Scraping Camel - klíčová slova

Klíčová slova jsou část aplikace Scraping Camel. Slouží k vygenerování datového feedu s klíčovými slovy nalezenými na webu.

O agendě Klíčová slova

Klíčová slova vystihující obsah konkrétní stránky webu, umí Scraipng Camel AI stanovit již nějaký čas. V agendě Webové stránky byla klíčová slova uvedena jako elementy dané URL (stránky). Agenda Klíčová slova toto uspořádání otáčí. Výchozím klíčem je klíčové slovo a pro něj jsou ve výstupním feedu uvedeny informace.

Jaké funkce mají Klíčová slova

  • Jednu sadu klíčových slov dokážete vygenerovat z jedné či více webových stránek. Toto nastavení je platné navždy a nelze měnit.
  • Přehled klíčových slov. Jednotlivá slova dokážete aktivovat a deaktivovat. To se projeví ve výstupním exportu.
  • Exporty. Výstupní export je CSV feed. Exportů může být více. Uživatel může měnit, které elementy v exportu budou a jejich pořadí.

Elementy exportu

  • KEYWORD – klíčové slovo, v exportu je unikátní
  • URL – adresa stránky s nejvyšším score
  • PAGES_COUNT – počet stránek, na kterých Scraping Camel AI dané klíčové slovo našlo
  • TOP_SCORE – score stránky s nejvyšším score

Související funkce

S agendou Klíčová slova úzce souvisí nastavení Scraping Camel AI, které ovlivňuje, jaká klíčová slova na stránce najde. Důležitý vliv mají všechna nastavení. Rád bych přesto zdůraznil stop slova a fráze. Tyto mají enormní vliv na výsledná klíčová slova.

K čemu agendu Klíčová slova využijete

Našim cílem je celkově automatizovat práci s klíčovými slovy. Výstupní feedy se mohou hodit pro data-driven SEO či tvorbu PPC kampaní pomoci PPC Wolfa.