SC_DETECTED_LANGUAGE - nápověda

SC_DETECTED_LANGUAGE je element aplikace Scraipng Camel. Obsahuje informaci o jazyku, ve kterém je text stránky. Ta je získána analýzou textu stránky, nikoliv z nějakého meta elementu.

Příklad hodnoty SC_WORDS_COUNT

Příklad hodnot pro stránku https://www.bidding-fox.cz/jak-funguje-bidding (na webu zde).

Hodnota:

cs

Zkratka určuje kód jazyka. Příklady dalších kódů: sk, pl aj. V ideálním případě by web s jedinou jazykovou verzí na doméně měl obsahovat u všech stránek stejnou hodnotu.

K čemu slouží SC_DETECTED_LANGUAGE

Jazyk je detekován z textového obsahu stránky automaticky, pomocí Scraping Camel AI. Pokud by se odlišovala hodnota od předpokládané, jde o zajímavý signál. Může upozornit na část webu, která např. není přeložená po migraci jazykové verze, může upozornit na produkty e-shopu importované od dodavatele, který měl část dat v cizím jazyce a podobně.