SC_NUMBER_OF_WORDS - nápověda

SC_NUMBER_OF_WORDS je element aplikace Scraipng Camel. Obsahuje číslo s počtem slov na stránce.

K čemu poslouží SC_NUMBER_OF_WORDS

Informuje vás o počtu slov na stránce. Pokud je hodnota příliš nízká (např. menší než 50), může jít o stránky, které jsou buď chybné, nebo by jejich rozšíření o textový obsah mohlo být užitečné.

Pokud obsahuje stránka slov hodně, je dobré zkontrolovat, zda je to záměr. Např. obsáhlý článek s návodem může být v této délce žádoucí. Naproti tomu popis produktu by mohl být chybně naimportovaný od dodavatele, chybně zpracovaný aj.

Kde využít SC_NUMBER_OF_WORDS

Hodnoty můžete procházet přímo v rozhraní Scraping Camel. Nebo výstupní CSV feed importovat např. do MERGADA. Tam lze hodnoty procházet podrobněji, dělat nad nimi výběry, použít v reportech #apps:fox-data-plus, začlenít do kampaní aj.