v aplikaci je ale pak dlouho očekávaná funkce zakládání produktových karet pro ty produkty, které se ještě v Allegro katalogu nenachází :sparkles:

Pokud jste se po založení kampaně setkali v sekci validace s hláškou “Produkt s tímto ID nebyl v Allegro katalogu nalezen”, tak vám naše nová funkce přijde vhod.

Pro založení produktových karet je nutné napárovat některé elementy, které byly doposud v rámci aplikace nepovinné. Jedná se o elementy IMAGE, PRODUCT_NAME a CATEGORY.

V případě, že jste tyto elementy ještě nenapárovali, stačí přejít do nastavení kampaně, rozkliknout si sekci elementy a požadované elementy dopárovat.

Poté změny uložte a klikněte na možnost “Synchronizovat produktový feed”.

Po dopárování těchto elementů se Vám odemče sekce produktových karet:

Zde pak stačí napárovat vaše kategorie z produktového feedu na odpovídající kategorii na Allegru a napárování uložit.

Kliknutím na napárovanou kategorii se vám zobrazí tabulka s produkty, pro které je v dané kategorii potřeba založit produktovou kartu. V tabulce se zobrazí také všechny povinné parametry, které je potřeba pro založení produktové karty vyplnit.

Při vyplňování povinných parametrů máte možnost doplnit hodnoty buď na úrovni daného produktu, nebo vyplnit hodnoty pro celý sloupec daného parametru. Zároveň máte na výběr mezi zvolením vlastní hodnoty a napárováním na element z produktového feedu.

Po vyplnění všech povinných parametrů u alespoň jednoho produktu se vám odemče tlačítko “Spustit zalistování”.

Tím se spustí zalistování produktu. Výsledek zalistování zjistíte po nějaké chvíli přímo v tabulce pro doplnění povinných parametrů, kde máte následující ikonky:

Produktová karta ještě nebyla zalistována.

Při zalistování produktu došlo k chybě, kliknutím na ikonku zjistíte konkrétní chybu.

Produktová karta byla úspěšně vytvořena.

Výsledek zalistování zjistíte také v sekci historie:

:information_source: Podrobný návod naleznete na našem fóru zde.

:exclamation: Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o první verzi této nové funkce, pokud byste tedy narazili při jejím užívání na jakékoliv problémy nebo nápady na zlepšení, neváhejte se na nás obrátit.

3 Likes

Mergado Marketplaces - 33 - SK Allegro a další drobné úpravy

2024-04-08T22:00:00Z

Tento release obsahoval několik vylepšení naší nové funkce pro zakládání produktových karet na Allegru, z nichž většina není na první pohled pro uživatele viditelná, ale výrazně to vylepšilo fungování této funkcionality. Kromě toho jsme ale také přidali podporu pro allegro.sk :sparkles: Pokud tedy máte jako výchozí storefront slovenské Allegro, můžete pomocí naší aplikace na tomto trhu své nabídky vystavit:

3 Likes

Mergado Marketplaces - 34 - Návrh kategorie na marketplace a možnost výběru prodejních dokumentů pro Allegro

2024-04-16T22:00:00Z

Dnešní release přináší následující novinky:

 • Sekci produktových karet jsme doplnili o možnost návrhu marketplace kategorie, která usnadní práci při párování hodnot z feedu na marketplace kategorie. Pokud by se Allegru nepodařilo navrhnout vhodnou kategorii na základě hodnoty z produktového feedu, tak můžete zkusit vyhledat odpovídající kategorii pomocí vyhledávače. Případně samozřejmě zůstává dostupná možnost zvolení kategorie pomocí stromu kategorií.

 • Pro Allegro je nyní možné zvolit ceník dopravy, reklamační podmínky a podmínky pro vrácení při vytváření kampaně a v nastavení kampaně. Díky tomu již nebudete muset mít názvy těchto dokumentů pojmenované v Allegro administraci jako “default”. V případě, že budete chtít dokumenty pro kampaň doplnit či změnit, je nutné změny uložit a následně v nastavení kampaně synchronizovat produktový feed.

 • Došlo ke změně v řazení napárovaných kategorií v sekci produktových karet od nejnovějších (nahoře) po nejstarší (dole). Nově se kolonka pro párování nové kategorie bude tedy ukazovat na vrchu seznamu kategorií pro lepší orientaci.

 • Změnilo se řazení napárovaných elementů v kolonce IMAGES. Elementy z produktového feedu se nově budou řadit v tom pořadí, ve kterém je napárujete. První obrázek z prvního napárovaného elementu pak bude použit jako náhledový obrázek na marketplace.

 • Další menší opravy a vylepšení.

1 Like