Co je Scraping Camel AI

Automatizované zpracování obsahu webových stránek přinesl Scraping Camel ve verzi 5. To je Scraping Camel AI.

Co je Scraping Camel AI

Technologie pro zpracování obsahu webových stránek. Výstupem jsou data pro elementy. Na rozdíl od klasických elementů uživatel nedefinuje jejich obsah ručně. Obsah získá Scraping Camel automaticky.

Proč AI

AI je zkratka pro artificial intelligence, umělou inteligenci. Technologie Scraping Camel AI stojí právě na jejích principech. I jiných “chytrých” algoritmech.

Jaká data Scraping Camel AI ze stránek získává

V prvních verzích to bylo několik metod generující klíčová slova vystihující obsah internetové stránky, informace o jazyku stránky, počtu slov… Jak šel čas, přinášeli autoři nové elementy s novými typy informací.

Další zdroje o naší AI