SC_MAIN_TITLE - nápověda

SC_MAIN_TITLE je element aplikace Scraipng Camel. Obsahuje strojově vygenerovaný titulek, který vypovídá o obsahu stránky. Podobá se elementům H1 a TITLE. Neměl by však obsahovat brand webu a měl by vypovídat o dané stránce.

Příklad hodnoty SC_MAIN_TITLE

Pro pochopení a srovnání uvedu hodnoty pro stránku https://www.mergado.cz/blog/predstavujeme-trziste-kaufland-de (na webu zde).

Element Hodnota
SC_MAIN_TITLE inzerujte na nejrychleji rostoucím tržišti v německu – kaufland.de
H1 Inzerujte na nejrychleji rostoucím tržišti v Německu – Kaufland.de
TITLE `Inzerujte na nejrychleji rostoucím tržišti v Německu – Kaufland.de

Všimněte si že:

  • TITLE obsahuje identifikaci webu. Obvykle svislítko či pomlčku a brand.
  • H1 obsahuje velká a malá písmena. Na některých stránkách se nemusí vyskytovat.
  • SC_MAIN_TITLE je automaticky generovaný, malými písmeny. Počítá se z více signálů. Měl by být uveden vždy.

K čemu poslouží SC_MAIN_TITLE

Jde o název stránky. Měl by být více odolný vůči chybám a nevalidnímu obsahu než element H1. Měl by být unikátní pro danou stránku a neobsahovat texty společné pro celý web.

Kde využít SC_MAIN_TITLE

Hodnoty můžete procházet přímo v rozhraní Scraping Camel. Nebo výstupní CSV feed importovat např. do MERGADA. Tam lze hodnoty procházet podrobněji, dělat nad nimi výběry, použít v reportech #apps:fox-data-plus, začlenít do kampaní aj.