Tipy pro generování klíčových slov Scraping Camel AI

Nápady na zpřesnění klíčových slov generovaných Scraping Camel AI do elementu SC_WORDS_COUNT uvedu v odrážkách. Jde o různé nápady. Finální postup se bude lišit dle toho, co potřebujete za informace získat.

Remove basic numbers

Ze zpracování vyloučí slova složená výhradně z číslic. Hodí se pro vyloučení různých ID (např. produktů), telefonních čísel a podobně.

Custom stopwords

Příklady slov Nápad
mergado, mergadu, mergada Vlastní brand. Vlastní značky bývají v obsahu stránky četné. A přebijí klíčová slova pro danou stránku unikátní. Může být vhodné je (někdy) vyloučit.
+420 Někdy se mohou opakovat kontakty. V tomto případě část telefonního čísla.
10:00 Časy. Mohou být četné např. na stránkách školení aj. Nyní umí Scraping Camel AI slova ze samých čísel volbou Remove basic numbers. Pokud je vel slově jiný znak (např. dvojtečka), vyloučeno nebude.
viz, nového, prohlédněte... Běžná “výplňová” slova. Pro stránku nejsou unikátní. Pokud jejich četnost převyšuje podstatní klíčová slova, je to pozoruhodné.

Cíl nastavení

Obvykle je cílem zpřesnit generování klíčových slov tak, aby výstižně vypovídaly o obsahu konkrétní stránky.

Vývoj do budoucna

Uvedené tipy platí v tento okamžik. Na vývoji Scraping Camel AI dále pracujeme. A to jak nových metodách generování klíčových slov, tak na vylepšení metod stávajících.