SC_WORDS_COUNT - nápověda

SC_WORDS_COUNT je element aplikace Scraipng Camel. Obsahuje strojově vygenerovaný seznam klíčových slov. Klíčová slova jsou jednoslovná.

Příklad hodnoty SC_WORDS_COUNT

Příklad hodnot pro stránku https://www.mergado.cz/blog/predstavujeme-trziste-kaufland-de (na webu zde).

Hodnoty:

kaufland, prodej, registraci

Pro výstup je podstatné nastavení generování klíčových slov. V našem případě bylo toto nastavení: minimum word length 3 znaky, percentage score threshold 70 %, maximum generated keywords per method 7. Seznam vylučovacích slov viz náhled níže.

K čemu slouží SC_WORDS_COUNT

Jde o seznam jednoslovných klíčových slov oddělených čárkou. V praxi jsem ho využil pro získání přehledu o čem stránka pojednává. Pokud by byla stránka např. o e-shopu “Alza” a v seznamu klíčových slova “Alza” nefigurovala vůbec, bylo by to pozoruhodné. Taktéž poskytne člověku přehled o “výplňových slovech” a jejich četnosti.

Tipy pro nastavení SC_WORDS_COUNT

Viz návod tipy pro generování klíčových slov Scraping Camel AI.